Tidligere møder

Virtuel ledelse og samarbejde

Netværksmøde Mandag - d. 20-4-2020
Sted Online - følg tidligere sendte Zoom-link.

Hermed opdateret invitation til hvad der bliver et inspirerende, lærerigt og givende netværksmøde – digitalt.

Mødet er blevet opdateret med link til Zoom, vores virtuelle rum.

Vi byder velkommen kl. 10.00, hvor vi også kort sikrer at alles lyd og headset fungerer.
Bemærk at:

 • I må gerne sikre at I har et velfungerende headset til mødet, så lyden bliver så fin som muligt og alle kan høre hinanden
 • Vi lægger op til, at vi alle benytter video – særligt når vi taler i plenum (kan slås fra, hvis ikke man er interesseret i det)
 • Zoom fungerer bedst hvis i downloader programmet (https://zoom.us/download), men hvis dette ikke er muligt, kan I deltage via jeres browser
 • Zoom fungerer smukt på både mobil og Ipad, i tilfælde af at der skulle være problemer med at tilgå computeren

Vi ser frem til et spændende møde – og glæder os til at møde jer alle digitalt.

10:00

 

Ankomst og velkomst
v. Facilitator Bente Holm Skov

Bordet rundt og velkommen

10:45

Distanceledelse
v. Konsulent Lars Pedersen, Pitstop Management

Nedlukningen af Danmark har med et slag skubbet projektarbejde og -ledelse ud i det virtuelle rum. Som projektleder er dit vilkår i meget videre omfang end tidligere, at distanceledelse er et vilkår.

At sikre den bedst mulige sammenhæng og fremdrift forbundet med en række faldgruber, du som leder må navigere udenom.

Bliv guidet gennem de risici jeres virtuelle organisering står midt i. Men også fokus på den styrkeposition, som afstanden kan give dig i projektlederrollen
Indhold - det kan du lære:
På dette webinar kan du få viden og inspiration til, hvordan du undgår faldgruberne og udnytter fordelene ved distanceledelse. Du kan bl.a. få svar og gode råd på disse spørgsmål:

 • Hvad sker der typisk når samvær afløses af virtuel kommunikation?
 • Hvordan balancerer jeg drift og motivation - ledelse og styring
 • Hvordan sikrer jeg et højt tillidsniveau i de virtuelle relationer?

  Værktøjer:

  Du får også en guide til:

 • DistanceSamarbejdsAftalen - hvordan I kan afstemme forventninger
 • Hvordan I kan sikre fællesskabet når I arbejder virtuelt

Konsulent:


Pitstop Management tilbyder rådgivning, foredrag og undervisning i distanceledelse og virtuelt samarbejde. Ejer og senior konsulent Lars Pedersen har arbejdet med dette felt siden 2011 og udgav i 2017 bogen ”Er der en leder til stede?”, der indeholder teori, cases og værktøjer. Lars har løst opgaver i en lang offentlige og private virksomheder.

www.pitstopmanagement.com

Som forberedelse til webinaret vedlægges et kapitel fra Lars’ bog ”Er der en leder til stede?”, ligesom jeg vil foreslå, at I kigger på de blogindlæg, som Lars linker til på sin hjemmeside: https://pitstopmanagement.com/bloggen/hvad-er-distanceledelse/


12:00

 

Kort pause

12:15

 

Diskussion af oplægget
v. facilitator Bente Holm Skov

13:00

 

Tak for i dag.Accelerated Implementation Methodology

Netværksmøde Mandag - d. 27-1-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

Velkommen til årets første netværksmøde.
Denne gang glæder vi os til at byde Jer velkommen til Dansk IT’s nye medlemshus.
Bemærk at nye adresse på Vermundsgade tilhører den gule (billigste) parkeringszone.
Evt. information om Dansk IT’s nye belligenhed kan findes i dette
link.

Program:

10:00

 

Ankomst og velkomst
v. facilitator Bente Holm Skov

Bordet rundt og velkommen

10:45

Implementering eller installation – en værktøjskasse (Accelerated Implementation Methodology)
v. Bente Holm Skov, SkovConsult

Set i forhold til de investeringer, der i form af penge, tid og ressourcer foretages i forbindelse med forandringer, er fokus for langt de fleste forandringsprojekter på installation – ikke på reel implementering, hvor ROI fra investeringerne i at gennemføre forandringen for alvor høstes.
Dette skyldes, at forandringsprojektet anses som afsluttet, når de mere
formelle dele af forandringen er kommunikeret, introduceret og iværksat, hvorefter projektressourcerne fordeles på nye opgaver.
Projektet er gennemført til aftalt tid, pris eller kvalitet, men den reelle synergi, der skulle komme ud af forandringen, er desværre langt fra realiseret, fordi medarbejdere og ledere bliver ved med at opføre sig, som de altid har gjort. Forandringen er med andre ord installeret, men ikke implementeret. Implementering nødvendiggør, at man på forhånd sætter klare mål for den nye og ændrede adfærd, man ønsker at se i organisationen, for at man kan realisere de organisatoriske mål.

Accellerated Implementation Methodology© – AIM© – stiller en række værktøjer og metoder, der sigter mod at øge implementeringssandsynligheden og -hastigheden. Udgangspunktet er identificere den eller de indsatser, der kan medvirke til øge implementeringshastigheden mest muligt i forhold til de begrænsede ressourcer og den begrænsede tid, der er et vilkår for alle forandringsprojekter.
AIM© baserer sig på sund fornuft og kan sagtens anvendes i samspil med organisationens egen forandringstilgang og andre forandringsmetoder.


