Tidligere møder

Netværksmøde Torsdag - d. 18-6-2020
Sted Virtuelt

09.00

 

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

09.15

 

Bordet Rundt

- Hvilke udfordringer har du set?

- Hvilke gode ting har har du set

- Oplever du en anden måder at arbejde på?

09.45

 

Dagens emne og de forskellige perspektiver

10.00

 

Orkestrerede Container Platforme

10.15

 

Pause

10.20

 

Orkestrerede Container Platforme - Platform Design

10.45

 

Pause

10.50

 

Orkestrerede Container Platforme - Infrastruktur Design

11.15

 

Pause

11.20

 

Orkestrerede Container Platforme - Cluster Management

11.55

 

Pause

12.30

 

Orkestrerede Container Platforme - Miljøer

12.55

 

Pause

13.00

 

Orkestrerede Container Platforme - Deployment

13.25

 

Pause

13.30

 

Orkestrerede Container Platforme - Sikkerhed

13.55

 

Pause

14.00

 

Orkestrerede Container Platforme - Information

14.25

 

Pause

14.45

 

Orkestrerede Container Platforme - Monitering

15.10

 

Pause

15.15

 

Opsamling for dagens emne og perspektiver

15.45

 

Evaluering af dagen og emner næste gang

16.00

 

Tak for i dagNetværksmøde Torsdag - d. 27-2-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

 

09.00

 

 

Velkommen og let morgenmad
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås. Agendaen som den ser ud primo februar, agendaen kan ændre sig, hvis der dukker nye muligheder op for indlæg der kan erstatte nogle af de indlæg som facilitator har forberedt til denne gang.

 

 

09.10

 

Enterprise ready DevOps and Containerization with OpenShift
v/ Lars Milland, Lead Architect - Centre of Engineering, Nets

 

At Nets the foundation for adopting DevOps disciplines and container platforms is based on secured shared platforms and services allowing teams freedom to innovate and still stay in control and be compliant with security policies and regulatory frameworks.

Presentation will explain how Nets have established a platform around container technologies with OpenShift at the core to let many teams engage with DevOps and Containerization

 

10.30

 

Cloud: etablering og opfølgning
v. Facilitator

 

Når man ønsker at etablere sig i cloud’en eller i flere clouds er der nogle ting man skal være opmærksom på, når man starter med dette, det være sig integrationer, strategier for infrastruktur, udvikling, drift osv. Det er desuden vigtigt at følge op om målet er nået og om den kost man har er den man forventede og hvordan kan man i det hele taget måle omkostningerne.

 

12.00

 

Frokost

 

13.00

 

Micro-Applications, Micro-Services – tur/retur
​v/ facilitator

 

Tese-AntiTese er relativt kendt og det er også hvad vi ser i software, vi har været gennem en rejse fra simple enkeltstående programmer over integrerede systemer til service orientering, microservices og micro applikationer. Dette indlæg er ikke så meget omkring rejsen men mere omkring micro-applikationer og hvor det er at monolitten ser ud til at dukke op igen og hvorfor den ikke er som den monolit vi har været på vej fra igennem længere tid.

15.00

 

I horisonten

Dette agenda-punkt er tænkt til at hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden. Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med.

15.30

 

Evaluering af dagen
Har du fået det ud af dagen som du havde regnet med? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

 

16.00

 

Farvel

 


Lock-In, kubernetes og DevOps

Netværksmøde Torsdag - d. 28-11-2019
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10 A, 1169 København

 

09.00

 

Velkommen og let morgenmad
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

09.10

 

Kend dit Lock-In
v.  facilitator

Alle de beslutninger, vi tager som arkitekter, har en konsekvens, og for de fleste af os når vi beslutter os for det ene eller andet. Ofte arbejder vi med at sikre, at vi ikke bruger noget, der låser os til en bestemt leverandør, en bestemt teknologi eller version, men hvad koster dette - er de gratis at undgå låsningen eller har det en kost, og kan denne retfærdiggøres? 

10.00    Kubernetes på en anden måde 
v.  facilitator

Når man arbejder med kubernetes, kan man, som vi så sidst, anvende terraform eller andet til at skabe et eller flere clustre i den ene eller anden cloud? Der er også måder at arbejde med dette lokalt. Det er en af disse måder, vi skal kigge på i dette indlæg. Tag din maskine med og få det op at køre på din maskine således, at du har en kubernetes mulighed på din egen maskine.

 12.00   Frokost 

13.00

 

DevOps - Status  
v. facilitator

DevOps har nu været et begreb i en del år. Vi skal næste gang (1. møde i 2020) høre et indlæg fra en dansk virksomhed, der fortæller om deres DevOps platform. Der er er frigivet en rapport over DevOps status, og denne rapport løber vi igennem og ser på resultaterne af den. Vi ser den i sammenhæng med tidligere udgaver af rapporten og en opsamlende status på rapporterne og et bud på, hvad der betyder noget for DevOps bidrag til din virksomheds produktivitet.

 15.00   I horisonten 
v. alle 

Dette agenda-punkt er tænkt til, at hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc., som vi mener, er relevante at få delt med hinanden. 

Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således, at vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet, end det deltagerne kommer med. 

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

16.00

 

Tak for i dag


Netværksmøde Tirsdag - d. 17-9-2019
Sted Dansk IT, Bredgade 25A, 1260 København

 

09.00

 

Velkommen og let morgenmad
v. Allan Højgaard Jensen

09.15

 

Diagrammering af arkitektur med c4 modellen
v. Morten Hindsholm - Nykredit

Nykredit eksperimenterer med anvendelsen af automatisk dokumentation af arkitekturen baseret på en Java baseret implementation, der diagrammerer arkitekturen under anvendelse af C4-notationen. Målet med dette er at kunne definere arkitekturen i kode, således man afleder diagrammer fra kode, der kan versioneres etc.

 

Læs mere her: https://c4model.com/

10.20

Teknologidiversitet - hvad betyder det? ​
v.  Facilitator

Vi ser ind i stadigt mere diverst teknologilandskab, af mange forskellige årsager.

Hvad betyder det for de virksomheder vi arbejder i, hvad betyder det for os og hvilke opgaver afføder det for applikationsarkitekten og evt. for enterprise arkitekten.

