Digitale fundamenter og digital infrastruktur

En fællesoffentlig digitalisering forudsætter et fælles digitalt fundament. Fokus for dette tema er data, standarder og arkitekturer, der tilsammen udgør den digitale infrastruktur.  Sammenlignet med mange andre lande har Danmark førertrøjen på, når det kommer til digitalisering i den offentlige sektor. Det skyldes i høj grad de digitale fundamenter, der udgør hjørnestenene for digitaliseringen. Men der er potentiale for at udnytte digitaliseringen i endnu højere grad, og det forudsætter, at der på tværs af offentlige myndigheder fastlægges standarder og arkitekturer, der udgør en fælles platform for udvikling af offentlige digitale services.

Data omtales som fremtidens råstof, og den offentlige sektor ligger inde med et unikt datasæt og dermed også et enormt potentiale for effektivisering og vækst. Dataanvendelse og –deling kommer til at spille en central rolle i fremtiden. Både for udvekslingen af data på tværs af offentlige myndigheder, sådan at der skabes bedre service for brugerne og mindre administration for medarbejderne. Men også for erhvervslivets nye forretningsmuligheder. Den store udfordring bliver at beherske og anvende potentialet i datamængden. 

Artikel - Tirsdag - d. 16-1-2018

Hvad kan det offentlige lære af bankerne?