12:30

Frokost og uformelt netværk

13:15

 

Dagens procesledelsesmetoder:

•                          SponsorassessmentOrganisatorisk stress test

•                          Organisatorisk stress test

•                          Assessment af organisationens implementeringshistorie

•                          Refleksion over implikation for egne forandringsprojekter

For at få mest muligt ud af denne del af dagen opfordres alle deltagere til at identificere et forandringsprojekt i deres organisation, som de kan ”træne” ovenstående værktøjer i forhold til. Organisation forstås her som alt fra et mindre team til en større organisation.

14:45-15.00

 

Tak for i dag.

Næste møde er 20. april 2020 hos Peter i Jyske Bank i Silkeborg. Vi koordinerer hvilket tog, vi tager, og tilpasser mødetidspunktet i forhold til dette.
Personlig udvikling og forandring

Netværksmøde Mandag - d. 2-12-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65, stuen, 1051 København

Program:

10:00

 

Ankomst og velkomst
v. facilitator Bente Holm Skov

Bordet rundt og velkommen

10:30

Hvis det ikke er held, hvad fanden er det så?
v. Jacob Lindeblad

Jacob Lindeblad, ejer af konsulenthuset Lindeblad, hvor han de sidste 18 år har arbejdet med at udvikle danske og internationale organisationer samt erhvervsledere. Før han startede Lindeblad, var han i mange år både klub- og assisterende landstræner i svømning. I 2018 udgav han bogen ”Hvis det ikke er held, hvad fanden er det så?”, hvor han trækker på erfaringerne fra de to verdener.

DE FEM TRIN DER SKAL TIL FOR AT PRÆSTERE OPTIMALT!
Jacob Lindeblad´s bog er skrevet til mennesker, som ønsker at præstere optimalt. Uanset hvor i organisationen du er, vil du kunne anvende værktøjerne, og de fem trin vil sætte dig i stand til at løfte dit niveau og blive “bedre end dig selv”. Jacob kalder det at Signaturpræstere, han har prøvet metoden af i sport og erhvervsliv gennem de sidste 30 år. 

I sit oplæg fortæller Jakob dig om det mindset der styrer de bedste, de spørgsmål de stiller sig selv og om et afgørende tipping point. Og krydret med historier fra Jakobs og andres liv, fortæller Jacob om de 5 trin til toppræstationer og, hvordan man kan træne dem. 

Bogen ”Hvis det ikke er held, hvad fanden er det så?” vil kunne købes på dagen.

Link til bogens hjemmeside: https://www.hvisdetikkeerheld.dk/

12:30

Frokost og uformelt netværk

13:30

 

Case fra deltagerne 

Hvem stiller med en case? Giv venligst Bente (bente@skovconsult.dk] besked i god tid inden mødet. 

14:30

 

Oplægsholdere og inspiration i 2020 - alle kommer med forslag og ideer

15:00

 

Tak for i dag og på gensyn i 2020Netværksmøde Mandag - d. 9-9-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

Program:

10:00

 

Ankomst og velkomst
v. facilitator Bente Holm Skov

Bordet rundt og velkommen til evt. nye medlemmer

10:30

Ledelse af IT-Transformationer
v. Annika Kvist og Rie Grønbeck Bing, Senior Management Consultants ved H&B | Hildebrandt & Brandi. Oplægget bygger bl.a. på bogen ”Forandringslederens håndbog” af Søren Brandi, Tina Ebler og Anders Nørgaard.

Vi ved af erfaring, at en stor faldgrube i IT-projekter er for ensidigt et fokus på teknisk udvikling og implementering. Men for at høste gevinsterne af IT er det afgørende kunne håndtere forandringsmodstand og skabe en reel adfærdsændring hos slutbrugerne.
Som et centralt rammeværktøj præsenteres ’Transformationshjulet’; en metode til at forberede og drive større og komplekse forandringer.
Metoden forklarer, hvordan man kan skabe forståelse, fundament, fremdrift og forankring af it-transformationen. Der vil være spørgsmål og dialog undervejs. Bogen ”Forandringsledernes håndbog” vil på dagen kunne købes til en god pris.

Link til Hildebrandt & Brandis hjemmeside: https://hildebrandtbrandi.com/

12:00

Frokost og uformelt netværk

13:00

 

Case fra deltagerne 

Vi mangler en eller to cases fra deltagerne. Giv venligst besked i god tid inden mødet. 

14:00

 

Kommunikations- og forandringsøvelser

15:00

 

Tak for i dag.


Best practices i IT forandringsprojekter

Netværksmøde Onsdag - d. 24-4-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

Program:

10:00

 

Ankomst og velkomst
v. facilitator Bente Holm Skov

Bordet rundt og velkommen til evt. nye medlemmer

10:30

Oplæg
v. Mads Lomholt, Director Management Consultant, Implement

Mads gennemgår resultaterne fra en rapport Implement har lavet i samarbejde med Oxford University, hvor de sammen har analyseret en række it forandringsprojekter for at finde ud af, hvad der virker.