 12.00   Frokost 

13.00

 

Infrastructure as Code (IaC) 
v. Thor Lange - MHI Vestas et al.

Flere og flere virksomheder arbejder med at have bedre information og kontrol over infrastrukturen.

Mange forsøger sig med Infrastructure as Code (IaC) fordi det  i stigende grad vigtigt at man kan dokumentere hvordan infrastrukturen er og hvorledes den ændrer sig over tid. Anvendelse af IaC betyder at man anvender git eller anden versioneringsmekanisme til at arbejde med infrastrukturkonfigurationer som kode.

I praksis betyder dette at man kan skabe, ændre og gen-bygge sin infrastruktur på en deterministisk måde.

Vi skal se to eksempler på dette og se på forskelle, samt tale lidt om erfaringer med dette.

15.00

 

I horisonten

Det faste agenda punkt som vi kunne have med hver gang, forsøgsvis kan hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

16.00

 

Tak for i dag


Netværksmøde Torsdag - d. 13-6-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65, stuen, 1154 København K

 

09.00

 

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås. 

09.10

 

Enterprise Arkitektur modellens betydning for forretningen i 2019+ 
v. Thomas Bo Nielsen - Jyske Bank BRF Realkredit 

Thomas vil fortælle om anvendelse af EA modellen til f.eks. system sårbarhedsvurdering, konsekvensanalyse, funktionel- og operationel risikovurdering, samt dens anvendelse i forbindelse med compliance opgaver, f.eks. BRRD (Bank Recovery and Resolutions Directive), GDPR (Persondataforordningen) etc. Sessionen tager udgangspunkt i det arbejde, Thomas laver pt. på deres EA model.

Thomas vil gerne lede dette hen til en interaktiv session, hvor alle kan bidrage med hvad der virker i deres organisation for EA modellering.

Derfor bedes deltagerne om at være klar på f.eks. hvordan EA modeller evt. anvendes i din organisation og hvilke ting, der virker i praksis og for hvem. Endvidere kunne det være relevant at deltagerne har viden om hvorledes opdatering af EA modellen, dens afspejling af virkeligheden og dens udbredelse i organisationen foregår. 

10.20

Introduktion til cloud Native og Service Mesh 
v.  Facilitator

En indflyvning til moderne udvikling, containers, cloud native og service mesh. Hvordan ser økosystemet ud,  lever den i, hvilke opgaver løser den og hvilke meshes findes der. 

 12.00   Frokost 

13.00

 

Service Mesh in Action​  ​
v. Facilitator

Vi kigger på Istio og ser på hvilke ting man kan gøre med den. 

15.00

 

I horisonten

Dette er et nyt agenda punkt som vi kunne have med hver gang, forsøgsvis kan hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden. Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med..     

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

16.00

 

Tak for i dag

 


Netværksmøde hos Danmarks Nationalbank

Netværksmøde Torsdag - d. 28-2-2019
Sted Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 København K - HUSK billedlegitimation

 

09.00

 

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås, samt evaluering af netværket.

09.15

 

Nationalbankens arbejdsområder

Nationalbanken fortæller om deres arbejdsområder, platform osv.

10.45

Angular NativeScript Application i Public Cloud
v. Thor A. Lange, IT Arkitekt, Bankdata

Thor fortæller om erfaringer med at lave Angular NativeScript baserede applikationer i Bankdata. Applikationerne udvikles i NativeScript og er understøttet af flere af SRE principperne omkring CI og CD til public Cloud.
Det bliver spændende at høre om erfaringerne med NativeScript, både på udviklingssiden af applikationen og hvordan brugerne har taget imod denne type applikation.

 12.00   Frokost 

13.00

 

SRE Site Reliability Engineering

Vi ser på Ops delen af DevOps - Operations - og især vil vi fokusere på “Site Reliability Engineering” (SRE) som disciplin.
Hvad er det, hvilke resultater kan man opnå med det, og hvilke udfordringer er der ift. at få det indført i den klassiske organisation.
Vi vil se på forskellige artikler omkring emnet og diskutere hvordan dette kunne hjælpe os med at levere bedre og mere robuste applikationer til brugerne.

14.00

 

I horisonten

Deltagerne kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden.
Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med.

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

16.00

 

Tak for i dag

 
JavaScript, digital arbejdsplads og Blockchain vs. GDPR

Netværksmøde Torsdag - d. 29-11-2018
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10 A, 1169 København K

 

09.00

 

Velkommen og glædelig jul
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås, samt evaluering af netværket.

09.15

 

JavaScript er..
v. Morten Hindsholm, Nykredit

JavaScript er mere populært end nogensinde og der er masser af muligheder som man kan bruge.

Dette er en sammenligning af ES6 vs. Angular/TypeScript vs. React vs. Vue med eksempler på hvorledes det ser ud.

10.45

Den Digitale Arbejdsplads
v. Rene Muxoll, Precio Fishbone

Rene vil fortælle om den digitale arbejdsplads og hvorledes dette ser ud i praksis. 

11.15  

Ethical Hacking

Hvad vil det sige at være en ethical Hacker, og hvorfor er det vigtigt for din virksomhed at have en holdning til dette? Hvad er de praktiske eksempler, og hvad er status på dette i netværket? 

eller

Agile Practices

Hvordan arbejdes med de agile principper i dag? Martin Fowler har begået et interessant indlæg, hvor han stiller spørgsmål ved måden dette udføres på mange steder. Dette er et oplæg til diskussion omkring erfaringer i netværket - har han en pointe, eller arbejder vi anderledes?

 

 12.00   Frokost 

13.00

 

Blockchain or GDPPR 
v. Martin von Haller Grønbek, Bird and Bird

Martin gør os alle klogere på hvordan en teknologi, der er transparant, immutable og persistent kan anvendes i sammenhænge
hvor GDPR kræver at den enkelte kan glemmes og data skal beskyttes mod læk.

14.00

 

I horisonten

Dette er et nyt agendapunkt, som vi kunne have med hver gang, forsøgsvis kan hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden. Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med. Vi prøver 30 minutter, hvis dette viser at være for kort kan vi forlænge dette næste gang.

