Dansk IT Architecture Competence Framework

Arkitektroller og kompetencer

Få styr på arkitekterne!

Hvis du vil læse den engelske version af frameworket kan du klikke her.

Vi har defineret de vigtigste arkitektroller, der indgår i FDA Arkitekturarbejdet og TOGAF.

Dansk IT Architecture Competence Framework - DIT ACF kan anvendes frit af alle organisationer og personer til bl.a. kortlægning af arkitekturkompetencerne for det enkelte individ ifm. karriereplanlægning såvel som i teams som del af strategiarbejdet.

DIT ACF er en fortsættelse og opdatering af Digitaliseringsstyrelsens OIO Arkitekturguide: Arkitektroller og kompetencer. OIO Arkitekturguiden blev nedlagt i 2020, da FDA – Fællesoffentlig Digital Arkitektur blev lanceret i 2017. Idet FDA – modsat OIO Arkitekturguiden – ikke indeholder et rammeværk for arkitekturroller og kompetencer, videreføres det i Dansk IT-regi under DIT ACF – Dansk IT Architecture Competence Framework.

DIT ACF ajourføres løbende af Dansk IT’s Advisoryboard for Dansk IT Arkitektur Certificering.