Artikel om rapporten kan findes her:

https://implementconsultinggroup.com/it-projects-are-our-change-management-efforts-caught-in-the-middle/

Spørgsmål undervejs.

12:00

Frokost og uformelt netværk

13:00

 

Case fra deltagerne 

Anders Krogh, Aalborg Universitet, fortæller om et projekt med at få IT-projektledere til at fokusere på gevinstrealisering.

Implementeringsplan:

-                           Step 1: Info møder

-                           Step 2: Kursus/undervisning af projektledere

-                           Step 3: opfølgning og løbende assistance på nye projekter

Diskussion af case med fokus på anvendelse af f.eks. Six Thinking Hats metoden..

Evt.

 

Kommunikations- og forandringsøvelser


15:00

 

Tak for i dag.
Adfærdspsykologi, adfærdsmønstre og forandringsledelse

Netværksmøde Mandag - d. 28-1-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program:

13:00

 

Ankomst og velkomst
v. facilitator Bente Holm Skov

13:10

Oplæg om adfærdspsykologi, adfærdsmønstre og forandringsledelse
v. Jakob Rachmanski, Operate

Jakob er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet. Han har i en årrække arbejdet som rådgiver for virksomheder og organisationer med fokus på at udnytte adfærdsindsigter kommunikativt på en måde, der har potentiale til at påvirke forbrugeres, medarbejderes og borgeres adfærdsmønstre. Jakob er fast skribent og kursusholder for Dansk Markedsføring. Han har udgivet bøgerne Adfærdspsykologi i markedsføringen (2016) og Kierkegaard et la sirène (2014). 

I sit oplæg vil Jakob gennemgå nogle typiske årsager til, at projekter løber af sporet og give nogle adfærdsbaserede værktøjer til, hvordan fejl kan undgås eller reduceres. 

 

15:00

Pause

15:15

 

Diskussion af oplægget i relation til egne forandringsprojekter 

Hvad kan vi hver især lære af Jakobs oplæg, og hvile konkrete ting, kan vi hver især anvende i forhold til de udfordringer, vi har i vores forandringsprojekt/-er.

15:45

 

Case – en deltager fortæller om sit eget forandringsprojekt med særligt fokus på 1-3 udfordringer, som vedkommende ønsker gruppens hjælp med.

16:00

 

Proces v. Bente og Ulla, hvor deltagerne i netværket brainstormer om ideer til mulige tilgange og ideer i forhold til den/de præsenterede udfordringer.

17:15

 

Afgang til restaurant Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 17.30   Netværksmiddag  
Tema: Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre / Gæst - Pernille Kræmmergaard

Netværksmøde Onsdag - d. 28-11-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K, 3. sal

Program:

10:00

 

Ankomst og velkomst

10:10

Oplæg - Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre
v. Pernille Kræmmergaard, Direktør, Cand.merc. og ph.d., Digitaliseringsinstituttet

Med udgangspunkt i sin nye bog, Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre, fortæller Pernille om, hvordan den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv. I bogen har Pernille beskrevet 10 kritiske organisatoriske evner, som alle organisationer bør mestre i forbindelse med digital transformation.

I sit oplæg gennemgår Pernille en række cases.

Oplægget efterfølges af spørgsmål og diskussion.

12:00

Frokost og netværk

12:45

 

Alle læser 2 artikler om forandringskommunikation

 1. Sådan dæmper du angst ved forandringer – artikel af Helle Petersen for Væksthus for ledelse
 2. Forandringskommunikation i 180 centimeters højde -  artikel af Maria Sennels

Diskussion v. alle

Øvelse

14:00

 

Pause og netværk

14:15

 

Forslag til emner og ideer til næste års møder i netværket
v. Alle

Alle deltagere forbereder sig således, at vi her kan lave en brainstorm omkring indholdet af møderne i 2019.

14:30

 

Lidt gløgg og klejner som afslutning


Tema: Forandringsledelse v. implementeringen af Sundhedsplatformen

Netværksmøde Tirsdag - d. 11-9-2018
Sted DANSK IT

 

Dagens program

10.00

 

 

Velkommen og kort runde/v. alle

10:30

Implementering af Sundhedsplatformen i Regions Sjælland
v. Mikael Bay Skilbreid, PMO Chef, Koncern IT, Region Sjælland.
Med fokus på forandringsledelsen i projektet fortæller Michael, hvordan man i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen arbejdede med at forberede medarbejderne på de forandringer, implementeringen af systemet ville medføre for personalet. Michael fortæller endvidere, hvordan det gik, samt deler lessons learned. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Michael i løbet af oplægget.

12:00

Frokost

12:45

 

Case fra deltagerne – Få feedback på dit forandringsprojekt!
Der er mulighed for at en af deltagerne kan tage deres egen case op og stille nogle spørgsmål til gruppen, som så kan diskutere de muligheder de ser. Giv venligst besked til Bente snarest på bente@skovconsult.dk, hvem af jer, der vil have sit egen forandringsprojekt på dagsordenen.

14:00

 

Kaffe og netværk

14:15

 

Forandringsøvelse v. Bente

14:45

 

Emne til næste møde samt ønsker til næste års møder

 

 

 


Netværksmøde Tirsdag - d. 29-5-2018
Sted DANSK IT

Tema: 2 Cases /

1: Kulturforandring og fokus på borgeren i Hvidovre Kommune - Oplægsholder: Pia Kjeldgaard

2: Udrulning af et it projekt og forandring af adfærd i ledergruppen, der skal drive forandringen i Ballerup Kommune. Oplægsholder: Jane Wahl Henriksen.