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med?

15.58

 

Farvel

Farvel og tak for 2018 - vi ses i 2019.

 


Netværksmøde Torsdag - d. 13-9-2018
Sted Toyota, Dynamovej 10, 2860 Søborg

 

09.00

 

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås, samt evaluering af netværket.

09.15

 

Den teknologiske udvikling i biler
v. Anders Tystrup, Informations- og pressechef i Toyota Danmark

Der er en fantastisk teknologisk udvikling i gang indenfor transport og biler.
Toyota fortæller om den teknologiske udvikling i deres biler.

10.45

Muligheder med Blockchain
v. facilitator

Blockchain giver mange muligheder for at ændre den måde vi laver forretning på. Teknologien betyder at man kan gøre nogle ting smartere og enklere end man kunne før, men dette giver også mulighed for at skabe nye sammenhænge. Indlægget handler om
dette og hvordan passer blockchain ind i en service, microserviceorienteret arkitektur og de applikationer der er ovenpå.

 12.00   Frokost 

13.00

 

Machine Learning i praksis /oplæg til hvordan du kommer igang 
v. facilitator

Machine Learning er mange ting og der er mange måder at komme i gang med det på. Vi vil sammen se på et par forskellige måder at komme i gang med machine learning på.

14.00

 

I horisonten

Dette er et nyt agendapunkt, som vi kunne have med hver gang, forsøgsvis kan hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden. Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med. Vi prøver 30 minutter, hvis dette viser at være for kort kan vi forlænge dette næste gang.

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med?

16.00

 

Tak for i dag

 


Netværksmøde Torsdag - d. 19-4-2018
Sted Systematic, Søren Frichs Vej 39, 8000 Aarhus C

 

09.00

 

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås, samt evaluering af netværket.

09.15

 

All About Logs
v. facilitator / derefter alle

Logs er mange ting og har mange funktioner lige fra fejlfinding til audit, til prognosticeringsgrundlag for kapacitet, system helbred, sårbarheder etc. 

Hvorfor er det nødvendigt at have en strategi/arkitektur for dette i sin virksomhed og hvilke muligheder og begrænsninger er der? Hvordan påvirkes arkitektur og strategi af dynamikken i det nyere cloud baserede setup med microservices, micro applikationer og functions - er der særlige hensyn at tage ifm. definitionen af en arkitektur for logging og logs?

10.45

Innovation, Evolution, Disruption, Co-Creation
v. Peter Poulsen - BEC /derefter alle

Der tales meget om innovation, hvor meget af det, vi benævner som innovation, er blot evolution? Kunne man definere innovation som noget, der skal være helt nyt, altså en menneskelig opfattelig service (offering), der ikke er set før, og evolution som noget der bygger på eksisterende offerings men gør disse bedre - enklere - mere værdifulde - for at nævne nogle få ting.

Disruption er, når man afløser eller overflødiggør en offering ved at komme med noget nyt (innovation) eller gør den gamle offering meget bredere tilgængelig og hvad er co-creation i det hele taget, og hvordan passer dette ind i billedet af den måde vi gerne vil udvikle offerings på fremover? Domain driven design kan det overhovedet være innovativt, hvis man skal stille tingene på spidsen? Hvad skal man gå efter micro-stepping, moon-leaps eller noget helt 3 - dette og meget mere er på menuen i dette indlæg.

 12.00   Frokost 

13.00

 

Consumer/Producer Driven Testing
v.  facilitator /derefter alle

De fleste er vant til at arbejde med producer driven testing - ofte er dette baseret på consumer driven features. Men der er flere måder at lave dette på, et princip der vender dette på hovedet er consumer driven testing, hvor consumers definerer hvad de forventer - en formaliseret måde er PACT.

14.00

 

I horisonten

Dette er et nyt agendapunkt, som vi kunne have med hver gang, forsøgsvis kan hver af os kan byde ind til dette punkt med ny viden, problemstillinger etc. som vi mener er relevante at få delt med hinanden. Facilitator forbereder selvfølgeligt noget således vi har noget at dele, men det vil få lavere prioritet end det deltagerne kommer med. Vi prøver 30 minutter, hvis dette viser at være for kort kan vi forlænge dette næste gang.

15.30

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med?

16.00

 

Tak for i dag

 IoT, Blockchain,Cloud og PSD2 og GDPR

Netværksmøde Torsdag - d. 8-2-2018
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10 A, 1169 København K

 

 

 

 

IoT

v. Martin Pedersen

IoT er blevet samlebegrebet for en hel gren af ting, der er kan kommunikere over et netværk. Martin vil dele erfaringer han har haft med arbejdet med Arduino og vise hvad der skal til for at få afprøvet en ide i praksis med Arduino.

Blockchain
v. Allan Højgaard Jensen, derefter alle

Blockchain er et af de mest hypede termer lige nu, men hvad er der reelt i det. Hvordan er teknologien bag, hvilke mekanismer anvendes og hvilke ting kan det bruges til. Den mest kendte blockchain applikation er formodentlig BitCoin, men der er mange andre applikationer som med fordel kan anvende Blockchain.

Netværket
v. alle

 • Resultat af netværksevalueringen gennemgås og fremtidsmuligheder for netværket diskuteres.
 • Var der mulighed for at vi kunne være hos din virksomhed næste gang eller gangen efter?

 

 

Cloud i praksis
v. Allan Højgaard Jensen, derefter Thor Lange, derefter alle

Der er meget snak omkring cloud, og der er mange der allerede har dele af deres IT kørende på cloud. Begreberne er relativt kendte allerede SaaS, PaaS, IaaS etc. men hvad betyder det for den måde vi udvikler på og hvad vi udvikler. Hvad er mulighederne ift. deployment, informationer på f.eks. on-premise, private cloud, hybrid cloud, public cloud og multi-cloud? og hvad betyder det for dig - skal udviklingen understøtte eksempelvis multi-cloud og hvordan vil man kunne understøtte cloud neutralitet.

