Tidligere møder

Netværksmøde Torsdag - d. 16-4-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

 

12:15

 

Frokost og networking

13:00

 

Velkommen til netværkets 85. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program, netværket og deltagere i mødet.

13:02

 

Dagens Tema
v. Rikke Hvilshøj, direktør i Dansk IT

Rikke giver os et interaktivt oplæg med dateetiske dilemmaer.

Rikke er medlem af regeringens Dataetiske Råd. Rikke har de senere år givet en række oplæg om de dataetiske dilemmaer. Rikke tager udgangspunkt i Dansk IT’s viden og arbejde kombineret med hendes indsigt i de samfundspolitiske dagsordener.

Siden december 2015 har hun været direktør i Dansk IT.

Rikke er uddannet cand.polit, har siddet i Folketinget i 11 år og været minister for flygtninge, indvandrere og integration i 3 år.

14:30

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking.

15:00

 

Om næste møde.

Lidt om mødet den 9. juni, hvor emnet er Digital ledelse.

15:05

 

Runde – erfa – sparring - fri snak

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring.

16:00

 

Tak for i dag

 

Til- og afmelding til Dansk IT - Netværksafdelingen netvaerk@dit.dk - Tlf. 33 11 15 60.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Med venlig hilsen

 

Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.


Netværksmøde Tirsdag - d. 4-2-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

12:15

 

Frokost og networking

13:00

 

Velkommen til netværkets 84. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program, netværket og deltagere i mødet.

13:05

 

Dagens tema: Cybersikkerhed

v. Katrine Vedel, Senior Projektleder, Region Syddanmark, Regional IT

Katrine giver os et oplæg om Cybersikkerhed – implementering i en stor organisation med fokus på forandringsledelse.

Katrine har arbejdet med IT siden 2006 og har mere end 10 års erfaring med sundheds IT – med IT-baseret innovation indenfor sundhedsområdet, standarder for tværsektoriel datadeling samt IT-arkitektur og sikkerhed på nationalt niveau. Siden 2013 har hun været ansat i Region Syddanmark. Siden marts måned i år har hun stået for koordinering og projektledelse af regionens samlede indsats indenfor cybersikkerhed.

Regionen har fornylig igangsat en større indsats på området, som bl.a. er blevet omtalt på Version2: https://www.version2.dk/artikel/region-syddanmark-afsaetter-millioner-forbedring-cybersikkerhed-paa-sygehuse-1089450

Og i Jyske Vestkysten: https://jv.dk/artikel/hackere-truer-sygehuse-millioner-p%C3%A5-vej-til-bedre-it-sikkerhed

Katrine er uddannet Cand.IT fra IT-universitetet i København

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking. (Gæster går efter kaffepausen. )

15:00

 

Om næste møde. Lidt om mødet den 16. april.

15:05

 

Runde – erfa – sparring - fri snak

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring.

16:00

 

Tak for i dag

Virtual og Augmented Reality

Netværksmøde Tirsdag - d. 3-12-2019
Sted Kompasset, Nyhavn 65, 1051 København K
     
10.30   Ankomst og networking
 
11.00  

Velkommen til netværksgruppens 83. møde
v. facilitator Bente B. Lindstrøm

Præsentation af dagens program og deltagere i mødet. 

11.02  

Emner, vi vil arbejde med i netværksgruppen i 2020

Send dine ønsker til emner til Bente bbl@udviklingsvej.dk inden den 26.11. 

Bente laver oversigt over indkomne emner, som uddeles på mødet. På mødet begrundes emnerne. Derpå prioriterer vi emnerne og taler om indhold og mulige oplægsholdere for hvert emne. 

Efter mødet modtager I oversigt over emner for 2020 sammen med referat af mødet.

12:00

 

Frokost og networking

13:00

 

Dagens tema
v. Khora Aps v. Matias Seidler, Business Developer

Matias giver os et oplæg om Virtual og Augmented Reality, deres anvendelser i praksis og hvorfor og hvordan de gør en stor forskel for offentlige og private virksomheder. Matias kommer også ind på fremtidsperspektiverne, hvor internettet bliver et sted, vi træder ind i.

Matias er cand. mag. i Filosofi og arbejder i Khora som forretningsudvikler med fokus på nye samarbejder.

14:30

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45


 

Pause med kaffe/the og frugt og networking

15:00

 

Runde - erfa - fri snak

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15.55   Opsamling af dagen og lidt om mødet d. 4. februar 2020 

16:00

 

Tak for i dag


Ledelse til resultater

Netværksmøde Tirsdag - d. 22-10-2019
Sted DANSK IT, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø

12:15

 

Frokost og networking

13.00  

Velkommen til netværkets 82. møde
v. facilitator, Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program, netværket og deltagere i mødet. 

13:05

 

Dagens tema
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Bente giver os en række interaktive oplæg om ledelse til resultater, som debatteres for hvert scenarie.  

Der er tale om en serie af faglige indlæg på 5-8 minutter, efterfulgt af  erfaringsdeling og debat om fremtidens ledelse af opgaver, projekter og mennesker.  Der samles op til sidst om de ledelsesformer, der vil give de bedste resultater. 

Bente har arbejdet som konsulent og coach i eget firma UdviklingSvej siden februar 2005. Hun er oprindelig Cand.mag (1987 med dansk som hovedfag og datamatik som bifag) og har arbejdet indenfor IT siden 1987, bl.a. i IBM og SAS Institute – og i flere lederstillinger. Hun har en række kurser og uddannelser indenfor ledelse, projektledelse, IT og salg. Og hun er certificeret NLP og Enneagram Trainer, HR Coach og Stress Coach. Bente er desuden forfatter og foredragsholder.

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

Farvel og på gensyn til gæsterne – håber I melder jer ind efter mødet. Gæster er velkomne til kaffepausen.

14:45


 

Pause med kaffe/the og frugt og networking (Gæster går efter kaffepausen). 

15:00

Om næste møde.
Lidt om mødet den 3. december.  

15:05

 

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

16:00

 

Tak for i dag


AI i praksis

Netværksmøde Onsdag - d. 28-8-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

12:15

 

Frokost og networking

13.00  

Velkommen til netværkets 81. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program. Kort præsentation af deltagere i mødet. 