Netværksmøde 29. maj 2018 kl. 13-17.30.

13.00

Velkommen

13.30

Bordet rundt

14.00

Kulturforandring og fokus på borgeren

Pia Kjeldgaard, Ledelseskonsulent og coach, Krogstenshave, Hvidovre Kommune

I sit oplæg fortæller Pia, hvordan plejecenteret Krogstenshaves ledelse i perioden 2016-2018, gennemførte en gennemgribende kultur- og adfærdsforandring omfattende samtlige 260 ledere og medarbejdere for at fremme fokus på borgerens trivsel og livskvalitet. Formålet var at øge fremmødet blandt medarbejderne, og skabe en kultur, der sikrer, at medarbejderne leverer kerneopgaven med hjertet.

Gennem ledelsens stærke sponsorship og anvendelse af træning, forandringsagenter lykkedes det, at fremme medarbejderansvarligheden, trivslen og arbejdsglæden og derigennem påvirke servicen i positiv retning. Det var vigtigt for ledelsen, at organisationens egen forandringskapacitet blev styrket således, at ledere og medarbejdere selv kunne arbejde videre med de mange forandringer, som plejesektoren løbende udsættes for.

I projektet var det vigtigt for ledelsen, at det var dem, der drev processen – som specialister på deres arbejdsplads – fordi det er ledelse og medarbejdere, der bedst kender deres specielle forretning. Det betød, at der fra starten var et meget stærkt sponsorship for hele projektet.

Pia fortæller om organisationens udfordringer i forløbet, og gennemgår lessons learned fra et forløb, hvor man ønsker at påvirke kulturen i positiv retning, herunder betydningen af at ledelsens meget vigtige engagement og involvering.

15.00

Kaffepause og netværk

15.15

Forandringsledelse i praksis

Jane Wahl Henriksen, Projektleder, Ballerup Kommune

I foråret 2018 har Ballerup kommune implementeret et nyt fagsystem Center for knapt 1100 medarbejdere i Center for Social og Sundhed. Der er tale om et system, der har en stor indvirkning på medarbejdernes hverdag og hvor centrale arbejdsrutiner derfor forandrings.

Helt fra starten af projektet fokuserede projektledelsen på at opbygge det ledelsesmæssige sponsorship hos ledere i alle lag, og at forandringen skulle bæres ud i organisationen af ledelsen i de enkelte enheder.

I sit indlæg beskriver Jane Wahl Henriksen de konkrete og lavpraktiske aktiviteter, som projektet gennemførte for at understøtte de lokale ledere i deres funktion som forandringsagenter.

16.15

Pause

16.30

Diskussion af de to oplæg

17.30

Afslutning

Efterfølgende er der middag for de deltagere, der er medlemmer er netværket.

Åbent netværksmøde - Intensiv workshop om forebyggelse af stress i forbindelse med forandringsledelse

Netværksmøde Mandag - d. 7-5-2018
Sted DANSK IT, bredgade 25A - 3. sal, 1260 København K.

 
Program:

12:00

Frokost

12.30

Statusrunde ved netværksdeltagerne

13:00

Forebyggelse af stress i forbindelse med forandringsledelse
v. Bente Holm Skov, Forandringsagent og facilitator for netværket

Mange oplever, at deres arbejdsliv forandrer sig konstant, og at forandringerne kommer hurtigere og hurtigere efter hinanden. For nogen mennesker medfører kravet om øget forandrings- og omstillingsevne, at det bliver sværere og svære at håndtere det øgede pres, fordi deres håndteringsstrategier ikke længere slår til, og i forbindelse med forandringer er det derfor vigtigt som forandringsleder at medtænke, hvordan man bedst muligt forebygger stress og uro.

Som led i oplægget gennemfører deltagerne en personlig stress test og får mulighed for at arbejde med bl.a. involveringstrappen og andre værktøjer i forhold til eget forandringsprojekt.

FORBEREDELSE: Deltagerne skal derfor på forhånd have besluttet, hvilket forandringsprojekt, de vil arbejde med på netværksmødet.

14.30

Pause

14.45

Opsamling på personlig stresstest og deltagernes forandringsprojekter

15.45

Kommende møder i 2018

16.00

Tak for i dag


Er du endnu ikke medlem af netværket? - så tilmeld dig mødet her

Oplægsholder

Bente Holm Skov,facilitator for netværket Digital Dannelse 

Bente Holm Skov, konsulent ved SkovConsult, faciliterer netværket. Hun har i en række år faciliteret både netværk og gruppeprocesser. Bente har mere end 20 års erfaring med forandringsledelse, videnformidling, organisationsudvikling og medarbejderudvikling. Hun tilrettelægger møderne og fastlægger temaerne i tæt samarbejde med netværksdeltagerne.

Læs mere om Bente Holm SkovForandringsledelse ved Steen Ruby, Director, Valcon

Netværksmøde Mandag - d. 11-12-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K


Program: 

12.00

Ankomst og frokost

12.30

Statusrunde ved netværksdeltagerne

13.00

Forandringsledelse

v. Steen Ruby, Director, Valcon

Steen Ruby fortæller i sit oplæg om Valcons tilgang i forbindelse med større forandringsprojekter. Valcon anvender et roadmap, som er udviklet af Being First, og som hjælper forandringslederen med at sætte retning for forandringen. Derudover tilbyder de en række værktøjer, der kan hjælpe med implementeringen af forandringen, hvad enten det drejer sig om en teknologisk forandring, en kulturel eller en strategisk forandring.

