Styrk it-afdelingens kommunikationskompetencer

Dette kommunikationskursus udbydes kun som Kursus on Demand

Dette kursus er for it-afdelinger, som ønsker at styrke kommunikationen med brugerne og lykkes med at præsentere afdelingens projekter på overbevisende måde.

Kurset består af en række moduler, som kan gennemføres på to dage eller over tre til fire måneder på enkelt-dage. Alt efter hvad der passer ind i it-afdelingens dagligdag.

Kursuspakken har følgende elementer:

 1. Et tre timers seminar for afdelingens ledergruppe med fokus på at styrke afdelingens strategiske kommunikation, herunder forandringskommunikationen.
 2. Fire medarbejder-workshops á to timers varighed. Indholdet aftales individuelt, men vi anbefaler, at man tager fat på at udvikle medarbejdernes kommunikationskompetencer med udgangspunkt i følgende:
  1. Skriftlig kommunikation – vær præcis og spar tid
  2. Mundtlig dialog med brugerne – spørgeteknik
  3. Kommunikation under kriser - krisespil
  4. Hvad siger brugerne (spørgeskemaundersøgelse) med efterfølgende udarbejdelse af handlingsplan til at forbedre kommunikationen
 • Typisk gennemføres en workshop for medarbejderne formiddag og gentages eftermiddag, så afdelingen ikke affolkes. Hver workshop veksler mellem oplæg og intro til værktøj, som deltagerne efterfølgende arbejder med i forskellige øvelser.

Andre moduler kan tilføjes:

 • Få opbakning til jeres projekter – business case og forretningsforståelse
 • Præsentationsteknik – sådan præsenteres et projekt

Alle øvelser i workshops tager udgangspunkt i situationer fra afdelingens dagligdag.

Underviser

Kommunikationsrådgiver Christian Pedersen har arbejdet med kommunikation og synlighed i pressen, både som selvstændig konsulent og som kommunikationschef i danske og internationale virksomheder og organisationer. Christian været tilknyttet Dansk it som underviser siden 2008.