 

Status på PSD2 og GDPR
v. Allan Højgaard Jensen

PSD2 og GDPR træder i kraft om kort tid og det vil have indflydelse på hvordan vi udstiller services til 3. part og hvordan gør vi dette på en ordentlig og kompliant måde. Dette er en roundtable seance, hvor vi kort taler om hvad gør vi ved de problemstillinger der er: hvad har vi gjort og hvilke problemstillinger skal vi behandle etc.

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af dagen som du havde regnet med ? Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

 

Arkitektur i Praksis

Netværksmøde Torsdag - d. 30-11-2017
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10 A, 1169 København K

 

På dagen vælges agendaen/sporet A eller B

9.00

 

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen

Dagens program og praktikken på stedet gennemgås og valg af eftermiddagsspor foretages

9.15

 

Hvornår giver en ESB mening
Oplæg v. Bo Vincent Thomsen - derefter Alle

I stedet for at diskutere om Enterprise Service Bus konceptet og brugen af ESB implementationer er død eller ej, bør man hellere se på, hvor det giver mening at bruge ESB og erkende, hvad en ESB ikke er god til. De mest brugte ESB produkter har en række tekniske udfordringer, men når man ser på praktisk brug af ESB har det vist sig, at det i høj grad er organisatoriske årsager som ejerskab, kompetencer og governance, der giver de største udfordringer. Indlægget vil bestå af et kort oplæg, efterfulgt af diskussion, hvor alle kan bidrage med deres erfaringer.

11.00

Fra System til Microservices
Oplæg v. Peter Poulsen - derefter Alle

De fleste virksomheder har en række af bestående systemer som er en kombination af egenudvikling og købesystemer, disse integreret på kryds og tværs, hvordan kommer man hen mod en service orienteret udgave af dette som ender i en microservice arkitektur. Peter vil indsigt i de overvejelser der pt. gøres i SEAS-NVE og den rejse de er på vej ud på.

12.00

Middagsmad

 

 

Mulighed A

13.00

 

Test af Services med koexistens
Oplæg v. Allan Højgaard Jensen – derefter alle

Test af services er en disciplin der er udfordrende. Skifter man fra den klassiske SOA grov granularitet til mikro- eller nano-service er det vigtigt at tests kan gennemføres med tilstrækkelig sikkerhed og med en hastighed og agilitet, der tillader at man kan holde kadencen således virksomhedens services kan forblive relevante for brugerne af disse.

14.45

 

ServiceDesign Teaser
Oplæg v. Allan Højgaard Jensen – derefter alle

Design af services er en svær disciplin. Det er nemt at tage beslutninger der kan have konsekvenser for servicens videre liv og velbefindende. Vi skal se på nogle få eksempler og finde ud af om det er noget vi vil dedikere en hel eller en halv dag til senere.

15.30

 

Evaluering af året

Udfyld evaluering udleveret af Dansk IT

15.45

 

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af det, som du havde regnet med?

16.00

 

Farvel, god jul og godt nytår

 

 

Mulighed B

13.00

 

ServiceDesign Teaser
Oplæg v. Allan Højgaard Jensen – derefter alle

Design af services er en svær disciplin. Det er nemt at tage beslutninger der kan have konsekvenser for servicens videre liv og velbefindende. Vi skal se på et gennemgående eksempel og vil bruge hele eftermiddagen på dette.

15.45

 

Evaluering af dagen

Fik du det ud af dagen, som du havde regnet med?

16.00

 

Farvel, god jul og godt nytår

 Persondataforordningen, test af services og Machine Learning

Netværksmøde Torsdag - d. 7-9-2017
Sted Nordea, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup

09.00

Velkommen
v. Allan Højgaard Jensen, facilitator, IT-arkitektur i Praksis

Dagens program gennemgås. Mødets værter er Martin Rydahl Pedersen og Lisbeth Neve og mødet afholdes hos Nordea, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. 

09.15

Persondataforordningen i arkitektur
v. Allan Højgaard Jensen, facilitator

Persondataforordningen kan få stor indflydelse på det eksisterende IT landskab og skal tænkes ind i arkitekturen fremadrettet. Derfor vil vi se på en måde at gøre dette på og finde de ømme steder ift. de forskellige dele af landskabet, dette drejer sig både om egenudvikling, købesystemer og cloud.  

 

Diskussion
v. alle

 11.00

Test af services
v. Allan Højgaard Jensen, facilitator

Test af services er en disciplin, der er udfordrende. Skifter man fra den klassiske SOA grov granularitet til mikro- eller nano-service er det vigtigt, at tests kan gennemføres med tilstrækkelig sikkerhed og med en hastighed og agilitet, der tillader, at man kan holde kadencen således, at virksomhedens services kan forblive relevant for brugerne af disse 

 

Diskussion
v. alle

12.00

Frokost

13.00

Machine Learning

Intro til emnet

Algorithms, hvad er de og hvilken betydning har de?

Machine Learning, hvad er det, og hvordan kommer man i gang, eksempelvisualiseringeroplæringsæt sammen

 

Machine Learning 
v. alle

Martin Pedersen, Nordea og Thomas Bo Nielsen, BRF, har været til arrangementer, hvor Machine Learning har været tema. Nordea vil bl.a. vise NOVA, der er Nordea Liv I Norges nye virtuelle assistent, en charbot. På baggrund af dette haves en uformel diskussion omkring, hvad Machine Learning kan anvendes til, og hvilke udfordringer der med det. Kan man f.eks. anvende dette til at “opdage” mønstre, et af disse mønstre er f.eks. forsikringssvindel, unormalt forbrug, etc..

15.00

Machine Learning
v. Mads Nielsen, Professor,  Head of Computer Science Department at University of Copenhagen

Machine Learning og Deep learning er i øjeblikket i vælten som løsninger på alverdens problemer. Jeg vil give en rudimentær forståelse af begreberne og anvendelsen i dag og i morgen fx indenfor sundhed og undervisning.

Machine Learning Inspiration

15.45

Evaluering af dagen
v. medlemmerne

Har du som medlem fået det ud af dagen, som du havde regnet med?
Herefter siger vi; tak for i dag! 

