Digital sikkerhed

Digitaliseringen giver os muligheder for at skabe bedre løsninger for den enkelte bruger nu og i fremtiden og for at udvikle de interne forretningsprocesser i den offentlige sektor. Men det øger samtidig risikoen for brud på informationssikkerheden. Dette tema stiller skarpt på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som digitaliseringen medfører.

Den øgede dataudveksling- og deling - som blot kommer til at stige i fremtiden – øger behovet for fokus på informationssikkerhed. Brugernes tillid til den offentlige sektors behandling og opbevaring af personfølsomme data og drift af it-infrastrukturer er en betingelse for digitaliseringens succes.   

Dette tema sætter fokus på, hvordan man i den offentlige sektor bedst adresserer de sårbarheder, som er forbundet med informationssikkerhed, og hvordan man på den baggrund får bragt data i spil samtidig med at brugernes tillid til den offentlige sektors forvaltning af data fastholdes og udbygges. Udfordringen er at finde balancen mellem beskyttelse af de personfølsomme oplysninger og brugen af data til at udvikle serviceydelser. 


Artikel - Tirsdag - d. 16-1-2018

Sidste sprint mod GDPR

Artikel - Tirsdag - d. 16-1-2018

Estonia's Cyber Strategy