13:05

 

Dagens tema
v. Aleksandra Kiebdoj 

Aleksandra giver os et oplæg om AI - Robotics og Machine learning med afklaring af disse begreber og deres sammenhæng. - Hvad kan vi vente os? - Hvilken indvirkning får disse fænomener på virksomhederne?  - Hvordan kan vi bruge AI allerede nu?

Praktiske erfaringer med AI inkl. RPA (Robotics Process Automation)
Predictive Analytics til at forudsige fremtiden mere præcist.

Aleksandra er Head of Innovation i FOSS og Founder Nordic Start Consulting. Hun er uddanet MSc i Digital Innovation og Management.  Aleksandra har arbejdet med AI og innovation i 2 år og har 10 års erfaring i den digitale branche.


14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

Farvel og på gensyn til gæsterne – håber I melder jer ind efter mødet.

14:45


 

Pause med kaffe/the og frugt og networking (Gæster går efter kaffepausen). 

15:00

Om næste møde.
Lidt om mødet den 22.oktober.  

15:05

 

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

16:00

 

Tak for i dag
Datadeling mellem det offentlige og private

Netværksmøde Torsdag - d. 6-6-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

12:15

 

Frokost og networking

13.00  

Velkommen til netværkets 80. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program. Kort præsentation af deltagere i mødet. 

13:05

 

Dagens tema
v. Christoffer Kjældgaard Giwercman

Christoffer giver os et oplæg om det politiske fokus på data og særligt offentlige data. Herunder hvordan Erhvervsstyrelsen arbejder med offentlige data, virksomhedsrelaterede aktiviteter omkring åbne offentlige data, tilgængelige offentlige datasæt mv. Der vil også være fokus på brug af data – hvad må man med private data. 

Christoffer er chef for kontoret Dataservice og Offentlige data afdeling i Erhvervsstyrelsen. Han kommer oprindelig fra bankverdenen. Han er uddannet cand. polit. (økonom) fra 2009 og har 2 års erfaring med arbejdet med offentlige data. Han har været i Erhvervsstyrelsen i 7 år.  

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

Farvel og på gensyn til gæsterne – håber I melder jer ind efter mødet.

14:45


 

Pause med kaffe/the og frugt og networking (Gæster går efter kaffepausen). 

15:00

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 28. august.   
.

16:00

 

Tak for i dag


IT-kontrakter og lidt om incitaments- og bonus modeller

Netværksmøde Torsdag - d. 11-4-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

12:15

 

Frokost og networking

13.00  

Velkommen til netværkets 79. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program. Kort præsentation af deltagere i mødet. 

13:05

 

Dagens tema

v. Henriette Degn, CGI

Henriette giver os et oplæg om it-kontrakter - om det der skal være med og tages højde for i en kontrakt. Hun kommer også lidt ind på incitaments- og bonus modeller og hendes erfaringer og synspunkter på disse. 

Henriette Degn er leder af juridisk afdeling i CGI. Hun er uddannet jurist og advokat.                                Og har mere end 20 års erfaring med it-kontrakter.  Medlem af IT Brancheforeningens juridiske udvalg

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

Farvel og på gensyn til gæsterne – håber I melder jer ind efter mødet.

14:45


 

Pause med kaffe/the og frugt og networking (Gæster går efter kaffepausen). 

15:00

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring


15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 6. juni.  
.

16:00

 

Tak for i dagDilemmaledelse

Netværksmøde Onsdag - d. 30-1-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

12:15

 

Frokost og networking

13.00  

Velkommen til netværkets 78. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program. Kort præsentation af deltagere i mødet. 

13:00

 

Dagens tema 
v. Marianne Kempf Troest, FOA

Marianne giver os en kort introduktion til dilemmaledelse. Og derpå får vi en række dilemmaer, til at få en fornemmelse af hvad dilemmaledelse er og kan anvendes til. 
Marianne Kempf Troest er medlem af netværket gennem 13½ år. Hun arbejder med drift-ledelse og har bl.a. en master i diplomledelse. 


14:35

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking (gæster går efter kaffepausen). 

15:00

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 11. april.

16:00

 

Tak for i dag
Artificial Intelligence - trends og cases

Netværksmøde Torsdag - d. 6-12-2018
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K


10:30

 


Ankomst og networking

11:00

 

Velkommen til netværkets 77. møde
v. facilitator Bente B. Lindstrøm

Præsentation af dagens program og deltagere i mødet.

11:02

 

Emner vi vil arbejde med i netværket i 2018
(kun for medlemmer)

Send dine ønsker til emner til Bente
bbl@udviklingsvej.dk inden den 27.11. Bente laver oversigt, som uddeles på mødet. Vi prioriterer emnerne og får sat indhold og input om oplægsholder på hvert emne.

12:00

 

Frokost og networking

13:00

 

Dagens tema v/SAS Institute
v. Tine Bjergegaard, Senior Account Executive (Tidligere medlem af netværket) og Anette Dalsgaard Jakobsen, Senior Technical Account Manager. Gitte Broholm er med og fotograferer og skriver om mødet

 
SAS Institute giver os et oplæg om trends og cases på Artificial Intelligence området. De giver os en definition af AI og fortæller om hvordan man definerer AI samt hvordan SAS Institute ser AI. Og derpå en præsentation af en kundecase fra Region Syd.  

14:30

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking. (Gæster går efter kaffepausen. )

15:00

Runde - erfaring - fri snak
(kun for medlemmer)

Bordet rundt. ’Hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 30. januar.

16:00

 

Tak for i dag


Virtuelle organisationer og distranceledelse

Netværksmøde Torsdag - d. 25-10-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

12:15

 

 

Frokost og networking

13:00

 

Velkommen til netværkets 76. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Præsentation af dagens program.
Kort præsentation af deltagere i mødet.


13:05

 

Dagens tema 
v. Dorthe Hove Olesen, Stages og Helle Østerberg

Dorthe og Helle giver os et oplæg om livet i virtuelle organisationer - om ledelse på distancen og kollegialt samarbejde på tværs af enheder der er fysisk langt fra hinanden. Og de guider os igennem de faldgruber der kan være, fx i forbindelse med opstart af virtuelle teams, gennemførelse af virtuelle møder, tackling af kulturforskelle osv. Oplægget bliver en blanding af input til enkle værktøjer, fortællinger fra livet i organisationer der arbejder virtuelt, samt oplæg til diskussion. 