16.00

Tak for i dagForresters bud på en 4-lags arkitektur, versionering og automatisering

Netværksmøde Torsdag - d. 18-5-2017
Sted HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

 

Versioneringsprincipper for services
I en serviceorienteret verden, hvor services skal kunne leveres hurtigt og effektivt til service consumers, kan content-typer anvendes på en 100 % standardiseret måde. Hvilke fordele og ulemper er der ved, at anvende dette, og hvilke mulige anvendelser er der. Hvordan kan du bruge det i din organisation, og hvilke udfordringer kan du se i forhold til de forskellige service consumers.

Skalerbar arkitektur
4 lag skalerbar arkitektur - et forslag fra Forrester lavet i 2013. Hvordan er det gået med det siden? Tror vi på, at 4 lag er det bæredygtige setup, der er behov for? Hvilke gode ting er der i det, og hvilke problemstillinger ses? Tænker vi nok over delivery tier´et og har vi skilt service og aggregation tier fra hinanden i vores egen software stack.

Robotter til sagsbehandling
Robotter anvendes i flere og flere sammenhænge. Hvordan ser det ud indenfor det offentlige? Hvilke fordel og ulemper er der ved indførsel af robotterne, og hvem skal udvikle dem? Hvad er konsekvenserne for den underliggende software?

Automatisering
I et stadigt mere komplekst it-landskab er der behov for en stigende automatisering. Hvad kan man nå med unit tests, integrationstest, performancetest og verifikationstest? Hvad skal der foruden fornævnte på selve det producerede? Hvordan hænger ovenstående sammen med en større grad af anvendelse af standardsystemer, services osv.?

 

Tema: Architecture Workshop

Netværksmøde Torsdag - d. 19-1-2017
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10A, 1169 KBH K

 

09.00

 

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program gennemgås og Allan vil byde velkommen. Til dagens møde vil netværket tale om forskellige arkitekturelementer, som tilsammen vil skabe rammen for en Arkitektur Workshop. Netværket behandler emnerne: Micro-Services, Service Kommunikation, Skalerbar Arkitektur, ESB´ens status og hertil kommer Jon Carlsen og holder et oplæg om People, Agile and Architecture.

09.15

Micro-services

Hvad er en micro-service og hvad kendetegner den? Er det service orientering, men på en ny måde? Vi skal arbejde med micro-services, og se på et eksempel der viser, hvad forskellen på almindelig service orientering og micro-services er, og det der skal til for at kunne lave service orientering på basis af micro-services. Herunder hvad skiftet fra orkestrering til koreografi betyder for servicedesign. 
Service kommunikation: Hvordan taler services sammen i en distribueret serviceorienteret verden, hvilke paradigmer kan anvendes, og hvordan ser fremtiden ud for kø-teknologi og feeds?

12.00

Frokost

 13.00  

Skalerbar Arkitektur

4 lag – skalerbar arkitektur – er et forslag fra Forrester lavet i 2013. Hvordan er det gået med det siden? Tror vi på, at 4 lag er det bæredygtige setup, der er behov for? Hvilke gode ting er der i det og hvilke problemstillinger fremkommer? Tænker vi nok over delivery tier'et, og har vi skilt service og aggregation tier fra hinanden i vores egen software stack?

14.30  

Enterprise Service Bus'en

Kommer bussen til tiden eller er den kørt? Med andre ord er ESB’en død eller lever den i bedste velgående?

15.00

 

People, Agile and Culture
v. Jon Carlsen, Agile Scrum Manager, DFDS

Jon vil fortælle om skabelsen af arkitektur i et agilt setup. Hertil erfaringer fra en ny hverdag, hvor det kræves at arbejde agilt, og samtidig skabe en holdbar arkitektur.

15.45

 

Evaluering af Arkitektur Workshoppen og netværksåret 2016

Har du fået det ud af dagen, du havde regnet med? Hertil er der evaluering af netværksåret 2016, som udfyldes inden dagen slutter.

16.00

 

Tak for i dag

Tema: Alternativer til NemID

Netværksmøde Torsdag - d. 24-11-2016
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10A, 1169 KBH K

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program gennemgås: I dag handler det om at se på alternativer til NemID, skal der være nogen? I tilfælde af DDOS? I tilfælde af andre ting? Hvilke alternativer kunne der være? Skal den enkelte lave noget eller skal der være et eller flere alternativer? 
Hvordan lykkes vi med at lave de rigtige løsninger på den rigtige måde, således vi får skabt værdi for brugere af vore løsninger og dermed skabt reel værdi for virksomheden?Hvilke tillidstrukturer kræver det, og hvad er erfaringerne med dette?

09.30

 

NemID - Alternativer?
v. alle 

Har I bygget alternativer ind ift. NemID i jeres løsninger, og hvorledes påvirker det brugerens muligheder og oplevelse? Skal der være et alternativ til NemID på arkitekturniveau eller på samfundsniveau, og hvad er fall-back mulighederne lige nu?

Vi skal tale om:

 • Onboarding og identificering i en verden med og uden NemID
 • Hvordan spiller NemID og andre mekanismer sammen med OpenID Connect + OAuth2?
 • Compliance: Federering eller roller og transient identitet.

Vær klar med en 3-7 minutters teaser på dette.

 12.00

Frokost

 13.00  

Roundtable
v. alle

Arkitektur via CoE og selvstyrende enheder og arkitektur på tværs af disse. Hver deltager kommer med fortællingen, om hvordan man gør internt og prøver at komme med et bud på, hvilke tillidsstrukturer der er nødvendige ifm. værdiskabende implementeringer.

Vær klar med en 3-7 minutters teaser på dette.

15.00  

Evaluering af dagen

Har du fået det ud af dagen, du havde regnet med?

