Talere

 • Artikel - Torsdag - d. 12-1-2017

  Thorsten Foldager Johnsen

  Chef for Trusselsvurderingssektionen, Center for Cybersikkerhed

  Thorsten Foldager Johnsen har en lang baggrund med klassisk efterretningsanalyse i FE, bl.a. som chef, inden han fik opgaven med at være chef for Trusselsvuderingenheden og bygge den op. Derudover har Thorsten en militær baggrund som officer i flyvevåbnet. 


 • Artikel - Torsdag - d. 12-1-2017

  Asbjørn Petersen

  Fuldmægtig, Digitaliseringsstyrelsen
  Asbjørn Petersen er beskæftiget med tilsyns- og sikkerhedskrav på eIDAS-forordningens område og har været hovedaktør i implementeringen af den nationale tilsynsramme. Han er desuden Digitaliseringsstyrelsens repræsentant i flere internationale ekspertfora på forordningens område. Til dagligt arbejder Asbjørn Petersen med informationssikkerhed såvel på nationalt som internationalt plan og har erfaringer med tilsyn og kontrol fra såvel Finansministeriet som Rigspolitiet. Desuden har han stor erfaring i og interesse for de policy-relaterede emner, der knytter sig til informationssikkerhed, herunder særligt behandling af persondata.
   
 • Artikel - Torsdag - d. 5-1-2017

  Ian Erdmann

  Senior IT Security Specialist, DONG Energy og medlem af DANSK IT's fagråd for informationssikkerhed

  Ian Erdmann er ordstyrer på konferencens 2. dag i spor 2.

 • Artikel - Torsdag - d. 5-1-2017

  Christian Ehlers Mikkelsen

  Management Consultant, Implement Consulting Group og facilitator for DANSK IT's netværk for informationssikkerhed

  Christian Ehlers Mikkelsen er ordstyrer på konferencens 2. dag.

 • Anders Høeg Nissen

  Artikel - Onsdag - d. 23-11-2016

  Anders Høeg Nissen

  Radiovært, Harddisken P1

  Anders Høeg Nissen vil være ordstyrer på konferencens første dag.

  Anders er vært på programmet 'Hardisken' på P1 sammen med Henrik Føhns.


 • Mikko Hypponen

  Artikel - Onsdag - d. 28-9-2016

  Mikko Hypponen

  Chief Research Officer, F-Secure

  Mikko Hypponen is the Chief Research Officer of F-Secure. He's been with the company since 1991. Mikko Hypponen has written on his research for the New York Times, Wired and Scientific America and he appears frequently on international TV. He has lectured at the universities of Stanford and Cambridge and he has delivered the most watched computer security talk on the internet. He has been the subject of hundreds of interviews in global media, including a 9-page profile in Vanity Fair. Mikko. Hypponen, born in 1969, was selected among the 50 most important people on the web by the PC World magazine and was included in the FP Global 100 Thinkers list. Mikko Hypponen is a member of the board of the Nordic Business Forum and a member of the advisory board of T2.
 • Thomas Kristmar

  Artikel - Onsdag - d. 28-9-2016

  Thomas Kristmar

  Afdelingschef, Center for Cybersikkerhed

  Thomas Kristmar er uddannet cand.scient.pol., og medlem af Dansk It’s fagråd for it-sikkerhed. Derudover er Thomas Kristmar reviewer for det internationale tidsskrift Computers and Security. Thomas er certificeret inden for informationsikkerhed og it-revision (CISSP og CISA). Thomas er Chef for policy-afdelingen i Center for Cybersikkerhed (CFCS). CFCS er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Thomas har tidligere været Chef for den statslige varslingstjeneste GovCERT og Sikkerhedsrådgiver i Politiets Efterretningstjeneste.
 • Lucas Lundgren