Eksempler på temaer vi kommer omkring: 

  • Hvordan skaber man nærvær i samarbejdet med mennesker der sidder rundt omkring i verden? 
  • Hvad skal man være opmærksom på, når man skal lede et team virtuelt? 
  • Er der personprofiler der passer bedre til at arbejde i virtuelle miljøer end andre? 
  • Huskeregler, tips og tricks ift. virtuelle møder

Dorthe Hove Olsen er uddannet Cand.com. og Master i Organisationspsykologi. Hun har erfaringer med livet i virtuelle organisationer, dels fra arbejde som Org. Development Manager i en global virksomhed, dels som ekstern konsulent og underviser for virksomheder der leder og arbejder virtuelt.

Helle Østerberg er uddannet Datamatiker og Diplom i ledelse. Hun har erfaringer med samarbejde i virtuelle organisationer fra mange år i centraladministrationen og som intern underviser i værktøjer til virtuel kommunikation. 


14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

 

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking

 

15:00

 

Runde – erfa – fri snak (kun for netværksmedlemmer)

Bordet rundt. "hvad er der sket siden sidst" samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 6. december

 

16:00

 

Tak for i dag

 


Blockchain

Netværksmøde Tirsdag - d. 28-8-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

12:15

 

 

Frokost og networking

13:00

 

Velkommen til netværkets 75. møde
v. facilitator Bente B Lindstrøm

Velkommen med kort præsentation af dagens program. Kort præsentation af nye medlemmer/gæster og deltagere i mødet.

 

13:05

 

Dagens tema
v. Christian Vibe Scheller, KMD

Christian giver os et oplæg om Blockchain – hvad er det og hvad kan det anvendes til.

Der tales for tiden meget om BitCoin i medierne. BitCoin er baseret på den bagvedliggende teknologi BlockChain, som har en lang række anvendelsesmuligheder. Christian vil fortælle om de principper, der ligger til grund for BlockChain samt give sin bud på, hvordan BlockChain i fremtiden vil komme til at ændre den måde, vi anvender it på.

Christian Vibe Scheller er Principal Solution Architect i KMD. Han har arbejdet i over 30 år på at udvikle den offentlige it-infrastruktur, herunder NemLog-in samt den offenlige it-standard OIO. Christian er uddannet civilingeniør fra DTU.

 

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

 

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking

 

15:00

 

Runde – erfa – fri snak

Bordet rundt. Gæster præsenterer sig. Medlemmer præsenterer sig og fortæller ’hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 25. oktober

 

16:00

 

Tak for i dag

 

 


Karrierepleje v. Sara Juhl fra Bloom

Netværksmøde Tirsdag - d. 12-6-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

12:15

 

Frokost og networking, hvor dagens oplægsholder Sara Juhl også deltager

13:00

 

Velkommen til netværkets 74. møde v/ facilitator Bente B Lindstrøm.Velkommen med kort præsentation af dagens program. Kort præsentation af nye medlemmer/gæster og deltagere i mødet.

13:05

 

Dagens tema
v. Sara Juhl, Bloom

Sara giver os et oplæg om karrierepleje. Mange af medlemmerne af netværket har været på arbejdsmarkedet i 10-20-30 år. Og så er det relevant at tænke over hvordan man plejer sin karriere og er synlig. Sara fortæller om sine erfaringer og kommer ind på hvordan man gør opmærksom på sig selv – og fremstår interessant. Hvordan man agerer på LinkedIn – og om man kan blokere for at blive kontaktet for ofte af headhuntere, og hvad man kan gøre mere for at være tiltrækkende. Sara fortæller om hvad rekrutteringsfirmaer kigger efter i cv’et.

Og om do’s and dont’s ift. måden at præsentere sig på. Der vil være lejlighed til at spørge og tale om det der virker godt.

Sara Juhl har tidligere været medlem af netværket. Hun driver en succesfuld rekrutteringsvirksomhed med 13 ansatte. Sara har en bred karriere med 25 års erfaring og indsigt i HR og rekruttering.

Sara er uddannet HD i Organisation, er ED i engelsk og fransk samt merkonom i personaleadministration.I 2013 har Saragennemført en Master i Organisationspsykologi på Roskilde Universitet.


14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

14:45

 

Pause med kaffe/the og frugt og networking

15:00

 

Runde – erfa – fri snak

Præsentation af nye medlemmer/gæster. Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ samt erfaringsudveksling og sparring

15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 28. august

16:00

 

Tak for i dag

 BOTS robot kommunikation

Netværksmøde Tirsdag - d. 24-4-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

12:15

 

Frokost og netværk

13:00

 

Velkommen til netværkets 73. møde
v. facilitator Bente B. Lindstrøm

Velkommen med kort præsentation af dagens program.

Kort præsentation af nye medlemmer / gæster og deltagere i mødet. 

 13.05  

Dagens tema
v. Mette Pedersen, Nordea Liv & Pension, Development 

Mette og en af hendes medarbejdere giver et inspirationsoplæg om BOTS. 

Nordea Liv & Pension bruger robotter til forretnings processer - og er i gang med en prototype til chat.

På mødet fortæller de om begge dele og det de har i Norge. Debat om fordele og ulemper ved anvendelsen af BOTS. 

Mette er medlem af netværket. Hun arbejder som afdelingsleder i Nordea Liv & Pension, Development. 

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45

 

Pause med kaffe/the, frugt


15:00

 

Runde – erfa – fri snak

Præsentation af nye medlemmer/gæster. Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ og erfaringsudveksling. 


15:55

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 12. juni. 


16:00

 

Tak for i dag
Kommunikation på arbejdspladsen

Netværksmøde Torsdag - d. 1-2-2018
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K (3. sal)

 

12:15

 

Frokost og netværk

13:00

 

Velkommen til netværkets 72. møde
v. facilitator Bente B. Lindstrøm

Velkommen med kort præsentation af dagens program 

 13.05  

Dagens tema 
v. Susanne Veistrup

Susanne bringer os ind i kommunikationens verden med et oplæg og faciliterer en debat og erfaringsdeling om forskellige aspekter af kommunikation på arbejdspladsen. Susanne har en række redskaber, som hun deler ud af undervejs bl.a.: Transaktionsanalyse. Hvordan kan jeg ændre det der sker i kommunikationen lige nu - og tage ejerskab. Du vil lære at mindsætte dig inden et møde/en samtale samt ændre undervejs. Du får en ’Maggi-terning’ af FAME modellen, der bl.a. indeholder: Hvilke forventninger har jeg til andre. Hvilket ansvar. Mål og motivation. Eksekvering. Handle fremfor at tænke.

