Kontingent og medlemsvilkår

Alle med interesse i foreningen og som direkte eller indirekte vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlem af Dansk IT.Årskontingenter i Dansk IT

Medlemspris 1.995 kr.
Ung (under 27 år) 200 kr.
Pensionist 385 kr.
Ledig 385 kr. 

Medlemsvilkår

Kontingentet fastsættes af Dansk IT´s generalforsamling.

Kontingentperioden løber fra den dag, du meldes ind, og et år frem.

Kontingentet er ikke belagt med moms.

Du modtager kort tid efter indmeldelsen en faktura samt et velkomstbrev, hvor du kan læse mere om fordelene ved et medlemskab.

Du registreres først som medlem, når første kontingent er indbetalt, hvorved du opnår stemmeret til generalforsamlingen.

Betaling af medlemskab kan ske via kreditkort, indbetalingsstrengen oplyst i bunden af fakturaen eller bankoverførsel til reg.nr. 0400 og kontonummer 4023904220. Husk at oplyse fakturanummer og navn eller medlemsnummer.

Der er 14 dages fortrydelsesret fra registreringen har fundet sted, og bekræftelsen er modtaget. Fortrydelsesretten håndhæves ved at sende navn, samt ønsket om at fortryde købet til dit@dit.dk. Hvis du har benyttet dig af adgangen til medlemsfordelene GoLearn og Skillsoft ved at have registreret dig på de pågældende platforme indenfor de første 14 dages medlemskab, mister du fortrydelsesretten.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat inden starten på den nye kontingentperiode. Udmeldelsen skal sendes til dit@dit.dk

Betales fornyelse af medlemskab ikke, forbeholder Dansk IT sig umiddelbart ret til at udmelde medlemmet.

Som medlem modtager du automatisk mails fra Dansk IT på din registrerede mailadresse, og du kan til enhver tid afmelde dig disse. Undtaget herfor er mails angående administration af dit medlemskab samt invitation til generalforsamlingen.