I oplægget gennemgår Steen en par konkrete cases, hvor Valcon med succes har anvendt deres forandringstilgang.

Læs mere om Valcons tilgang her

14.30

Pause

14.45

Forandringsledelse fortsat…

15.45

Temaer til møderne i 2018

 

16.00

Tak for i dag!

 

Tema: Forandringer og adfærdsændringer / Åbent netværksmøde

Netværksmøde Onsdag - d. 6-9-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 
Program:

12.00

Ankomst og frokost

12.30

Statusrunde ved netværksdeltagerne

13.30

Forandringer og adfærdsændringer
v. Jakob Rachmanski, Specialist i adfærdspsykologi, Partner, Adfærdshuset

Bliv klogere på, hvordan en systematisk tilgang til, hvad der skaber adfærdsændringer, kan sikre, at ledelsen arbejdermedmedarbejdernes psykologi – ikkeimodden.

Som partner i Adfærdshuset hjælper Jakob Rachmanski både virksomheder med at kortlægge og udnytte de psykologiske og sociale faktorer, der påvirker menneskers beslutninger og opførsel. Han har blandt andet skrevet en bog om, hvordan adfærdspsykologi kan bruges til at påvirke forbrugeradfærd. Jakob har en baggrund som cand.mag. i filosofi og blandt andet forfatter til bogen Adfærdspsykolig i Markedsføring.

På netværksmødet vil Jakob komme ind på følgende:

 • Kort introduktion til hvordan mennesker bearbejder information
 • Relevante aspekter i en forandringsproces
 • Introducere en psykologisk løsningsmodel

15.00

Pause og netværk

15.15

Diskussion af dagens oplæg

 • Hvilke fordele ser deltagerne ved den systematiske tilgang for at arbejde med medarbejdernes psykologi – ikke imod den?
 • Hvordan kan netværkets deltagere med fordel anvende tilgangen i egne forandringsprojekter?
 • Andet

15.45

Næste møde og tak for i dag!

Er du endnu ikke medlem af  netværket? - så tilmeld dig mødet her


Gevinstrealisering og organisatorisk implementering

Netværksmøde Torsdag - d. 1-6-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 

Forandringsledelse og organisatorisk implementering af IT systemer 
v. Kim Bjørn Thuesen, Management Consultant, Implement 

I sit oplæg fortæller Kim om Implements tilgang til forandringsledelse i forbindelse med implementering af tværfunktionelle it-løsninger, hvor samspillet mellem processer, mennesker og teknologi giver særlige udfordringer. 

Kim fokuserer på at sikre succesfulde implementeringer af IT-systemer gennem struktureret arbejde med forandringsledelse. I øjeblikket er Kim og Implement Consulting Group i samarbejde med University of Oxford i gang med et forskningsprojekt, der netop omhandler at undersøge og dokumentere, hvad der er effektfuld forandringsledelse. Målet er at skabe bedre IT-implementeringer i fremtiden ved at kunne påvise sammenhænge mellem indsatsområder, tilgang og effekt. 

Læs mere om Implement her: www.implementconsultinggroup.com 

 

Gevinstrealisering og anvendelse af gevinstkortet i forandringsprojekter 
v. Rasmus Rytter, Senior Management Consultant, Implement 

Rasmus Rytter er medforfatter til bogen ”Gevinstrealisering – Skab mere værdi i dine projekter”. I sit oplæg vil Rasmus bl.a. tale om vigtigheden af præcist at definere den effekt, man ønsker at opnå med forandringsprojektet. 

Gevinstkortet anvendes desuden som et vigtigt værktøj i forbindelse med, hvilken adfærd man ønsker at ændre i organisationen og ikke mindst til at sikre, at man følger op på det rigtige samt hele tiden iværksætter de rigtige aktiviteter. 

Rasmus vil tage udgangspunkt i nogle konkrete eksempler, bl.a. Nykredit, der har formået at fordoble gevinstrealisering fra deres projekter efter at have implementeret gevinstrealiseringsmetoden. Case-beskrivelse er vedlagt agendaen. 

Læs gerne Rasmus artikel som forberedelse til oplægget: Du kan finde den her. 

Bogen, som Rasmus tager udgangspunkt i, kan købes her: 
http://implementconsultinggroup.com/inspiration/books/Forandringsledelsesworkshop - Lær forandringsledelse gennem spil

Netværksmøde Torsdag - d. 2-3-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 

 

12.00

Ankomst og frokost

12.30

Workshop baseret på forandringsspillet
v. Jan Jessen, direktør, Training Gallery ApS 

I en hverdag præget af kontinuerlige forandringer stilles der - i såvel private som offentlige virksomheder - store krav til de individuelle ledelseskompetencer. 

Dagens workshop lærer os at forstå de mekanismer, der kommer i spil hos mennesker og organisationer, når der uundgåeligt sker forandringer. Vi bliver inspireret og introduceret til værktøjer, der kan hjælpe os med at håndtere de udfordringer, de mange forandringer afstedkommer. 