Susanne underviser bl.a. hos Evocazion på Akademiuddannelsen i ’Kommunikation i Praksis’ og ’Kognitiv Coaching i Organisationer. Hun har arbejdet i IT branchen i 23 år med salg og ledelse, inden hun i 2007 startede eget firma ’Veistrup & Co.’, hvor hun hjælper folk til næste niveau – blandt andet indenfor karriere, udvikling og kommunikation. Du kan læse mere om Susanne, og det hun arbejder med på www.veistrup.dk.

Én ting er sikkert – det bliver med nærvær, energi og nogle grin undervejs.

 

14:35 ca.

 

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45

 

Pause med kaffe/the, frugt


15:00

 

Runde – erfa – fri snak

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ og erfaringsudveksling.


15:50

 

Opsamling af dagen og lidt om mødet den 24. april, hvor emnet er BOTS.


16:00

 

Tak for i dag


Robotics - perspektivet og begrænsningerne ved machine learning

Netværksmøde Tirsdag - d. 5-12-2017
Sted Kompasset, Nyhavn 65 stuen, 1051 København K

 

 

10:30

 

 

Ankomst og netværk

11:00

 

Velkommen til netværkets 71. møde
v/ Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen med kort præsentation af dagens program.

11:02

 

Emner vi vil arbejde med i netværket i 2018

Send dine til Bente inden den 27.11. Bente laver oversigt og skriver hvert emne på post it. På mødet er det muligt at skrive flere ønsker til emner på post it. Vi prioriterer emnerne og får sat indhold og input om oplægsholder på hvert emne.

12:00

 

Netværk og frokost

13:00

 

Dagens tema v. Tim Daniel Hansen, Droids Agency

En eksponentiel stigning i regnekraft og data har åbnet op for en ny æra inden for robotteknologi og kunstig intelligens (AI). Trivielle manuelle arbejdsprocesser automatiseres og supercomputere, der kan diagnosticere kræft og identificere snyd eller hvidvask, er ikke længere science fiction. Tim giver os et oplæg om intelligent automatisering med brug af Robotics og AI. Hvad kan vi i dag, hvad er perspektiverne og begrænsningerne i de nye teknologier? Og hvordan kan vi gentænke vores forretning med afsæt i de nye teknologier? Der er debat og spørgsmål undervejs.

Tim Daniel Hansen er co-founder og partner i Droids Agency, som er specialiserede i intelligent automatisering. De har til huse i Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens. Tim er uddannet Cand.it og har tidligere været ansat som konsulent i KMD, Devoteam Consulting, Celuma og Spitze & Co. Tim holder jævnligt oplæg omkring automatiseringsagendaen med fokus på Robotic Process Automation og Kunstig Intelligens på konferencer, gå-hjem-møder, workshops mv.

14:30

 

Debat og udbytte af dagens emne

Check ud runde og debat om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:45

 

Pause med kaffe/the, kage

 

15:00

 

Runde – erfa – fri snak

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ og erfaringsudveksling.

15:55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 1. februar.

16:00

 

Tak for i dag
Forandringsledelse med fokus på kompetencer

Netværksmøde Torsdag - d. 26-10-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A 3. sal, 1260 København K

 

 

 

 

12:15

 

Frokost og netværk

13:00

Velkommen til netværkets 70. møde
Velkommen med kort præsentation af dagens program.

13:05

Dagens tema
v.Kristian Haugaard, Ugilic

Kristian giver os et oplæg om forandringsledelse i it:Agile har i en del år taget verden med stor og i Danmark er turen nu nået til "de store". Rigtig mange mellemstore og store virksomheder gennemfører i disse år såkaldte agile og digitale "transformationer". Men i jagten på de benefits som Agile kan medføre i et skaleret setup, overser man ofte nogle væsentlige elementer som fx struktureret forandringsledelse og at der er forskel på at transformere og at skalere. Hør Kristians bud på hvad disse forskellige består i, samt hvilke elementer der skal indgå i en succesfuld agil transformation.

Debat og erfadeling.

Kristian kommer med mere end 10 års erfaring med indførelse af Scrum og Agile i mellemstore og store virksomheder i Danmark. Han fokuserer primært på tranformationer på enterprise niveau, og anlægger i udgangspunktet en pragmatisk og holistisk tilgang til Agile. Kristian er partner og medstifter af konsulent virksomheden Ugilic ApS.

14.35

 

Check ud-runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover

14:45

 

Pause med kaffe og te

15.00

 

Runde – erfa – fri snak

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ og erfaringsudveksling

15:50

 

Opsamling

Opsamling af dagen og kort om mødet den 5. december.

16:00

 

Tak for i dag

 

 
Tema: Scrum i praksis og som undskyldningen/begrundelsen for alt

Netværksmøde Mandag - d. 28-8-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

12:15

 

Frokost og netværk.

 

2 medlemmer af netværket vil blive interviewet forud for mødet til ’reklameindslag’ om netværket. Dette aftales individuelt med Kommunikationsafdelingen.

13:00

Velkommen til netværkets 69. møde
v/ facilitator Bente B Lindstrøm.

 

 

Velkommen med kort præsentation af dagens program og af kommunikationsafdelingen, der er med i starten af mødet.

13:05

Dagens tema
v. Lasse Borris Sørensen CEO i Plan A Projects

 

Lasse giver os et oplæg om Scrum i praksis. Lasse har stor erfaring med hvordan Scrum kan anvendes konstruktivt og hvordan det kan bruges som undskyldning og begrundelse for alt.

 


Vi deler erfaringer med
Scrum i praksis, herunder hvordan Scrum kan anvendes som undskyldningen/begrundelsen.

