Digital lovgivning

Digitaliseringen har gjort sit indtog i den offentlig sektor, men lovgivningen har ikke helt fulgt med og er til tider en barriere for, at den offentlige sektor bedre kan udnytte de muligheder, som digitaliseringen skaber. Dette tema sætter fokus på de lovgivningsmæssige potentialer og udfordringer, som følger med den digitale udvikling.  Hvordan udarbejder vi på bedste vis en digitaliseringsklar lovgivning, der støtter op om og skaber retningslinjerne for den digitale udvikling fremfor at spænde ben for den?

Digitaliseringen af den offentlige sektor har både fokus på at skabe værdi for brugeren og øge effektiviteten, men skal samtidig understøttes af en lovgivning, der skaber gennemsigtighed og sikrer retssikkerheden for den enkelte. Tidssvarende lovgivningsmæssige rammer har et enormt potentiale i forhold til at reducere sagsbehandlingsprocesser og forenkle regler til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere. 


Artikel - Tirsdag - d. 16-1-2018

GDPR og databehandleraftaler