Derudover får vi forståelse for, hvordan vi mest hensigtsmæssigt agerer i krydsfeltet mellem ’Management’ og ’Leadership’ samt ’Målet’ og ’Processen’. 

Workshoppen er baseret på en høj grad af deltagerinvolvering og træningsøvelser, og forventningen er, at det lærte kan tages direkte ind i den daglige ledelsesgerning. 

Indholdet vil overordnet være med følgende ledelsesmæssige fokuspunkter:

 • Lederens ansvar for at forstå forandringen. Hvad er årsagen? Hvor skal vi hen? Hvorfor giver det mening?
 • Hvad er det for tendenser, vi bygger forandringen på?
 • Hvorledes bakker organisationen op om forandringen?
 • Skabe en fælles virkelighedsopfattelse af behovet for forandring
 • Støtte individuelt op om ’ejerskab’ til forandringen gennem anerkendende dialog. Sikre at nøglepersoner viser tydeligt ejerskab og vilje til at gå vejen. Opsætte mål og kriterier for fremdrift og succes
 • Acceptere ’modstand’ som en naturlig del af forandringen – og håndtér den!
 • Sikre alle resurser er til stede for at kunne nå i land med forandringen
 • Konsistens i indsats skaber den fremadrettede kultur. Gør forandringen færdig – følg den helt til dørs!

Den pædagogiske opbygning vil være en vekselvirkning med korte teorioplæg, efterfulgt af selvrefleksion fra den enkelte og en høj grad af viden- og erfaringsudveksling på tværs.

Rammen om det hele er et gennemgående forandringsledelsesspil, som er opbygget som et gulv-brætspil, hvor deltagerne skal få deres respektive afdelinger bedst muligt gennem processen omkring forandringsledelse. Spillet kan således visualisere potentialet i forandringsledelse og skabe klangbund for en dybdegående refleksiv proces, der også kan afspejle den lokale ledelseskultur.

Se www.traininggallery.dk

16.00

Næste møde og tak for i dag!Tema: Prosci Change Management Model

Netværksmøde Mandag - d. 12-12-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, København K (3. sal)

 

12.00

 

Ankomst og frokost

12.30

 

Bordet rundt – status på egne forandringsprojekter
v. alle

Velkomst og kort præsentation af dagens program.

13.15

 

Oplæg om Prosci forandringsmodel, som anvendes af Capgemini
v. Karin Boisen, Senior Consultant, Capgemini

Karin fortæller om Prosci forandringsmodel, som hun er certificeret i. I sit oplæg fortæller Karin om processerne og værktøjer i metoden og endvidere om egen erfaring med anvendelse af metoden. I oplægget vil vi afprøve et af værktøjerne i forandringsmodellen baseret på deltagernes egne oplevelser og efterfølgende diskutere resultaterne.

14.30


Pause og netværk

14.45

 

Diskussion i netværket

 • Hvor adskiller modellen sig fra andre tilsvarende modeller?
 • Hvilke aspekter fra modellen kan deltagerne med fordel anvende i forbindelse med deres egne forandringsprojekter? Hvorfor?

15.30

 

Møder og emner i 2017

Følgende datoer er meldt ud:

 • 2. marts
 • 1. juni
 • 6. september
 • 11. december
Alle medbringer forslag/ønsker til emner for næste års netværksmøder.

15.45

 

Afslutning og farvel

Vel mødt

Bente Holm Skov, SkovConsult
Netværksfacilitator
Topic: Cultural Intelligence – Driving Change in an Intercultural Environment

Netværksmøde Onsdag - d. 12-10-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 KBH K

Program

12.30


Arrival and lunch 

13.00


Brief introduction by each network member focusing on his or her intercultural challenges

13.30


Virtual presentation

by Russel Harlow, Practice Area Lea Cultural Intelligence – TMA World

Russel will talk about how companies can utilize cultural intelligence to drive change and how change most effective are driven across cultures. 
Prior to the meeting members of the network have had the opportunity to complete personal profiles from TMA world to understand their own intercultural profile and awareness. 

More info can be found: http://www.tmaworld.com/e-book-series or explore TMA’s website at: http://www.tmaworld.com/

15.00


Coffee and networking 

 15.15

  

Discussion and sharing of experiences 


 16.15   Next meeting  

 

Please remember to let Signe Mjelva Østergaard know if you are participating. You can reach her on sim@dit.dk

See you at Danish IT

Bente Holm Skov, SkovConsult
Network Facilitator

Tema: Systemtænkning som udgangspunkt for forandring af serviceorganisationer v. Vanguard

Netværksmøde Mandag - d. 20-6-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 KBH K

Program

12.00


Ankomst og frokost

12.30


Bordet rundt – status på egne forandringsprojekter
v. alle

13.15


Forandring i praksis med udgangspunkt i systemtænkning
v. Kristian Astrup Nielsen, Direktør og Partner i Vanguard

Oplægsholderen fortæller, hvordan Vanguard hjælper serviceorganisationer med at skabe en succesfuld omstilling i organisationens tilgang til design og ledelse - fra Traditionel ‘Command and Control’ Tænkning til Systemtænkning. Vanguard har været pioner i bestræbelserne på at oversætte Taiichi Ohnos idéer bag The Toyota Production System til serviceorganisationer. 

