Kontingent og medlemsvilkår

Alle med interesse i foreningen og som direkte eller indirekte vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlem af Dansk IT.Kontingenter i Dansk IT

Medlemspris     1.585 kr.
Ung*    200 kr.
Pensionist           385 kr.
Ledig                    385 kr.
Priser viser kontingent pr. år.


Medlemsvilkår

Kontingentet fastsættes af Dansk IT´s generalforsamling.

Kontingentperioden løber fra den dag, du meldes ind, og et år frem.

Kontingentet er ikke belagt med moms.

Du modtager kort tid efter indmeldelsen en faktura samt et velkomstbrev, hvor du kan læse mere om fordelene ved et medlemskab.

Du registreres først som medlem, når første kontingent er indbetalt, hvorved du opnår stemmeret til generalforsamlingen.

Betaling af medlemskab kan ske via kreditkort, indbetalingsstrengen oplyst i bunden af fakturaen eller bankoverførsel til reg.nr. 0400 og kontonummer 4023904220. Husk at oplyse fakturanummer og navn eller medlemsnummer.

Der er 14 dages fortrydelsesret fra registreringen har fundet sted, og bekræftelsen er modtaget. Fortrydelsesretten håndhæves ved at sende navn, samt ønsket om at fortryde købet til dit@dit.dk. Hvis du har benyttet dig af adgangen til medlemsfordelene GoLearn og Skillsoft ved at have registreret dig på de pågældende platforme indenfor de første 14 dages medlemskab, mister du fortrydelsesretten.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat inden starten på den nye kontingentperiode. Udmeldelsen skal sendes til dit@dit.dk

Betales fornyelse af medlemskab ikke, forbeholder Dansk IT sig umiddelbart ret til at udmelde medlemmet.

Som medlem modtager du automatisk mails fra Dansk IT på din registrerede mailadresse, og du kan til enhver tid afmelde dig disse. Undtaget herfor er mails angående administration af dit medlemskab samt invitation til generalforsamlingen.

Vilkår for prøvemedlemmer

Når du tilmelder dig en gratis prøveperiode, bliver du automatisk overflyttet til et årligt medlemskab ved den gratis prøveperiodes udløb, medmindre du opsiger dit prøvemedlemskab inden den sidste dag i den gratis prøveperiode, i hvilket tilfælde du ikke vil modtage en opkrævning, og dit medlemskab annulleres.

En person, der allerede har benyttet sig af tilbuddet om en gratis prøveperiode, vil være afskåret fra adgang til yderligere gratis prøveperioder.

Dit prøvemedlemskab kan opsiges i løbet af de 14 dage. Det gør du ved at logge ind med din profil på websiden akademi.dit.dk/login, hvorefter du i øverste højre hjørne klikker på dit navn og dernæst vælger “Min profil”. Herefter kan du nu opsige prøvemedlemskabet. Dermed annulleres reservationen af kontingentbetaling på det registrerede kreditkort.

Et prøvemedlemskab giver adgang til medlemsrabat på Dansk IT’s kurser og konferencer indenfor prøveperioden. Medlemsrabat på et kursus eller konference afholdt efter prøveperioden kræver, at prøvemedlemskabet er overgået til almindeligt medlemskab.

Gratis prøvemedlemskab giver ikke adgang til medlemsfordelene Golearn og Skillsoft-medlemspakke.

Prøvemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.


*Unge under 27 år kan få et medlemskab til 200 kr. Læs mere her.