 


Lasse
er uddannet akademiingeniør med speciale i produktionsstyring. Han blev certificeret som Scrum Master allerede i 2008. Lasse har leveret resultater inden for projektledelse siden 1992 og har siden 2004 været aktiv som underviser og foredragsholder i den agile metode. Se mere her: http://planaprojects.com/da/

 

14:35 ca.

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

 

14:45

Pause med kaffe/the

15:00

Runde – erfa – fri snak

 

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ og erfaringsudveksling.

15:50

Opsamling af dagen og kort om mødet den 26. oktober. Hvilket emne vælger vi fra listen over emner for 2017. Hvem kan tænkes at være oplægsholder?

16:00

Tak for i dag

 

 

 

Tema: DEV OPS og erfaringer med dev ops

Netværksmøde Torsdag - d. 8-6-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 3. sal, 1260 København K

 

Reni Friis giver et kort oplæg om DEV OPS. Netværker deler herefter erfaringer med DEV OPS,
herunder pro’s and con’s og hvordan man arbejder med det i praksis.

DevOps er en agil udviklingsmetode, som forener softwareudvikling med den
daglige drift, som består af anvisninger på, hvorledes man kan slå bro mellem
udviklingsaktiviteter og driftsaktiviteter på en måde, så man fremmer kommunikation
og samarbejde, kontinuerlig integration, kvalitetssikring og levering.

Reni Friis har mere end 15 års erfaring i it-branchen. Hun har et stærkt
fundament i IT Management rådgivning generelt. Reni er en stærk figur i den
globale og danske it-proces og Lean sektor og har i den forbindelse udgivet flere
artikler, spillet en stor rolle i skabelsen af Lean IT Association. Reni har publiceret
flere artikler, og hun taler regelmæssigt på IT konferencer.

Implementering af Agile processer i praksis

Netværksmøde Tirsdag - d. 4-4-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 3. sal, 1260 København K

 

 

 

12.30

 

Ankomst og netværk
OBS! Der er ikke frokost til dette møde. Vi siver ind til mødet mellem 12:30 og 13:00 og netværker. Tag eventuelt en sandwich med, som vi spiser sammen.

13.00

Velkommen til netværkets 67. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen med kort præsentation af dagens program

13.02

Dagens tema
v. v. Gitte Friis Kaalund, Bankdata

Gitte giver os et kort oplæg om Bankdatas implementering af agile processer. Hvad gik godt og hvad gik skidt. Vi deler erfaringer med implementering af agile processer, herunder pro’s and con’s og hvordan man gør det i praksis.

Gitte er uddannet datamatiker og er i dag ansat hos Bankdata, som afdelingsleder med ansvar for forvaltning og drift af Kreditsystemer.

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14.30

 

Pause med kaffe/the

14.45

 

Rikke Hvilshøj, direktør i Dansk IT deltager til debat om kvinder i it og markedsføring af netværket. Ny netværksansvarlig hos DANSK IT, Claudia Zöllner, vil også deltage.

15.15

 

Runde – erfa – fri snak

15.55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 8. juni. Hvilket emne vælger vi fra listen over emner for 2017. Hvem kan tænkes at være oplægsholder? Bente melder tilbage på de øvrige emner vi har oppe i luften.

16.00

 

Tak for i dagTeam: Big Data ift. Sundhedssektoren

Netværksmøde Torsdag - d. 2-2-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 

 12:15

 

 

 Netværk og frokost

13:00

Velkommen til netværkets 66. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen med kort præsentation af dagens program.

13:02

Dagens tema
v. Katrine Vedel, specialkonsulent, Region Syddanmark

Katrine giver os et oplæg om anvendelse af Big data på Sundhedsområdet. Katrine vil fortælle om den nationale reference arkitektur sundhedsdata, hvordan den giver mulighed for at samle data fra en lang række devices omkring den enkelte patient. Katrine vil også fortælle lidt om lovgivningen på området og hvilke muligheder og udfordringer den giver.

Der vil være spørgsmål og erfaringsdeling undervejs.

Katrine er uddannet Cand. IT fra IT-universitet og er i dag ansat hos Region Syddanmark som teamkoordinator for Digital Infrastruktur og med ansvar for Colab Plug & Play, som er et unikt test- og demonstrationslaboratorium for sundheds IT og velfærdsteknologi.

14:15

 

Debat og udbytte af dagens emne

Check ud runde og debat om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

14:30

 

Pause med kaffe/te

14:45

 

Årsevaluering
Link til årsevalueringen sendes fra DANSK ITs sekretariat cirka en uge før mødet. I er velkomne til at udfylde evalueringen inden mødet.

15:00

 

Runde – erfa – fri snak

15:50

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 4. april. Bente ønsker input om oplægsholdere til de emner vi fandt frem til på mødet den 5.12. Bente melder tilbage på de øvrige emner vi havde oppe den 5.12.

16:00

 

Tak for i dag


Nye generationer på arbejdsmarkedet - generelt og ift. mødeledelse

Netværksmøde Mandag - d. 5-12-2016
Sted Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10A, 1169 KBH K

 

10.30

 

Ankomst og netværk

11.00

 

Velkommen til netværkets 65. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket. 

Velkomst og kort præsentation af dagens program.

11.02

 

Emner vi arbejder med i netværket i 2017

Alle sender ønsker om emner til Bente inden den 23.11. Bente laver en oversigt, som sendes ud 1.12. På mødet prioriterer vi emnerne og får sat indhold på de valgte emner. Vi taler også om formen for møderne i 2017: Oplæg, erfa, mv.

12.00


Frokost og netværk

13.00

 

Dagens tema
v. Bo Svane, salgschef hos Toyota Danmark

Bo giver os et oplæg og debat om udfordringer med at integrere de nye generationer på arbejdsmarkedet – generelt og ift. mødeledelse - generation Z, X, Y og Baby Boomers. Og han kommer ind på ledelse af Generation Y og Z og hvordan vi bevarer deres fokus. Bo har nogle spændende tanker i forhold til de unge og hvordan vi møder dem på deres banehalvdel. Og de ledelses-udfordringer det giver at stå med en gruppe af medarbejdere der spænder sig fra Z til Baby Boomers.

Bo Svane er salgschef hos Toyota Danmark med træning af sælgere og salgschefer og udvikling af Trainee program med integration af talenter i organisationen. Bo har stor erfaring med at integrere unge medarbejdere. Han har 20 års erfaring i bilbranchen og med at opbygge erhvervsafdelinger i detailleddet.