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Lucas Lundgren

  Senior Security Consultant, FortConsult
  Lucas Lundgren has a vast experience in IT security, with the "bad luck" (or tendency) to annoy companies by reporting vulnerabilities in their products. He started breaking things at the age of twelve, and has reported numerous vulnerabilities in various products.Having worked with penetration testing professionally for over 12 years, Lucas has held IT Security positions within companies such as Sony Ericsson and IOActive, to name a few. He has also been part of Corelan Team before moving on to FortConsult (Part of NCC Group). Lucas has been breaking everything from OS vendors and financials, and he has spent a considerable amount of time inside "impenetrable fortresses”. Most of the working clients have been outside of Sweden where he has traveled around the world. He is primarily focusing on penetration testing as well as fuzzing and exploit development, no matter the platform or medium, were he also has a passion for IoT and Smart Technology.
 • Emilie Norsk

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Emilie Norsk

  Manager, KPMG
  Emilie Norsk er en del af IT Advisory hos KPMG og har ansvaret for teamet, der arbejder med Information Protection & Privacy. Hun rådgiver til dagligt kunder inden for databeskyttelse og informationssikkerhed. Emilie har speciale i operationel persondatabeskyttelse og har siden 2012 fokuseret på EU-persondataforordningen, dens betydning for virksomheder, og specifikt hvordan kravene i forordningen skal implementeres i praksis, og hvordan compliance kan gøres til en forretningsfordel for virksomheden.
 • Gert Læsssøe Mikkelsen

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Gert Læssøe Mikkelsen

  Head of Security Lab, Alexandra Instituttet
  Gert Læssøe Mikkelsen har en baggrund inden for kryptologi, og har beskæftiget sig med IT sikkerhed, privacy og digital identitet både teoretisk og i praksis. Gert leder Alexandra Instituttets sikkerheds lab som arbejder med både forskningsprojekter og mere praktiske kommercielle opgaver. Gert er desuden aktiv i innovations netværket InfinIT’s security fokusgruppe.
 • Niels O. R. Rasmussen

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Niels O. R. Rasmussen

  Områdedirektør, Nykredit
  Niels O. R. Rasmussen er områdedirektør IT-sikkerhed i Nykredit. Han har arbejdet med it-revision og it-sikkerhed siden midten af 70’erne i Toldvæsenet, SDC, Handelsbanken (den gamle) og nu i Nykredit med ansvar for it-risiko- og sikkerhedsstyring. Niels har løbende, med basis i en HD i Regnskabsvæsen, uddannet og tilpasset sig de stigende krav i relation til it-revision og it-sikkerhed og har bl.a. cerificeringerne CISA og CISM. Der er også blevet tid til at præge ESL uddannelsen via den Rådgivende Komité. Niels deltager også aktivt i samarbejdet i den finansielle sektor og andre faglige foraer som fx Center for Cybersikkerhed. Han har deltaget i it-sikkerhedschefkredsen siden opstarten og var også med i udarbejdelsen af den første sikkerhedsstandard – DS standarden.

 • Jess Pilegaard

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Jess Pilegaard

  IT-chef, Udenrigsministeriet
  Jess Pilegaard er IT-chef i Udenrigsministeriet. Han er uddannet Cand.Scient.Pol. i 1998. Jess startede i ministeriet samme år, og har de sidste 8 år arbejdet med bl.a. sikkerhed, ejendomme og drift og senest IT. 

 • Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Asbjørn Petersen

  Fuldmægtig, Digitaliseringsstyrelsen

 • Peter Lind Damkjær

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Peter Lind Damkjær

  eID Specialist, eIDAS
  Peter Lind Damkjær arbejder som selvstændig konsulent med fokus på elektronisk identitet (eID), eSignatur, privacy. Peter har 20 års erfaring indenfor implementering af identitetsinfrastrukturer hos hhv. KMD, TDC og Nets fra de første overvejelser omkring et dansk borgerkort til NemID og har på det seneste rådgivet Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med tilblivelse og implementering af eIDAS forordningen. Peter har taget internationale certificeringer indenfor både sikkerhed og privacy (CISSP, CIPM og CIPT).
 • Jens Christian Høy Monrad