Vanguards tilgang begynder med en analyse, der skal afdække den nuværende performance af organisationen fra et systemisk perspektiv. Dette skaber en forståelse for organisationen, som et system, og fører naturligt til et indblik i det ledelsesmæssige tankesæt, der har skabt dette system. 
Forandringsfasen starter således med bearbejdning af det nuværende tankesæt i organisationen. Ændres dette ikke, vil man blot forsøge at løse nuværende problemer med det samme tankesæt, som skabte dem i første omgang. 
Når perspektivet eller tankesættet er ændret, bliver det hurtigt tydeligt, i hvilket omfang systemet skal redesignes. Resultaterne er altid bemærkelsesværdige forbedringer i performance.

14.45


Pause og netværk

 16.30

  

Diskussion i netværket

 • Hvilken ledelsestænkning ser netværkets medlemmer i deres respektive organisationer?
 • Hvordan kan netværkets medlemmer med fordel anvende Vanguards tilgang i forbindelse med deres forandringsprojekter?
 • Hvordan adskiller Vanguards metode sig fra de andre forandringstilgange, netværket har behandlet?
 15.45   Næste møde
 
16.00   Afslutning og farvel


Vel mødt


Bente Holm Skov, SkovConsult
NetværksfacilitatorTema: Trivsel

Netværksmøde Torsdag - d. 3-3-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 KBH K (Lokale B)

Program

14.00

 

Ankomst og status siden sidst/deltagerne

14.30

 

Oplæg om trivsel

v.  Stig Ferling Larsen

Stig fortæller om TDC’s arbejde med trivsel, og hvordan man rent faktisk kan udvikle hjernen til at øge trivslen. 

15.30

 

Pause og netværk

15.45

 

Gruppeopgave

 • Hvilken rolle spiller ”trivsel” på din arbejdsplads?
 • Hvad skal der til for, at du og dine medarbejdere trives?
 • Hvordan arbejder du som leder med dine medarbejderes og din egen trivsel?
 • Hvilke tiltag har I på området?
 • Hvad kan du anvende fra oplægget? 

16.30

 

Pause og netværk 

17.30

 

Næste møder 

17.45

 

Afgang til restaurant i nærheden af Dansk IT 

18.00

 

Middag  - varighed et par timer

Vel mødt

Bente Holm Skov, SkovConsult
Netværksfacilitator

Tema: Forandringer i form af procesforbedringer og optimeringer

Netværksmøde Torsdag - d. 10-12-2015
Sted Lundbeck A/S Otiliavej 9 Valby. Vært: Charlotte Blom

Program

12.00

 

Ankomst og let frokost

12.30


Status siden sidst/deltagerne

13.00


Oplæg om systemtænkning i Topdanmark

v. Michael Larsen, kundeservicechef hos Topdanmark

Michael Larsen fortæller om Topdanmarks tilgang til  at øge kundetilfredsheden, medarbejder-tilfredsheden, lønsomheden og omsætningen på samme tid. 

14.15


Pause

 14.30

  

Oplæg om Forandringer i form af procesforbedringer og optimeringer

v. Helle Torp, senior konsulent indenfor rådgivning, metode- og processtøtte, undervisning og udførende konsulentassistance hos Strand og Donslund


Helle fortæller bl.a. om, hvordan kan man forandre og optimere processer. Hun præsenterer en række eksempler fra den virkelige verden (fra Coop, ATP, GST, Kombit m.fl.), hvor der er blevet arbejdet med at analysere, optimere, fastlægge og dokumentere forretningsprocesser og –begreber. Helle gennemgår, hvordan hun arbejder med en kortlægning af den nuværende situation samt fastlæggelse af den fremtidige situation, typisk i forbindelse med digitaliseringsopgaver og it-projekter.

 15.30   Diskussion af de to oplæg
 
16.00   Afslutning og god jul


Tema: Grib forandringen – magt, kommunikation og ledelsesstil

Netværksmøde Tirsdag - d. 6-10-2015
Sted Dansk IT, Bredgade 25 A, 1260 København K

Program

12.00

 

Frokost
v/ Dansk IT 

12.30


Velkomst og dagens program
v/ Bente Holm Skov, facilitator

12.45


Grib forandringen – magt, kommunikation og ledelsesstil
v/ Markus Bjørn Kraft

Med udgangspunkt i sin bog, af samme titel, fortæller Markus om, at vi skal lære at gribe, elske og lede forandringer, fordi det er i forandringen, ikke bare i organisationen, at vi som ledere og mennesker udvikler os. Den moderne leder skal opbygge sin ledelseskraft, så hun bliver i stand til at gribe forandringen og styre virksomheden igennem den radikale forandringsproces. Vi skal ikke blot være forandringsparate, men forandringsskabende. Teknologiske kvantespring, intensiv konkurrence, markante besparelser, den globale markedsplads er nøgleudfordringer, som ledere dagligt skal forholde sig til. Radikale forandringer har mere end nogensinde indtaget hverdagen både i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Evnen til at gribe forandringen er blevet en basal forudsætning for succes. I sit oplæg stiller Markus skarpt på, hvordan lederen af radikale forandringsprocesser tilpasser sin ledelsesstil, sin anvendelse af magt og sine kommunikationsformer til lige præcis den del af processen, som hun befinder sig i i forhold til den radikale forandringsproces.