14.30

 

Debat og udbytte af dagens emne

Check ud-runde og debat om udbytte, og det vi hver især vil bruge fremover.

14.45

 

Pause med kaffe/the og kage

15.00

 

Runde – erfa – fri snak

 15.55
 

Opsamling

- af dagen og kort om mødet den 2. februar.

16.00
 

Tak for i dag

Vi glæder os til at se dig igen! - Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Security & Compliance

Netværksmøde Torsdag - d. 13-10-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program 

12.15

 

Netværk og frokost

13.00

 

Velkommen til netværkets 64. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen til kort præsentation af dagens program. 

 13.02  

Dagens tema
v. Frederik Helweg-Larsen fra Devoteam Consulting

Sikkerhed og korrekt behandling af data bliver stadig mere relevant med ny lovgivning og nye teknologier. Opgaven bliver stadig mere kompliceret og det er svært at få et dækkende overblik. Derfor bliver risikohåndtering og risikoaccept centralt for tilgangen til sikkerhed. På dette møde får du inspiration til de nyeste operationelle tilgange til emnet, som du kan anvende som it-leder.

Frederik giver os et oplæg med titlen ”Informationssikkerhed i forandring”. Vores anvendelse og opbevaring af informationer har ændret sig markant de seneste år, og cloud tjenester og forbundne digitale enheder betyder, at tilgangen til informationssikkerhed og risikohåndtering må følge med. Vi har behov for agile metoder til at håndtere sikkerheden og erkende, at vi ikke er i fuld kontrol. Frederik fra Devoteam giver eksempler på de forandringer der er i gang og inspirerer med konkrete tilgange til at imødegå udfordringerne.

Dialog og spørgsmål undervejs.
Frederik er Principal Consultant hos Devoteam Consulting med speciale inden for informationssikkerhed og risikostyring- og mere end 20 års erfaring med området. Frederik har en baggrund som direktør for en it-distributør og har som iværksætter startet to virksomheder med sikkerhedsfokus. Hans tilgang til sikkerhed er præget af nytænkning, forandringsledelse, kommunikation og viden om menneskelig adfærd.

Frederik har været hos Devoteam i fem år og rådgiver store virksomheder og offentlige institutioner om nye tilgange til sikkerhed.

14.30

 

Debat og udbytte af dagens emne
Chek ud runde og debat om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

 14.45  

Pause med kaffe/the, kage

15.00

 

Runde - erfa - fri snak
Runde om "hvad er der sket siden sidst" - erfaringsudveksling og fri snak.

15.55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 5. december            

 16.00   Tak for i dag

Internet of Things (IoT)

Netværksmøde Torsdag - d. 1-9-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

12.15

 

Netværk og frokost

13.00

 

Velkommen til netværkets 63. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitafor for netværket

Velkommen til kort præsentation af dagens program. 

 13.02  

Dagens tema
v. Alexandre Alapetite fra Alexandra Instituttet A/S

Alexandre giver os et oplæg om IoT, hvad er det og hvad bruges det typisk til i virksomheden. Alexandre kommer i sit oplæg ind på disse områder:

IoT holds promise for a technical revolution, but after an initial enthusiastic phase, it is time for more careful decisions. Alexandre Alapetite will give an overview of several IoT and related Smart City aspects, including key technologies, difficulties with the current situation for business models, IoT implications for IT security, IT architecture concerns such as cloud approaches, and conclude with observations regarding privacy implications of IoT.

Oplægget kan leveres på dansk eller engelsk. Dialog og spørgsmål undervejs. 

Alexandre har en ph.d.-grad i informatik fra 2007 med særligt fokus på menneske-maskin-interaktion, webteknologier og computersimulering. Alexandre har arbejdet i Alexandra Instituttet siden 2013. Han har tidligere arbejdet på IT-Universitetet i København (2007-13) og på Forskningscenter Risø (2003-2006), hvor han deltog i en lang række danske og europæiske forskningsprojekter.

14.15

 

Debat og udbytte af dagens emne
Chek ud runde og debat om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

 14.30  

Info fra DANSK IT
Netværkskoordinator Camilla Wyrna Hansen fortæller om anvendelse af LinkedIn og info fra DANSK IT + dialog.

 14.45  

 Pause med kaffe/the, kage

15.00

 

Runde - erfa - fri snak
Runde om "hvad er der sket siden sidst" - erfaringsudveksling og fri snak.

15.55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 13. oktober.
Oplæg til de sidste to møder i år er afklaret. Du kan se dem i oversigten over ønskede emner for 2016, som du får tilsendt. 


 16.00   Tak for i dagMuligheder og udfordringer for kvinder i IT fag

Netværksmøde Torsdag - d. 9-6-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

 10.30  

Ankomst: Netværk og en lille godbid

 11.00  

Velkommen til netværkets 62. møde
Præsentation af dagens program
v. facilitator Bente Bøllingtoft Lindstrøm

 11.02  

Runde - erfa - sparring
Runde om "hvad er der sket siden sidst" - og erfadeling/sparring/ fri snak om aktuelle emner 

12.00

 

Frokost og netværk

13.00

 

Dagens tema: Muligheder og udfordringer for kvinder i IT fag & kvinder i en IT-verden med overvægt af mænd
v. Rasmus Panduro, MBA, Senior Consultant & Headhunter i SAM International

Rasmus giver et oplæg og debat om: Hvilke tendenser ser vi for kvinder og itfaget, hvordan modtages kvinder som kandidater til de it-virksomheder, som vi rekrutterer til, og hvordan oplever vi, at de bliver modtaget i et mandepræget arbejdsområde. Herunder kollegaskab, lighed, kommunikation og samarbejde.

Rasmus tager relevant kollega med, som også vil dele ud af sine erfaringer.
Rasmus har stor erfaring med ansættelser og udfordringer i IT stillinger.

14.45

 

Kaffepause

15.00

 

Debat om dagens emne
Fri snak om de udfordringer vi hver især oplever, 
som kvinde i IT verdenen. Dele gode råd til dagligdagens udfordringer som kvinde i IT-faget, med at ansætte og integrere kvinder, med kommunikation og samarbejde på tværs mellem kønnene mv.