16.00

 

Tak for i dagNetværksmøde Torsdag - d. 1-9-2016
Sted Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Let morgenmad med rundstykker og kaffe 

09.30

 

Velkomst/Intro til TEK  
v. leder af TEK Innovation Søren Elmer Kristensen

 10.00  

Programmering af robotter – inkl en tur i robotlaboratoriet
v. Lektor Lars-Peter Ellekilde, SDU Robotics

 11.15  

DynaGrow – An independently extensible Greenhouse Climate Control system
v. Adjunkt Jan Corfixen Sørensen, SDU Center for Energy Informatics

12.00

 

Frokost

 13.00  

Træningsteknologi
v. Lektor Anders Stengaard Sørensen, SDU Health Informatics and Technology

 14.00  

Kaffe og kage

 14.30  

Rundvisning i den nye TEK Bygning
v. Chefkonsulent Mogens Brabech, TEK Innovation

15.00  

Evaluering af dagen - nye emner "radaren" og næste gang

16.00

 

Tak for i dagRefaktorering

Netværksmøde Torsdag - d. 14-4-2016
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Admiralgaarden, St. Kannikestræde 10A, 1169 København K

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagen er en temadag som aftalt sidst, hvor vi ville sætte en dag af til refaktorering, kunsten at “holde koden i gear” og dermed sikre, at investeringen i koden bliver så god som det kan lade sig gøre ift. den dynamik og forandring der er i det forretningsdomain, der skal understøttes af koden.

Dagens program med oplæg til dagen og indeholder en præsentation af de nye værktøjer, som en udløber af sidste netværksmøde, en google groups gruppe , hvor nye emner kan placeres og diskuteres.

Jeg har lagt emnet op vi besluttede sidste gang, næste møde er i Odense hos SDU på “ROBOLab” derovre og dermed er de emner som bliver oprettet til den kommende gang, hvilket er det sidste møde i 2016. Nye emner behandles ift. ønske på sidste netværksmøde som første punkt. Endvidere aftales formen for evaluering altså, en vurdering af og vi er på track ift. det konkrete emne selvom hele dagen er sat af til refaktorering i praksis.

10.00

 

Refaktorering oplæg
v. Facilitator - workshop 
alle

Refaktorering er et sæt af teknikker, der anvendes i udviklingen af software. Refaktorering anvendt fornuftigt er udgangspunktet for at forlænge levetiden af den kode vi arbejder med, dels er det teknikker vi anvender for at sikre at vi tilstadighed har den bedst mulige “time to market” for vore systemer.

Vi skal i denne workshop, dels gennem de refaktoreringsteknikker, der findes endvidere skal vi se hvordan man anvender refaktorering ift. at restrukturere sin kode, således man opnår forbedringer når eksempelvis eksterne ændringer bevirker af eksempelvis platformen nødvendiggør at der skal ske en restrukturering af koden, således den tilstadighed fremstår konkurrencedygtig.

12.30

 

Frokost

 13.00  

Refaktorering fortsat oplæg
v. Facilitator - workshop 
alle

 15.45  

Afsluttende bemærkninger
v. alle

16.00

 

Tak for i dagGIS - udfordringer og muligheder

Netværksmøde Torsdag - d. 14-1-2016
Sted Informi GIS A/S, Jægersborg Allé 4, DK-2920 Charlottenlund

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

09.15

 

News from the trenches 
v. facilitator

Indlæg ca. 35 min.

JavaOne løb af stablen i San Francisco ultimo oktober 2015, hvorfra Allan har samlet de vigtigste budskaber op omkring nye trends, teknologier, ændringer og erfaringer. Hertil kommer andenhåndsoplevelser fra andre konferencer og nettet.

10.00

 

GIS udfordringer og muligheder 
v. Sune Due Møller, Informi

GIS, indlæg ca. 45 min.

Et geografisk informationssystem (GIS) er computerbaserede systemer, som bruges til at registrere, modellere, lagre, manipulere, analysere og præsentere geografisk refereret data. I generelle termer kan det forstås som et ITværktøj, hvormed der kan fremstilles geografiske kort samt analysere geografisk information – geodata (Kilde:https://da.wikipedia.org ).

GIS er således meget mere end dotsonamap eller rutevejledning a la Google. Mulighederne er uanede på tværs af arbejdsprocesser og industrier. Nogen siger, at mere end 80% af forretningsdata indeholder en (mere eller mindre skjult) geografisk reference – og derfor kan der med GIS hives endnu mere værdi ud af forretningsdata. Men dens brede anvendelsesmuligheder er paradoksalt nok samtidig også en udfordring for dens udbredelse. Der skal ofte en holistisk EA tilgang til at få den fulde værdi ud af en GIS implementering og alternativt bliver det kun udnytte begrænset som et fagspecialist værktøj til få processer.

Sune vil prøve at give eksempler på hvordan GIS traditionelt bliver anvendt men også hvordan nye anvendelsesmuligheder finder inpas. Herunder hvordan store private virksomheder begynder at arbejde strategisk med ”Location dimensionen” i data. Håb og tanke er at vi efterfølgende i plenum kan diskutere nogle af de udfordringer, som I sidder med i jeres eksisterende IT landskab og hvordan GIS måske kan være med til at løse disse udfordringer. Så tænk gerne en case eller to igennem før mødet.

12.00

 

Frokost

 13.00  

Kanban vs. Scrum
v. alle

Oplæg på ca. 15 min v. Allan

Vi tester det på os selv - vi “udvikler” efter en Scrum model og laver 3 lyn-sprint.
Vi tester Kanban på os selv - vi “udvikler” efter Kanban modellen og ser på opgaveløsning i det paradigme.

 15.30   Evaluering af dagen, emner næste gang, What’s Up 

Har du hørt noget oplevetnoget som er relevant for arkitekterne i netværket og som du vil dele med netværket?

16.00

 

Tak for i dag


Skab og bevar overblikket

Netværksmøde Tirsdag - d. 20-10-2015
Sted Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10 A ∙ 1169 København K

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program.

Husk det er juleudgaven af netværket. 

09.15

 

Skab og bevar overblikket
v. alle

Oplæg ca. 10 min /v Allan, derefter runde og forsøg på at finde en konklusion på problemstillingen.

Ledelserne har et behov for overblik over de systemer og den infrastruktur, der danner rammerne for hvad der er muligt og hvilken indsats ønsket funktionalitet kræver. Flere af os har tegnet high-level skistser i powerpoint, disse former lider ofte af manglende opdateringer og kan ikke formidle de bindinger der findes i porteføljen og dermed ikke nødvendigvis giver et godt beslutningsgrundlag. En anden problemstilling er manglende opdatering og kun få perspektiver er dokumenteret på denne måde.

