Forretningsforståelse og gennemslagskraft

Dette kommunikationskursus udbydes kun som Kursus on Demand

Det er i stigende grad afgørende for virksomheder og organisationer at styrke sammenhængskraften mellem it og forretning.

Især it-afdelingens projektledere er ofte i dialog med forretningen. I sådanne situationer er det nødvendigt, at de kan formidle deres tekniske viden med gennemslagskraft. Det gælder især, når de skal have kollegerne i andre dele af organisationen med på deres idéer og forslag til projekter.

På dette kursus fokuserer vi på, hvordan it-afdelingens medarbejdere får opbakning, når de præsenterer deres projekter fx for en ledergruppe, direktion eller andre kolleger, der ikke kender it-verdenens særlige udfordringer.

På dette to-dages-kursus får it-afdelingens medarbejdere mulighed for at arbejde med følgende områder:

- Få budskabet ud - den personlige kommunikation
- Få opbakning til jeres projekter – business case og forretningsforståelse
- Lederens og projektlederens rolle i forandringskommunikationen
- Det effektive møde
- Forhandlingsteknik
- Skriv klart og præcist – og spar tid
- Planlægning og integrering af kommunikation i projekter

De to dage foregår i et afvekslende mix af oplæg og praktiske øvelser. Underviseren præsenterer værktøjer, der efterfølgende afprøves af deltagerne i workshops.

Efter kurset vil I have fået viden og værktøj til:

- hvordan I kommunikerer effektivt og præcist, mundtligt og skriftligt
- hvordan I tilrettelægger og præsenterer en business case med fokus på at få opbakning
- hvordan I planlægger og gennemfører effektive møder
- hvordan I anvender forhandlingsteknik til at nå dine mål
- hvordan I anvender forandringskommunikation og sikrer opbakning til dit projekt

Undervisningen gennemføres af en erfaren kommunikationsrådgiver, der sikrer, at klar kommunikation og kommerciel fokus bliver forenet, når it-projektlederen kommunikerer med sine kolleger.

Målgruppe og forudsætninger

Underviser