15.55

 

Afrunding af dagen og kort om næste møde

 16.00   Tak for i dagPersonlig lederstil

Netværksmøde Tirsdag - d. 29-3-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

12.15

 

Ankomst: Netværk og frokost

13.00

 

Velkommen til netværkets 61. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Velkommen med kort præsentation af dagens program 

13.02

 

Dagens tema
v. Kim Andersen, KickConsult

Kim giver os et oplæg om personlig lederstil.

Ledelse handler bl.a. om at påvirke for at nå sine mål. Lederens vigtigste ”påvirkningsværktøj” er én selv - og dermed ens personlige lederstil.

Oplægget vil bidrage med begreber til at reflektere over sin egen personlige lederstil. Oplægget vil give dig et perspektiv til at anskue dine valg og beslutninger- og en forståelse af hvordan du forfølger ”mål” - og muligvis hvorfor.

Kim Andersen er psykolog, cand.psych.aut. Han har arbejdet med udvikling af mennesker i mere end 25 år - indenfor idræt, med terapi og i erhvervslivet. Kim har fordybet sig i 3 områder i det psykologiske arbejdsfelt - med forskning/undervisning, terapi og erhvervspsykologi. Kim har bl.a. arbejdet på Københavns Universitet, på KAS Gentofte med psykoterapi og som erhvervspsykolog hos Erno Metze Erhvervspsykologer, hos Implement A/S og senest hos Mannaz med virksomhedsinterne og åbne lederkurser.

14.45

 

Pause

Med kaffe/the, kage

 15.00  

Debat og udbytte af dagens emne.

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

15.15

 

Runde - erfa - sparring

Runde om "hvad er der sket siden sidst" - erfadeling og fri snak

15.55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 29. marts 2016

16.00

 

Tak for i dagSOA Governance

Netværksmøde Torsdag - d. 28-1-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

12.15

 

Ankomst og frokost

13.15

 

Velkommen til netværkets 60. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket. 

13.45

 

Dagens tema
v. Jesper Loell, Software AG og Lisbeth Neve, Nordea

Jesper giver os et oplæg om fordele og udfordringer ved SOA Governance. Jesper er løsningsarkitekt hos Software AG, med ansvar for procesanalyse og
enterprise arkitektur. Han er uddannet som i HD i Afsætningsøkonomi ved CBS suppleret med fag fra ITU. Han har tidligere arbejdet som konsulent med SOA Governance som speciale.

Efter Jespers oplæg fortæller Lisbeth Neve, Senior IT Architect i Nordea, om hvordan de anvender SOA i praksis. Lisbeth er fra Mette Pedersens team.

Derpå debat og erfa-deling om SOA anvendelse.

14.30


Debat og udbytte af dagens emne

Check ud runde om udbytte og det vi hver især vil bruge fremover.

15.45

 

Pause

Med kaffe/the, kage

15.00

 

Runde - erfa - sparring

Runde om "hvad er der sket siden sidst" - erfadeling og fri snak

15.55

 

Opsamling af dagen og kort om mødet den 29. marts 2016

16.00

 

Tak for i dagPerformance Management

Netværksmøde Torsdag - d. 29-1-2015
Sted Dansk IT, Bredgade 25A 3. Sal, Lokale B, 1260 København K

Program

12.15   Ankomst: Netværk og frokost
 13.00  

Velkommen til netværkets 54. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen med kort præsentation af dagens program. 

13.02  

Dagens tema
v. Bettina Nielsen, Topdanmark

Bettina giver os et oplæg om Performance Management: Hvordan hun har brugt performance management som en del af medarbejderudvikling og udviklingssamtaler. - En holistisk, ikke-teoretisk og blød tilgang til Performance Management. - Et lille indblik i hvordan performance Mgmt. bliver brugt som ledelsesredskab i NNIT.

Bettina Nielsen har 9 års erfaring fra NNIT - en virksomhed med en udpræget performance-kultur, hvor hun først var ansat som menig medarbejder og efterfølgende på tre forskellige ledelsesniveauer (teamleder, manager, director). I NNIT arbejdede hun alle årene i driftsdivisionen med support, client deployment, change mgmt, problem mgmt, virtualisering, VDI, Citrix. Hun har gennem årene haft ansvar for drift, projektleverancer og konsulentforretning.
Ansat i Topdanmark siden 1. april 2014 som kompetenceleder i eBusiness (webudvikling). Topdanmark adskiller sig meget fra NNIT bl.a. ved ikke at have performance-kultur. Uddannelsesmæssig baggrund: Bachelor i Lingvistik og cand.mag. i Sprogpsykologi.

14.30   Udbytte af dagens emne - det vi tager med os fra mødet
14.45   Pause med kaffe/the, kage
 15.00  

Runde – erfa - sparring
Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ – og erfadeling / sparring / fri snak om aktuelle emner.

15.55   Opsamling af dagen og kort om mødet den 26. marts 2015
16.00   Tak for i dag


Grounded ledelse

Netværksmøde Torsdag - d. 26-3-2015
Sted Dansk IT, Bredgade 25A 3. Sal, Lokale B, 1260 København K

Program

12.15   Ankomst: Netværk og frokost
13.00  

Velkommen til netværkets 55. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

Velkommen med kort præsentation af dagens program

 13.02  

Dagens tema: Grounded ledelse 
v. Jacob Lindeblad, Konsulenthuset Lindeblad

Jacob giver os et oplæg om “Grounded Ledelse” om hvad god ledelse er. Den første del handler om at finde lederskabet i sig selv. Den anden del handler om at ens lederskab opnår følgeskab. I kan forvente et aktivt, uformelt og direkte oplæg om hvad god ledelse er.

Jacob skrev i 2014 bogen “Virkeligheden vinder”, og foredraget er med afsæt i denne bog. Jacob Lindeblad er ejer af og direktør for konsulenthuset Lindeblad. Han er tidligere coach for svømmelandsholdet. De sidste 15 år har Jacob arbejdet med ledere og ledelse i små og store organisationer, i ind- og udland.