Andre har forsøgt at danne dette billeder baseret på en virkelighed, dvs. det enkelte system skal bidrage ind i helheden og informationerne opsamles dirkete fra applikationerne. Dette kan resultere i ret store mængder af information, fordi virkeligheden er kompleks. Selv om alle detaljerne er tilstede skaber dette heller ikke det perfekte beslutningsgrundlag uden en fortolkning af dette. Kan man finde det rette niveau af abstraktion til det enkelte beslutningsformål og vurdere pba. et relevant perspektivsæt kan man måske finde en måde at have en opdateret repræsentation af virkeligheden der egner sig til beslutningsgrundlag.

Alle forbereder sig med ekempler på hvorledes de gør uagtet hvilken metode eller princip eller værktøj*, der bruges. Dette bruges i runden og derefter ifm. et forsøg på at finde en måde at løse denne udfordring på. Målet er at kunne skabe et overblik der kan bruges af ledelse, Enterprise Arkitekter og applikationsrkitekter og udviklere, således der er et fælles billede af hvordan verden ser ud.

* ArchiMate , Sparx , Mega , Landscape

 11.00  

Temperaturcheck på service governance
v. alle

Hver enkelt fortæller kort om status på service governance i deres organisation. Beskrivelsen er en kort verbal fremstilling af hvad service beskrivelser indeholder, hvordan governance eksekveres samt eventuel abonnementsordinnger mellem serviceudbydere og -aftagere, afslutningsvis fortæller hver enkelt om evt. produktanvendelse eller hvad et evt. hjemme bygget produkt indeholder.

Flere har oplevet at konfigurationen af købte produkter i virkeligheden er meget kompliceret og at man i virkeligheden bruger alle resourcer på at konfigurere og berige værktøjet**. Enkelte har lavet denne type værktøj selv fordi man vurderede at arbejdet med konfigurationen var den største ugift og det værktøjet gave var en form for name,value,scope med relationer imellem struktur og det kan man lave for få midler selv. Hver enkelt må gerne kommentere på denne sidste del og fortælle hvad de bruger tid på, og gerne hvordan konverteringer etc. har været når værktøjerne skifter version.

** Centrasite , Enterprise Repository , Service Subscription Management,..

12.00

 

Julemad med smagsprøver på juleøl

 13.00  

Persondataforordningen
v. John 
Bonnerup, IT Sikkerhedsleder i Odense Kommune

EU Kommissionen fremsatte i januar 2012 forslag til en europæisk persondataforordning, der skal skabe fælles regler i EU om behandling af persondata, hvad enten det er kundedata eller oplysninger om medarbejdere mv. Den kommer til at påvirke vores daglige arbejde og derfor er vi glade for at kunne få mere at vide om den. IT Sikkerhedsleder John Bonnerup Nielsen fra Odense kommune vil fortælle om den kommende persondataforordning og hvad den betyder for håndtering af persondata.

Odense kommune har allerede nu besluttet sig for hvorledes de vil gribe det an og det vil John fortælle om og om deres syn på sikkerhed mere bredt set i perspektiv af forordningen og almindelig hensyntagen til den enkelte. Forordningen har betydning for den nødvendige IT sikkerhedsarkitektur og det vil John give eksempler på dette.

 14.15  

Single SignOn
v. alle

De systemer, vi arbejder med, bliver stadigt mere knyttede sammen i komglomerater, hvilket betyder, at det bliver nødvendigt med Single Signon. Brugere skal ikke afkræve akkreditiver, når de krydser en for dem usynlig systemgrænse. Signle SignOn refereres ofte som een størrelse, men den er i virkeligheden mange forskellige ting . Derfor skal vi se nærmere på en del af de former for Single SignOn (SSO) der findes:

 • SSO
 • vha AD
 • SSO
 • vha kerberos
 • SSOmed
 • nemid 
 • SSO på tværs af domains, Interne og Eksterne Applikationer
 • brugergenkendelse på tværs af devices...
 15.30  

Evaluering af dagen, emner næste gang, What’s Up

16.00

 

Tak for i dagNemID

Netværksmøde Torsdag - d. 27-8-2015
Sted Nykredit på Kalvebod Brygge 47, 1560 København V

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

09.10

 

NemID  

v. Nykredit - LLAN 

NemId er en central komponent i den danske digitale betaling og ifm. signering af dokumenter.
Lars vil fortælle kort om baggrunden for NemId og haste hurtigt videre til hvad den nye JavaScriptBaserede nemID er.
Altså hvad er teknikken bag, hvordan den anvendes ifm. signering af betalinger,samt hvilken sikkerhed tilbyder den og hvordan indgår den i signeringssammenhænge.

 11.30  

Mobile Device Management
v. alle

Der er sat tid af til vidensudveksling omkring Mobile Device Management.
Alle bidrager med deres egne erfaringer omkring mobile device management. 
Microsoft har løsninger, Good Technology har løsninger, Citrix har løsninger og der er mange flere.

12.00

 

Frokost

 13.00  

Datafordeleren
v. Jacob Schou Miljøministeriet Geostyrelsen

Etableringen af den fællesoffentlige Datafordeler skal ses i sammenhæng med digitaliseringsstrategiens kapitel 10 vedr. fælles Grunddata for alle myndigheder. Grunddataprogrammet har fokuseret på at håndtere de barrierer, der eksisterer i forhold til den effektive benyttelse og genbrug af Grunddata. Som følge af disse barrierer, blev der i Grunddataprogrammet defineret følgende fem indsatsområder:

• Omkostninger ved Grunddata
• Tilgængelighed af Grunddata
• Kvalitet af Grunddata
• Sammenhæng i Grunddata
• Styring af Grunddata

Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger, herunder Kortforsyningen (landkort og geografi), CVR og selskabsdistributionen (virksomheds- og selskabsdata), CPR distribution (persondata) og OIS/AWS (adresser og ejendomme), og leverer en fælles høj oppetid, ensartede aftaler og grænseflader og et kontaktpunkt for brugere af de fællesoffentlige Grunddata.

I dette oplæg vil en af projektlederne på implementeringsprojektet (Jakob Schou) give en status for projektet og skitsere de muligheder Datafordeleren giver for dataejere og dataanvendere.

