Danmark 3.0 - Nationale digitale styrkepositioner

Digitale sværvægtere som Apple og Google er ved at overhale de store klassiske industrivirksomheder på både indflydelse og markedsværdi. Kan vi i Danmark udpege nationale digitale styrkepositioner og dermed finde en vej til vækst, eksport og en "digital Vestas"?


DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

Digitalisering er blandt de få nationale strategier, som for alvor kan skabe øget velfærd i samfundet. Og ligesom industrialisering og masseproduktion i sin tid skabte højkonjunktur i de industrialiserede lande, står vi nu over for det næste paradigmeskift. Vi ser en global digitaliseringsbølge, som skyller ind over os og skaber den nye elite af digitaliserede lande: d-landene.

Danmark har gode forudsætninger for at surfe med på digitaliseringsbølgen: En handelsnation med en veluddannet, forandringsvillig og teknologiparat befolkning, som er vant til at begå sig internationalt.

Transformationen til d-land kommer til at påvirke så forskellige forhold som vores kultur, økonomi, samfundsorden og levevilkår - herunder forholdet mellem stat og borger, lovgivning og politikernes rolle.

Danmark 3.0-projektet, som står bag oplægget "Hvornår springer Danmark ud som d-land?" inviterer hele Danmark med for at diskutere og påvirke springet ind i det nye digitale samfund.

Dagens tema: Nationale digitale styrkepositioner

På vej mod d-land ser vi nye digitale industrier opstå. Og digitale sværvægtere som Apple og Google er ved at overhale de store klassiske industrivirksomheder i både indflydelse og markedsværdi.

Transformationen skaber nye vækst- og eksportmuligheder, ikke mindst for et lille land som Danmark med en omstillingsparat og videnstung befolkning. Et centralt mål i den næste nationale digitaliseringsstrategi kunne derfor være at udnytte de nye vækst- og eksportmuligheder, som skabes i forbindelse med transformationen fra i-land til d-land. Det kunne ske i form af en strategi, som tager udgangspunkt i en nytænkning af begrebet ”nationale styrkepositioner”. En erhvervspolitik, som måske bedst kan beskrives som ”provokeret darwinisme”:

  • Hvor staten udvælger en række interessante niche-markeder. Nicher, hvor Danmark ønsker at satse, fordi det kan skabe national vækst og velfærd – og samtidig kan give internationale førerpositioner.
  • Hvor staten i kraft af sin egen købekraft skaber en klynge af økonomisk sunde, innovative vækstvirksomheder. Hvis staten skaber en markant efterspørgsel på et nyt nichemarked ved at lade lokale myndigheder indkøbe en given type produkter, vil dette i sagens natur skabe et marked med hurtigtvoksende og ivrigt konkurrerende leverandører.
  • Hvor markedskræfterne sikrer, at vækstvirksomhederne har et højt innovationsniveau og dermed både skaber lokal værdi – og lægger grunden til fremtidige eksporteventyr.

Måske har vi her en simpel vej til vækst og eksport. Med udgangspunkt i nationale styrkepositioner version 3.0, kan vi både opnå en højere effekt af vores nationale it-investeringer, fordi lokal konkurrence vil øge innovationen, samtidig med at vi måske endda lægger grunden til digitale eksporteventyr og dermed kimen til de første danske it-virksomheder i C20-indekset.

Det interessante er, at vi allerede har set modellen virke i den industrialiserede verden. Den danske stat investerede tidligt i vindenergi, hvilket efterfølgende har givet Danmark en international position inden for miljøteknologi. Og den nationale strategi var grundlaget for C20-virksomheden Vestas, som først voksede sig stærk på det lokale danske marked og i dag er blandt verdens førende udbydere på området.


Dagens oplæg

  • Ole Sohn, erhvervs- og vækstminister

  • Preben Mejer, co-founder, Innovation Lab

  • Jesper Jarlbæk, Danish Venture Capital and Private Equity Association

  • Anette Broløs, direktør, Copenhagen Finance IT Region

Oplægsholderne vil efterfølgende blive udfordret af to it-tænkere fra Danmark 3.0-projektet samt naturligvis af publikum.


Pris

Gratis deltagelse for alle.


Sted

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K.


Flere Danmark 3.0-arrangementer

Dette møde er et ud af otte Danmark 3.0-temamøder, der sætter fokus på transformationen af Danmark fra i-land til d-land. Møderne bliver alle afholdt i efteråret/vinteren 2011/2012 og annonceres løbende på Danmark 3.0-sitet. Du kan også tilmelde dig følgende:

Danmark 3.0 - Når tid og sted er ophævet, torsdag den 1. december 2011