Erfagruppe Test og kvalitetssikring, øst

Denne Erfagruppe er nedlagt. 

Erfagruppen er et forum for medlemmer af DANSK IT til udveksling af erfaringer om test og kvalitetssikring med hovedvægten på administrativt software. Gruppen blev oprettet i sommeren 1998 og styres af en initiativgruppen, som er valgt blandt medlemmerne.

Erfaringsudveksling sker på møder, der afholdes cirka fire gange om året, og med normalt ½ dags varighed. På møderne tages der fat i et fagligt emne, som er baggrund for fælles og individuelle diskussioner - til gensidig inspiration og knytning af kontakter. 

Møderne afholdes hos de deltagende virksomheder på skift. Det er primært medlemmerne i Erfagruppen, der kommer med faglige indlæg på møderne. Deltagelse er gratis. 

Deltagelse i møder 
Møderne afholdes i Storkøbenhavn hos de deltagende medlemmers virksomheder. De fysiske rammer omkring et møde kan betyde, at der bliver sat antalsbegrænsning på deltagelsen i et møde. Dette vil fremgå af indbydelsen. 

Der indbydes til hvert møde. Fra initiativgruppen udsendes en indbydelse via e-mail til Erfagruppens medlemmer. Indbydelsen indeholder en dagsorden med det emne, der er fokus på, oplysning om mødestedet og om tilmelding hos arrangøren. 

Medlemmerne i Erfagruppen kan herefter tilmelde sig det konkrete møde. Hvis der i indbydelsen er oplyst et maksimalt antal deltagere besættes pladserne efter først-til-mølleprincippet. Medlemmer der tilmelder sig et arrangement, får direkte besked om at de er på deltagerlisten, eller at tilmeldingen er kommet for sent og at de er på venteliste (hvis der var begrænsning). Hvis man ikke ønsker at være på venteliste, skal man svare på denne fremsendte kvittering. 

Hvis medlemmer der er på deltagerlisten til et arrangement, får forfald til et møde, skal dette meddeles til arrangøren der står i indbydelse - dels af hensyn til andre medlemmer der evt. står på venteliste,og dels som led i almindelig respekt for arrangørens arbejde med mødet. Hvis medlemmer gentagnegange bliver væk fra et tilmeldt arrangement uden afbud, vil de blive strøget af medlemslisten. 

Kun medlemmer af Erfagruppen kan tilmelde sig møderne, og man kan ikke sende en anden deltager, hvis man selv får forfald. Men den arrangerende virksomhed kan tage gæster med, hvis der er ledige pladser. Ellers kan gæster som hovedregel ikke deltage. I tilfælde hvor en virksomhed leverer det faglige oplæg, eller har en særlig interesse i et møde, kan initiativgruppen tillade andre end medlemmer at deltage. 

Der tages ikke referat af møderne. Det er erfaringsudvekslingen på selve mødet, og de personlige kontakter, der er i fokus. 

Indmeldelse og udmeldelse 

Medlemskabet i erfa-gruppen er personligt og er knyttet til et medlemskab hos DANSK IT.

Ønsker du at være en del af Erfagruppen bedes du kontakte:
Laila Dybkjær, SKAT
Telefon: 72 37 89 27, e-mail: ld@skat.dk.

Oplys venligst følgende:
Stilling, navn, e-mail, telefon, mobil/direkte, firma, adresse (vej, postnummer, by), DANSK IT-medlemsnummer.

Ændringer i firmanavn, e-mail adresse og telefonnummer bedes meddelt kontaktpersonen for Erfagruppen.
 

Initiativgruppen 
Carsten Jørgensen, DELTA 
Telefon: 72 19 42 02

Laila Dybkjær, Skat 
Telefon: 72 37 89 27 

Martin Zedeler, PensionDanmark
Telefon: 29 61 66 56

Gitte Oberbossel, Codan
Telefon: 33 55 28 99

Nina Clausen, LEO-Pharma 
Telefon: 20 98 69 35 

Annette Holm Skov, FDC
Telefon: 44 73 14 55


Gruppens medlemmer

Praktisk Info

Afholdelsessted: Hovedstadsområdet

Medlemskab af Erfagruppen er gratis for medlemmer af DANSK IT.
Der kan dog forekomme egenbetaling i forbindelse med udvalgte møder.