 14.15  

Caching and Caches
v. alle

Der er sat tid af til vidensudveksling omkring Caching og Caches. Vi hørte sidste gang omkring HTML5 AppCache og har ved forskellige lejligheder talt om caching på klienterne, i netværket, i services og så videre. Der er mange problemstillinger forbundet med caching, man vil gerne læse så sjældent som muligt, men kunne opdatere informationer, så ændringerne slå igennem hurtigt, man vil gerne have uafhængige komponenter og kan de derfor tillade sig at bruge “stale” information, anvender man et clusteret setup, hvordan håndteres integritet og opdateringer i et sådant setup og mange flere ting. Vi har ved flere lejligheder talt om datas levetid, state informationer etc. men har ikke som sådan haft emnet oppe, hvor alle kan bidrage med problemstillinger og erfaringer. Det er derfor  tanken at alle bidrager med egne erfaringer med caching og caches. Produkter kunne være Hazelcast, EHCache, terracotta, coherence, infinnispan og der er mange flere.

 15.30  

Evaluering af dagen, emner næste gang, What’s Up

16.00

 

Tak for i dagHTML5

Netværksmøde Tirsdag - d. 5-5-2015
Sted Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10 A ∙ 1169 København K

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Dagens program med oplæg til dagen, der står i HTML5s tegn.

09.45

 

AngularJS 2.0 og (1.x) 
v. Facilitator diskussion oplæg alle

AngularJS er nok det mest lovende framework, men det startede mere ydmygt og derfor er der behov for at lave en gennemgribende restrukturering, som vil påvirke migreringen af applikationer. Ved at følge anbefalinger for Angular 1.x kan man sørge for at adoptering af AngularJS 2.0 bliver nemmere. Oplægget vil handle om at få forskellene frem mellem 1 og 2, samt pege på hvad man kan gøre i 1.x for at ramme 2 på den bedste måde. Dette udfordres af 2 ikke er færdig designet endnu og derfor tager dette udgangspunkt hvordan 2.0 ser ud lige nu.

 11.00   HTML Goodies
v. Morten Hindsholm diskussion

HTML5 AppCache kan bruges til at lave offline webapplikationer og er den teknik, der kan få web applikationen til at nærme sig native applikationen ift. at kunne levere værdi til brugeren selv om der ikke er netværk. Det er en spændende teknik, der er relativt simpel at bringe i anvendelse, men man skal have styr på hvad man laver for at kunne sikre opdatering af sin applikation og det kræver at man er bevidst i sin udvikling omkring AppCachen’s virkemåde. 

12.30

 

Frokost

 13.00  

Arrive in Style 
v. Facilitatordiskussion oplæg ved alle

HTML skal anvendes semantisk, mest fordi det er det er designet til det og det giver god mening. Skal man “style” sineinformationer (og det skal man) så skal det ske separat fra den semantiske information. Vi er på den anden side af en lang periode, hvor det næsten nåede status i områder af maskingenereret “kode”. Vi er nu på vej tilbage på sporet, således det mere semantiske HTML er på vej tilbage og dermed mere fokus på eksternaliseret styling. Dette er især hjulpet på vej af søgemaskinerne, fordi de arbejder med kvalificering af unikt indhold og tilskriver indholdet værdi baseret på en række faktorer med
rod i semantisk HTML. Summa summarum, der er nødvendigt at kunne eksternalisere styling og kompleksiteten i at style direkte i CSS er betydelig, derfor er der behov for at kunne udvikle sine styles, de to mest kendte CSS preprocessorer er nok LESS og SASS. Oplægget viser hvordan man kan bruge SASS ifa. scss filer, indeholdende normaliserede styles, der vha. GULP bliver til CSS filer, hvordan dette plugger ind i og sameksisterer med Bootstrap.

 14.15   MicroServices 
v. Thor Lange diskussion oplæg ved alle

Microservices er et relativt nyt begreb, vi startede så småt på diskussionen sidst på dagen, hvad er microservices, hvordanhåndteres deres relationer til andre microservices, hvordan håndteres mobilitet, versioner, og hvordan med governance.  
 15.30  

Evaluering af dagen, emner næste gang, What’s Up

Har du hørt noget oplevetnoget som er relevant for arkitekterne i netværket og som du vil dele med netværket?

16.00

 

Tak for i dag


Den Gode Arkitekt

Netværksmøde Torsdag - d. 26-2-2015
Sted BRF Kredit Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby

Program

09.00

 

Velkommen
v. facilitator Allan Højgaard Jensen

Temaet for denne netværksdag handler om arkitekten, hans/hendes rolle og hvilke færdigheder han/hun skal have for at kunne udfylde rollen på en ordentlig måde og så er der en rigtig spændende ting omkring at holde ting hemmelige når man taler i mobiltelefon.

 

 

Den Gode Arkitekt
v. Nils Bech, Logical

Niels Bech, der har mange års erfaring fra både ind- og udland kommer og fortæller om hans syn på softwarearkitekten. Han vil bla. tale om hvad en softwarearkitekt laver og hvordan bliver man den ”moderne software arkitekt”. Målet er at blive en arkitekt, der kan gøre en forskel i den agile virkelighed og producere kvalitativt ordentligt software”

Synliggørelse og forankring af arkitekturbeslutninger
v. Chefarkitekt Ralf Pedersen, BRF Kredit

Ralf Pedersen fortæller om hvorledes der i BRF arkitekturgruppe arbejdes meget bevidst med at adressere problemstillingen omkring arkitekturelle beslutninger og opnåelse af den nødvendige ledelsesopbakning bag disse beslutninger.

 

 

Frokost

   

Software Arkitekten
v. alle

Facilitator har samlet et sæt af videoer og statements som danner udgangspunktet for et tema omkring software arkitekten og dennes rolle ift. udviklere, andre arkitekter, teams, ledelse, produktejere.

Hvad karakteriserer den gode arkitekt og hvilke kompetencer skal han besidde på: teknologi, domæne, håndværk, menneskelige egenskaber og hvordan bliver man en god en af slagsen....

+ Evt. indlæg på vej

   

Evaluering af dagen, emner næste gang, What’s Up

16.00

 

Tak for i dag