SummIT: Den progressive it-organisation


Konference den 3. december 2019

SummIT består af involverende og opdaterende oplæg, drøftelser og workshops med fokus på fremtidens it-organisation. Tag dine kollegaer med, fordel jer eller gå sammen i ét af de tre spor: Strategi, EA & governance, Transformation, innovation & udvikling eller Optimering af drift & sourcing.