Tidligere møder

Datatilsynets tilsyn

Netværksmøde Mandag - d. 20-5-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

Velkommen til forårets netværksmøde. Temaet vil denne gang være ”Datatilsynets tilsyn” hvor vi vil bruge spørgeskemaet om kryptering som eksempel og diskutere, hvordan man forholder sig til det i praksis.

Vi glæder os til at se jer.

Dagens program

12:00

 

Frokost

12:30

Velkommen og bordet rundt
v. facilitatorer

13:30

 

Siden sidst – nye GDPR initiativer
v. alle

14:00

 

Tema: Datatilsynets tilsyn - spørgeskema om kryptering som eksempel

15:00

 

Kaffe og kage

15:15

 

Øvelse: Privacy policies - er de compliant og dataetiske

16:15

 

Værktøj: GDPR Process Management
v. Jakob Normann, Marketing Lead, Tempus Serva


17:00

 

Tak for i dag

Netværksmøde i Persondatabeskyttelse i praksis

Netværksmøde Torsdag - d. 7-2-2019
Sted Carve Consulting P/S, Nørre Voldgade 11, 2 - 1358 København

 

Dagens program

12:00

 

Frokost

12:30

Velkommen og bordet rundt
v. facilitatorer Birgitte og Catrine

13:30

 

Siden sidst – nye GDPR initiativer
v. alle

14:00

 

Samtykkeerklæring – hvor specifik skal den være?

Case: EASJ

15:00

 

Kaffe og kage

15:15

 

Frivillige foreningers behandling af persondata – Justitministeriets notat

Case: ISOBRO

16:15

 

Værktøj: PIINC

17:00

 

Tak for i dag


Netværksmøde Mandag - d. 12-11-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 3. sal, 1260 København K


Dagens program

12:00

Frokost

12:30

Velkommen og bordet rundt

13:30

 

Siden sidst nyheder og facebook-sagen

14:00

 

Dataetiske principper

15:00

 

Kaffe og kage

15:30

 

KU’s retningslinjer for fotos

16:30

 

Værktøjer: Præsentation af Risma

17:00

 

Tak for i dag.


Tema: Compliance, risk og governance

Netværksmøde Onsdag - d. 29-8-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 3. sal, 1260 København K


Dagens netværk program har fokus på compliance, risk og governance.

Birgitte Kofod Olsen, der er facilitator for netværket og jurist med Ph.D.-grad i persondatabeskyttelse og Catrine Søndergaard Byrne, Partner, Advokat (L) / Attorney-at-law/CIPP-E leder i fællesskab dagens møde. Begge er medstiftere af dataethics.eu.

Sidst på dagen har vi inviteret Peter Scheuer til at fortælle, hvordan værktøjet DPOWare fungerer.

Dagens program

12:00


Frokost

12:30


Velkommen og bordet rundt

13:15


Siden sidst – nye GDPR initiativer

13:30


Compliance: Behandling af personfoto – hvad er det lovlige grundlag?

14:30


Pause m. kaffe og kage

14:45


Risk: Sådan tilrettelægges risikovurderingen

15:45


Governance: Procedure for modtagelse af anmodninger om datarettigheder

16:40


Værktøjer: eksempler på GDPR-værktøjer
Gæst: Evt. Peter Scheuer, CEO & Founder af DPOWare
Peter vil fortælle redskabet DPOWare, hvordan det fungerer. Værktøjet kan bruges til at indsamle data, udarbejde analyser, planlægge og gennemføre implementering samt skabe dokumentation og identificere KPI-er. 

17:00


Tak for i dag


Tema: Dataansvarlig og databehandler / Markedsføring som legitim forretningsinteresse (GDPR og dataetisk diskussion)

Netværksmøde Mandag - d. 28-5-2018
Sted DANSK IT Bredgade 25A, 1260 København K.

 

12:00

 

Frokost

12:30

 

Velkommen og bordet rundt

13:30

 

Databehandleraftaler og fælles dataansvar
v. Birgitte Kofod Olsen
Vi taler om behovet for databehandleraftaler og tilgængelige skabeloner

14:30

 

Pause m. kaffe og kage

14:45

 

Markedsføring som lovligt grundlag
v. Birgitte Kofod Olsen
– hvornår vejer markedsføring tungere end hensynet til datasubjektet?

15:45

 

Dataetisk diskussion om markedsføring, forbrugertendenser og creepiness grænsen
v. Pernille Tranberg

16:40

 

Emner til de kommende møder

17:00

 

Tak for i dag


Tema: Dataansvarlighed

Netværksmøde Mandag - d. 5-2-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25 A, 3. sal, 1260 København K

 

12:00

 

 

Frokost

12:30

 

Velkommen og bordet rundt

13:30

 

Dataansvarlighed

Vi sætter fokus på forpligtigelsen til dataansvarlighed Hvad kræver det af organisationen og hvordan skaber vi den organisatoriske struktur Hvilke tekniske tiltag er nødvendige

14:30

 

Pause m. kaffe og kage

14:45

 

Dataansvarlighed fortsat

15:45

 

Dataetiske overvejelser

Hvilke dataetiske overvejelser knytter sig til kravet om lovlig, rimelig og gennemsigtig databehandling?