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Jens Christian Høy Monrad

  Senior Intelligence Account Analyst, FireEye
  Jens Christian Høy Monrad, har arbejdet med IT-sikkerhed i mere end 15 år og er konsulent og analytiker hos FireEye. Her beskæftiger han sig med rådgivning omkring cyber kriminalitet, avancerede og målrettede cyberangreb mod private virksomheder og myndigheder. I sin rolle som analytiker, beskæftiger Jens sig primært med risikoanalyse af det trusselslandskab virksomheder, myndigheder og organisationer befinder sig i, udfra den måde der opereres på.  Jens er hyppigt brugt i nationale og internationale medier, som ekspert i IT-sikkerhedstrusler og cyberangreb og skriver i øjeblikket klummer for det danske medie Computerworld, samtidig er han aktivt medlem i IT-branchens sikkerhedsråd og threat landscape community medlem i European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). 
   

 • Thorsten Kranz

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Thorsten Kranz

  Data Privacy Manager, Danfoss
  Thorsten Kranz har gennem mange år beskæftiget sig med whistleblowing, databehandleraftaler samt rådgivning og har derigennem opnået erfaring med persondata i operationelt regi. I denne egenskab er han i dag Data Privacy Manager hos Danfoss med det globale ansvar for virksomhedens håndtering af det persondataretlige område. 
 • Jesper B. Hansen

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Jesper B. Hansen

  Senior konsulent, Siscon
  Jesper B. Hansen er senior konsulent hos Siscon og har mere end 18 års erfaring med informationssikkerhed, blandt andet fra PwC som konsulent samt senest som Sikkerhedschef og IT driftchef i PFA Pension. 


 • Elisabeth Helene Rothmar

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Elisabeth Helene Rothmar

  Informationssikkerhedskonsulent, Skatteministeriet
  Elisabeth Rothmar er informationssikkerhedskonsulent i Skatteministeriets departement. Hun har en kandidatgrad i E-business med fokus på informationssikkerhed, persondataret, it-projektledelse og Enterprise Architecture. Derudover er hun Certificeret Scrum Master og 'undercover jurist'. Elisabeth har tidligere arbejdet som projektleder og informationssikkerhedskonsulent på Professionshøjskolen UCC.
 • Thomas Bolander

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Thomas Bolander

  Lektor, DTU Compute
  Thomas Bolander er lektor ved DTU Compute (Institut for Matematik og Computer Science, DTU). Han forsker i logik og kunstig intelligens med særligt fokus på modellering af sociale fænomener og social intelligens. Målet er at kunne lave computersystemer som kan interagere intelligent med mennesker og andre computersystemer. Thomas Bolander er medlem af den nyligt nedsatte Siri-kommission, som skal se på den kunstige intelligens' indvirkning på fremtidens Danmark. Thomas Bolander giver ofte populærvidenskabelige foredrag om kunstig intelligens og optræder jævnligt i medier.
 • Peter Jæger

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Peter Jæger

  Information Security Specialist, Vestas Wind Systems A/S
  Peter Jæger har siden 2004 arbejdet med informationssikkerhed, især Identity Management og sikkerhed i SAP. Han er certificeret som CISSP, CISA og CRISC og har arbejdet i Arla Foods og IBM. De sidste 8 år har han arbejdet i Vestas og har fulgt udarbejdelsen af EU persondataforordningen, med fokus på hvilken indvirkning kravene ville have på Vestas. Derudover har han arbejdet med identificeringen af persondata og data-flow analyser i Vestas, samt været en af de drivende kræfter i udviklingen af et Data Protection Impact Assessment koncept i Vestas.

 • Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Peter Aarhus

  IT Security Consultant, DONG Energy
  Peter Aarhus er uddannet kaospilot samt diplomingeniør med særlig fokus på IT-Sikkerhed. Han har arbejdet i et større konsulenthus som sikkerhedsrådgiver og penetrationstester, med side-gesjæft som innovationsambassadør, inden han blev sikkerhedskonsulent hos DONG Energy. Er nu business lead på et bredt sikkerhedsprojekt hvor en af delopgaverne var etablering af en SOC samt incident response team. Peters primære arbejde består i dag i at hjælpe med at drive og forbedre SOC’en.
 • Troels Ørting

