SIAM® Foundation

Service Integration and Management (SIAM®) er en management metodik, som med fordel kan anvendes af organisationer, som er kendetegnet ved at have et antal serviceleverandører, der hver især leverer ind til den samlede serviceleverance. SIAM® giver dig løsningen på dine udfordringer med multisourcing.