16:40

 

Emner til de kommende møder

17:00

 

Tak for i dag
Opstartsmøde kl. 15-18 / Tema: Dataansvarlighed - Persondataforordningen stiller nye krav til organisationer

Netværksmøde Torsdag - d. 2-11-2017
Sted DANSK IT

Introduktion til netværket Persondatabeskyttelse i praksis. Herefter dykker vi ned i dagen tema dataansvarlighed. Persondataforordningen stiller nye krav til organisatoriske foranstaltninger. Hvad kræver persondataforordningen egentlig i forhold til lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Program

 

15:00

Velkomst og introduktion til netværket og DANSK IT
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen og Claudia Zöllner, netværksansvarlig

15:10

Bordet rundt
Deltagere præsenterer sig selv og deres interesse for emnet

15:30

Dataansvarlighed ud fra et juridisk perspektiv
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen

16:15

Pause og lidt forfriskning

16:30

Dataansvarlighed på HR området

v. Catrine Søndergaard Byrne

16:50

Dataansvarlighed ud fra et etisk og konkurrencemæssigt perspektiv
v. Pernille Tranberg

17:10

Diskussion om dagens emne og oplæg
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen

17:30

Opsamling og fælles snak om netværket

17.50

Tak for i dag

 → Du kan tilmelde dig opstartsmødet her


Dagens indlægholdere

Birgitte Kofoed
Birgitte Kofod Olsen
 er facilitator for netværket Persondatabeskyttelse i praksis. Birgitte er Jurist og har en Ph.D.-grad i persondatabeskyttelse.  Birgitte er konsulent ved Carve Consulting.


Pernille Tranberg er stifter af og rådgiver i DataEthicsConsulting.com (Digital Identitet). Pernille er uafhængig rådgiver i dataetik for virksomheder, myndigheder og organisationer. Pernille er også medforfatter til bogen Dataetik - den ny konkurrencefordel.

 

Catrine Søndergaard Byrne
Catrine Søndergaard Byrne 
er advokat, partner og indehaver af Labora Legal hvor hun rådgiver klienter om persondata spørgsmål.

Alle er medstiftere af tænkehandletanken Dataethics.

Opstartsmøde kl. 9-11: Databehandling - Persondataforordningen stiller nye krav til organisationer

Netværksmøde Torsdag - d. 14-12-2017
Sted DANSK IT

 

Introduktion til netværket Persondatabeskyttelse i praksis. Herefter dykker vi ned i dagen tema databehandling.

Program:

 

9:00

Velkomst og introduktion til netværket og DANSK IT
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen og Signe Mjelva Østergaard fra DANSK IT

9:10

Bordet rundt
Deltagere præsenterer sig selv og deres interesse for emnet

9:40

Databehandling ud fra et juridisk perspektiv
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen

10:00

Pause og lidt forfriskning

10:10

 

Databehandling ud fra et etisk og konkurrencemæssigt perspektiv
v. Pernille Tranberg

10.30

 

Diskussion om dagens emne og oplæg
v. Netværksfacilitator Birgitte Kofod Olsen

10.45

Opsamling og fællessnak om netværket

11:00

Tak for i dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens indlægholdere

Birgitte Kofoed
Birgitte Kofod Olsen
er facilitator for netværket Persondatabeskyttelse i praksis. Birgitte er Jurist og har en Ph.D.-grad i persondatabeskyttelse.  Birgitte er konsulent ved Carve Consulting.


Pernille Tranberg er stifter af og rådgiver i DataEthicsConsulting.com (Digital Identitet). Pernille er uafhængig rådgiver i dataetik for virksomheder, myndigheder og organisationer. Pernille er også medforfatter til bogen Dataetik - den ny konkurrencefordel.

Hvilket udbytte vil jeg få af at være medlem af netværket Persondatabeskyttelse i praksis?

Fokus på både juridiske aspekter og praktisk implementering. Formålet med netværket er at du får et fortroligt forum, hvor du kan hente sparring, diskutere problemstillinger og få ny inspiration relateret til arbejdet med persondatabeskyttelse. Et møde vil ofte byde på en ekstern gæstetaler, der har et oplæg om et emne, der efterfølges af diskussion, erfaringsudveksling og networking.

Birgitte Kofod Olsen er facilitator for netværket. Birgitte er jurist og har en Ph.D.-grad i persondatabeskyttelse.  Hun har arbejdet med privatlivs- og databeskyttelse i forhold til ny teknologi i mere end 20 år, både teoretisk og i praksis. 

Birgitte  sikrer det rette faglige fokus på netværksmøderne. Emnerne, netværket dykker ned i, besluttes sammen med netværksmedlemmerne. Læs mere om netværket her.