Produkter fra Sebastian Nybo

DET INDRE LEDERSKAB

Det indre lederskab - Sebastian Nybo  

Bogen indeholder bud på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til effektivitet samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling. Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af grupperinger i organisationen for at løse specifikke problemer, som man er fælles om. De nye enheder arbejder selvforvaltende og alle inddrages, hvilket øger medansvarligheden. Dette giver større indblik i og forståelse for virksomheden og dermed øget bevidsthed om ens egen rolle i organisationen til gavn for alle parter. 

Da erhvervslivet har en central rolle i forhold til den almene menneskelige trivsel, er formålet at skabe en platform for ny udvikling i organisationerne, der samtidig kan generere nye ressourcer hos de ansatte - og dermed firmaet. Bogen skaber, via en sammenhængende kæde af teorier og modeller, et godt overblik over empowerment-processerne og er derfor et godt værktøj for alle, der arbejder med at øge graden af selvforvaltning i erhvervslivet.

Du kan bestille bogen her

 

SÅDAN HÅNDTERER DU BESVÆRLIGE PERSONER

Sådan håndterer du besværlige personer - Sebastian Nybo
 

Bogen indeholder teoretiske modeller, konkrete værktøjer og 12 års praktiske erfaringer opsummeret i en række ‘DE VIRKER RÅD’ som bl.a. er hentet fra SEB Gruppens konflikthåndteringskoncept ‘Sådan håndterer du besværlige personer’. Gennem en række øvelser vil du lære at bedømme forskellige konfliktsituationer, så du kan vurdere, om du står over for en konflikt der kan løses, eller om det er nytteløst og derfor ikke værd at bruge energi på.

Undervejs bliver du udrustet med en række redskaber og metoder, der gør dig bedre til at håndtere de forskellige besværlige personer, du uvægerligt vil møde. Det hjælper at øve sig derhjemme i stuen eller i toget på vej hjem fra arbejde, og derfor har jeg lavet øvelser undervejs. De er designet efter trin for trin- princippet, og derfor anbefaler jeg dig at løse dem i den rækkefølge, de kommer. På den måde opnår du det bedste og mest solide fundament.  

Du kan bestille bogen her

 

KONFLIKTLØS

Konfliktløs - Sebastian Nybo 

KONFLIKTLØS® er baseret på en række modeller og teorier, der har bevist deres virkning - både på jobbet og i fritiden. Når du spiller spillet, vil du på en sjov og ligefrem måde lære disse teorier at kende, samtidig med at du lærer at anvende de værktøjer, der gør dig til KONFLIKTLØS®. 

På den måde lærer I sammen spillets konfliktredskaber at kende, og samtidig høster I nytte af hinandens erfaringer. I bliver på den måde alle bedre til at tackle de konflikter, der er en uundgåelig del af hverdagen.

Gennem en række rollespil får du trænet din evne i at skelne mellem forskellige typer af konflikter. Du øver dig i at bruge dine egne værktøjer, så du er bedre rustet, når du havner i dine næste konflikter. 

KONFLIKTLØS® er udviklet i samarbejde med SEB Gruppen A/S, som også er kendt for kurset ”Sådan håndterer du vanskelige personer”, og mere end 25.000 personer har deltaget og lært at håndtere de konflikter, der opstår i hverdagen. Det er denne viden, du nu kan få del i gennem dette spil.

Du kan bestille spillet her.