DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING™ Teknologi Arkitekt, Pactitioner

Lær at beherske teknologiarkitektens ansvarsområder og anvende relevante metoder og værktøjer til løsning af opgaver. På dette kursus får du kendskab til rollen som teknologiarkitekt, så du kan sikre, at IT infrastrukturen lever op til de forretningsmæssige krav mht. sikkerhed, reliability, performance mm. og du kan vurdere infrastrukturløsninger og foretage teknologiske til- og fravalg. En teknologi arkitekt benævnes også ofte som en infrastrukturarkitekt.

 

Vælg en kursusdato og læs mere om kurset

Artikel - Torsdag - d. 19-9-2019

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING™

Certificeringen tager afsæt i it-arkitektens rolle og kompetencer i henhold til TOGAF® og er tilpasset dansk OIO-kontekst og FDA - fra Foundation til Master målrettet it-arkitekter.