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Troels Ørting

  Group Chief Information Officer, Barclays
  Troels Ørting er Group Chief Information Security Officer (CISO) hos Barclays. Han har tidligere været Director of the European Cybercrime Centre (EC3) - en del af Europol. I EC3 har han bl.a. stået bag det internationale initiativ ‘Joint Cybercrime Action Task Force’ (J-CAT), som anerkendes som det førende internationale modsvar til den øgede trussel fra organiserede Cyberkriminelle netværk. På baggrund af Troels' ekspertise i Cybersecurity, anvendes han ofte som international rådgiver ifm. spørgsmål om Cybercrime - bl.a. for EU kommissionen og parlamentet samt organisationer som The Global Cyber Alliance (GCA) og Global Agenda Council on Cyber Security of the World Economic Forum (WEF). Troels er desuden ekstern lektor på en lang række universiteter og er flere gange blevet hædret for sin internationale indsats for at bekæmpe cyberkriminaltiet og organiseret kriminalitet. Troels er samtidig forfatter til Thrilleren ‘Operation Gamma'.
 • Douglas Hubbard

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Douglas W. Hubbard

  Founder, Hubbard Decision Research

  Douglas Hubbard is also the author of How to Measure Anything, The Failure of Risk Management and Pulse and he is the inventor of the Applied Information Economics method for making decisions in complex, uncertain and difficult-to-measure problems.

 • Morten Kähler

  Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Morten Kähler

  Informationssikkerhedschef, CERTA Intelligence & Security
  Morten Kähler er til daglig ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af rådgivning om spionage og informationssikkerhed til danske virksomheder og myndigheder. Rådgivningen baserer sig på samtænkning af sikkerhed på tværs af it-systemer, komplekse fysiske strukturer og menneskelig adfærd. Morten Kähler har en baggrund som chef for informationssikkerhed hos Rigspolitiet og tidligere som systemarkitekt hos Terma og Motorola. Morten Kähler er uddannet civilingeniør. CERTA er en privat efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed, som bistår organisationer med at identificere, forebygge og imødegå sikkerhedsmæssige trusler, der har betydning for deres forretning, aktiviteter, værdier, medarbejdere og omdømme. Endvidere udfører CERTA strategiske vurderinger samt analyse- og udviklingsprojekter af samfundsmæssig betydning.

 • Artikel - Tirsdag - d. 27-9-2016

  Chuck Esposito

  Assistant Legal Attaché, FBI
  FBI Supervisory Special Agent Chuck Esposito is an Assistant Legal Attaché assigned to the U.S. Embassy in Copenhagen.  Prior to arriving in Copenhagen in August 2013, he was a Unit Chief in the FBI's Cyber Division and prior to that he led a cyber squad in the FBI's San Francisco Field Office.  Chuck has a Bachelor's Degree in Computer Science and over 30 years of law enforcement experience.
 • Alexander Polyakov

  Artikel - Mandag - d. 26-9-2016

  Alexander Polyakov

  CTO, ERPScan
  Alexander Polyakov co-founded ERPScan in 2010. Recognized as an R&D professional and Entrepreneur of the year. His expertise covers the security of enterprise business-critical software like ERP, CRM, SRM and industry specific solutions developed by enterprise software companies such as SAP and Oracle. He has received several accolades, and published over 100 vulnerabilities. He has authored multiple whitepapers such as annual award winning "SAP Security in Figures" and surveys devoted to information security research in SAP. Alexander has authored a book about Oracle Database security and has presented his research on SAP and ERP security at more than 50 conferences and trainings in 20+ countries in all continents. He has also held trainings for the CISOs of Fortune 2000 companies, and for SAP SE itself.

 • Carsten Stenstrøm

  Artikel - Mandag - d. 26-9-2016

  Carsten Stenstrøm

  Informationssikkerhedschef, Banedanmark
  Carsten Stenstrøm er informationssikkerhedschef i Banedanmark og har mere end 35 års erfaring inden for informationssikkerhed. Carsten har arbejdet både som revisor, konsulent og it-sikkerhedschef i virksomheder som bl.a. DR, Danske Bank og Codan.