Markus vil i sit oplæg bl.a. besvare spørgsmål om:

Hvad er de afgørende faser i en forandringsproces?
Hvilke kompetencer er vigtige for at være en effektiv forandringsleder?
Hvordan opbygges den nødvendige ledelseskraft?
Hvordan leder vi bedst forandringer, så de bliver varige?
Hvordan overkommer vi bedst modstand i organisationen?

14.00


Pause og netværk

 14.15

  

Gruppe diskussion:

I hvilket omfang har vi de nødvendige kompetencer og den nødvendige ledelseskraft, som forandringsledere, som Markus talte om?
Hvor afviger/ligner Markus’ tilgang de andre forandringstilgange, vi har arbejdet med?
Hvordan kan du konkret bruge inspiration fra Markus’ oplæg i forhold til dine forandringsudfordringer/-projekter?
Andet gruppen har hæftet sig ved/reflekteret over?

 15.15   Diskussion af de to oplæg
 
15.30   Grupperne fremlægger

 15.50   Næste møde og god sommer til alle

Markus’ oplæg tager udgangspunkt i bogen: 
Grib forandringen - magt, kommunikation og ledelsesstil af Jacob Michael Lund & Markus Bjørn Kraft.

Efter oplægget vil det være muligt at stille spørgsmål til Markus om hans oplæg og bog, så forbered gerne nogle spørgsmål på forhånd.


Tema: Nudginforg

Netværksmøde Tirsdag - d. 9-6-2015
Sted Coop, Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Program

11.30

 

Ankomst og Frokost hos Coop

12.00


Velkomst – dagens program
v/ netværksfacilitator Bente Holm Skov

12.15


Nudginforg som andringsværktøj
v/ Pernille Hjortkjær - PE3A

Pernille fortæller om nudging som værktøj til at forandre adfærd. Langt de fleste erfaringer med nudging handler om forbrugeradfærd, men spørgsmålet er, om nudging også kan anvendes som forandringsværktøj i forbindelse med ændring af adfærd og kultur i organisationer? Via en række konkrete eksempler fortæller Pernille om, hvad nudging er og hvilken effekt, man eventuelt kan måle af at bruge nudging som forandringsværktøj. 
Pernille er kandidat i antropologi og har en master i strategi og ledelse fra Århus Universitet. Pernille er i dag direktør i firmaet PE3A, som hun også er stifter af. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Pernille
“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not.”
One of Nudges’ most frequently cited examples is the etching of the image of a housefly into the men’s room urinals at Amsterdam’s Schipol Airport, which is intended to ‘improve the aim’

Wikipedia
Muligt læsestof som forberedelse til netværksmødet – der er masser på www:
http://relationtechnologies.com/nothing-changes-nudging/
http://inudgeyou.com/nudge-policy-does-the-nudge-approach-lack-ambition/

13.15


Kaffe & netværk

 13.45

  

Gruppe diskussion 
1. I relation til de tidligere emner, netværket har hørt om, hvor er det så, at nudging måske kan hjælpe os i forbindelse med de forandringer, vi hver især har ansvar for?

2. Hvilke ligheder er der mellem nudging og ”positiv understøttende sponsoradfærd”, som netværket tidligere har hørt om?

3. I hvilket omfang anser gruppens medlemmer nudging som en farbar vej i forhold til varige positive adfærdsforandringer i organisationer – og på hvilken måde tænker I, at I selv kan anvende nudging i forbindelse med jeres forandringsprojekter?

 14.45   Pause og netværk
 
15.00   Grupperne fremlægger

 15.30   Kort præsentation af dagens værtsorganisation
v/ Lisbeth Smed

 15.50   Næste møde og god sommer til alle

 16.00   Tak for i dagTema: Mennesker og forandring

Netværksmøde Onsdag - d. 8-4-2015
Sted Topdanmark Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Program

12.00

 

Ankomst og sandwich
 12.30   Kort statusrunde.
v/ netværksfacilitator og medlemmerne 

13.00


Dagens tema (workshop): Forandringer – hvad ved vi og hvad kan vi lære af det? 
v/ Edith Kahlke, Erhvervspsykolog

Ændringer i organisationer er kommet for at blive. Forandringerne foregår på alle niveauer og områder, og alle har reaktioner og meninger om, hvad der sker. Det gør det ekstra udfordrende for ledere på alle niveauer at navigere i omskiftelighed og at håndtere egne og andres reaktioner og udfordringer. I denne workshop får du via oplæg og drøftelser inspiration og viden til, hvordan du kan ruste dig selv og de medarbejdere, du har ansvar for, bedst muligt til at påvirke og håndtere den foranderlige virksomhedsverden. Hør om personlig robusthed, hvad gode processer og involvering kan betyde, og hvor du og dine medarbejdere kan hente energi samtidig med at I passer på jer selv og hinanden
Workshoppens oplægsholder er erhvervspsykolog Edith Kahlke. Hun har erfaringer gennem mere 25 år som erhvervspsykolog i danske og udenlandske virksomheder. I de senere år er hun i stigende grad blevet optaget af, hvad der er, der gør nogle organisationer og personer i stand til at møde og håndtere forandringer bedre end andre. Robusthed, tænkning og betydningen af at have mødt tilpas vanskeligheder i sit liv er blot nogle af de områder vi kommer ind på.

 15.15

  

Næste møde og afslutning

16.00   Tak for i dag og på gensyn den 9 juni 2015