Erfagruppe It-sikkerhedschefkredsen

Kredsen er et selvstændigt fagligt forum for it-sikkerhedschefer i Danmark og har igennem arrangementer med aktuelle og faglige indlæg til formål at opdatere medlemmernes viden samt skabe grundlag for drøftelse af aktuelle it-sikkerhedsmæssige problemstillinger uanset branche.

Kredsen afholder fire møder årligt med indlæg om aktuelle emner, der fastsættes efter medlemmernes ønsker før hvert møde. Møderne afholdes som hovedregel i Københavnsområdet, men det tilstræbes at afholde mindst ét møde på Fyn eller i Jylland.

En gang årligt afholdes et seminar af længere varighed med mulighed for at samle op på større emner samt afholde status for året, der gik. Seminaret tilstræbes afholdt i maj / juni måned.

Kredsen er lukket og optager kun medlemmer efter indstilling fra tre medlemmer af kredsen. Kredsen er tilknyttet Dansk IT, og medlemskab af Dansk IT er derfor påkrævet. Det er en forudsætning, at ansøgere har ansvaret for It-sikkerheden, - enten operationelt eller taktisk. It-sikkerhedschefer fra virksomheder, der tilbyder It-sikkerhed som en service, kan ikke optages.

Kontingentet udgør kr. 4.500,- for hele sæsonen og dækker normalt alle gruppens omkostninger. 

Erfagruppens formand er Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg Forsikring.

Gruppens medlemmer

Vigtig info

Medlemsfordele

Artikel - Mandag - d. 8-6-2020

Medlemsfordele

Bliv medlem og nyd godt af de mange tilbud og medlemsfordele.
Netværksgrupper - Stærke relationer, sparring og ny viden

Artikel - Mandag - d. 10-2-2020

Netværksgrupper

Dansk IT driver it-faglige netværksgrupper, hvor stærke relationer, sparring og ny viden er til værdi for både dig og din organisation.