14.30   Debat og udnytte af dagens emne - det tager vi med os fra mødet. Det vi hver især vil bruge fremover. 
14.45   Pause med kaffe/the, kage 
 15.00   Runde – erfa - sparring
Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ – og erfadeling / sparring / fri snak om aktuelle emner.
15.55   Opsamling af dagen og kort om mødet den 3. juni
16.00   Tak for i dag


Agil IT-ledelse

Netværksmøde Onsdag - d. 2-12-2015
Sted Admiral Gjeddes Gaard. Store Kannikestræde 10A, 1169 København K

Program

 10.30

  

Ankomst: Netværk og en lille godbid

 11.00   Velkommen til netværkets 59. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Præsentation af dagens program.
 11.02   Runde - erfa - sparring
Rune om "hvad er der sket siden sidst" - og erfadeling/sparring/fri snak om aktuelle emner.
12.00   Frokost
 13.00  

Dagens tema: Agil IT-ledelse
v. Robert Kinnerfelt, Coregile
Robbert Kinnerfelt giver et oplæg over temaet: Hvordan leder vi og motiverer vi forskellige typer medarbejdere.

• Differences in Agile management & Traditional IT management.
• Contemporary IT management in a Management 3.0 perspective.
• Objectives & Key Results (OKR) som performance og motiveringsværktøj.

Om Robert: Robert er Senior Partner i Coregile www.coregile.com. Han har arbejdet med agile IT forandringsledelse i 15 år og uddanner ledere i moderne IT ledelse både på team niveau og i større organisations ændringer. Robert underviser med fokus på Agil ledelse, Scrum samt Scaled Agile Framework. Robert er, via Coregile, den eneste danske partner autoriseret til at indføre SAFe forandring på enterprise niveau i virksomheder med mere end 500 software udviklere.

14.30   Debat og udnytte af dagens emne
 15.00   Emner der ønskes i 2016

Valg af 8 enmer + form. Forud for mødet sender alle medlemmer af netværket 3 emner, som de ønsker i 2016. Bente sorterer dem. Sammen prioriterer og vælger vi de emner, vi vil arbejde med i 2016. Derpå uddyber vi forventninger til hvert emne og idéer til oplægsholdere.
15.50   Afrunding af dagen og næste møde
16.00   Tak for i dag


Mobility og Cloud

Netværksmøde Torsdag - d. 29-10-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A 1260 København K

Program

 12.15

  

Ankomst
Netværk og frokost

 13.00   Velkommen til netværkets 58. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Velkommen med kort præsentation af dagens program.
 13.05   Dagens tema
v. Henrik Hansen, Crayon

Henrik giver os et oplæg om Mobility, som er en af vor tids mega-trends og et område som er i kraftig vækst i virksomhederne. Hvordan er det lige med Mobility og sikkerhed i skyen? Virksomhedens data i de mobile enheder ligger ofte frit tilgængelige. Det er ikke altid nok, at virksomheden har implementeret og udrullet en Mobile Device Management (MDM) løsning til alle de mobile enheder, der tilgår virksomhedens fortrolige data. Det handler både om styring af selve enheden og om kontrol og sikkerhed af de data, som ligger på enheden. Henrik kommer ind på hvordan udviklingen indenfor Mobility ser ud, og hvordan vi skal forholde os til den stigende brug af mobile enheder og sikre virksomhedens data i en "Mobile First – Cloud First" fremtid.

Henrik Hansen er Product Sales Manager hos Crayon Danmark, med ansvar for salg og rådgivning omkring IBM’s produktportefølje – herunder IBM MobileFirst platformen. Henrik har de seneste 3 år fokuseret på løsninger indenfor Mobility og Cloud og er initiativtager til Mobility netværket hos Dansk IT og Mobility bloggen hos ComputerWorld. Henrik har været 30 år i ITbranchen: Han startede som udvikler på Mainframe-platformen og hans kompetencer går fra hands-on programmeringserfaring over ledelse af større og mindre udviklings- og infrastruktur-teams til at indgå i ledelsen af flere
partnerdrevne virksomheder.
14.30   Udbytte af dagens emne – det vi tager med os fra mødet
 14.45  

Pause med kaffe/the, kage

15.00   Vores nye netværkskoordinator
Camilla kommer og hilser på og giver tips til anvendelse af Yammer
 15.15   Runde - erfa - sparring 
Runde om "hvad er der sket siden sidst" - og erfadeling/sparring/fri snak om aktuelle emner.
15.50   Opsamling af dagen og kort om mødet den 26. marts 2015
16.00   Tak for i dag


IT Trends

Netværksmøde Torsdag - d. 10-9-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

 12.15

  

Ankomst: Netværk og frokost

 13.00   Velkommen til netværkets 57. møde
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Velkommen med kort præsentation af dagens program.
 13.02   Dagens tema: IT Trends 
v. Sebastian Borum Olsen, Konsulenthuset /Kl.7

Sebastian giver os et anderledes og inspirerende oplæg om trends indenfor it med udgangspunkt i /KL.7’s arbejde med mennesker og adfærdsdesign. Traditionelt har den teknologiske udvikling i høj grad ignoreret den menneskelige natur. Det har været mennesket der skulle lære at bruge teknologi. Én af de største trends indenfor teknologi og IT er, at mennesket bliver udgangspunkt f.eks. i interfaces, quantified self og internet of things.

Sebastian kommer med en masse eksempler på dette, med udgangspunkt i internationale cases og deres eget arbejde.

/KL.7 er Danmarks største adfærdsbureau, der fokuserer på menneskers faktiske og daglige adfærd – deraf navnet ’klokken syv’. Deres afsæt er adfærdsforskning og brug af teknologi og designmetoder til at skabe indsigt og adfærdsændringer. I arbejdet med afdækning af adfærd supplerer de observationsstudier og kvalitative data med teknologiske data, fx ved brug af tracking, sociale medier, apps og sensorer. Kombinationen af ’hårde’ og ’bløde’ data giver en skalerbar og nuancereret kortlægning af adfærd samt en præcis effektmåling af interventioner.
14.20   Debat og udbytte af dagens emne
 14.45  

Pause med kaffe/the, kage

 15.00   Runde - erfa - sparring
v. alle

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ – og erfadeling / sparring / fri snak
om aktuelle emner.
15.50   Opsamling af dagen og kort om mødet den 29.10.2015
16.00   Tak for i dag


Selvindsigt og lederskab

Netværksmøde Onsdag - d. 3-6-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

 10.30

  

Lidt mundgodt og netværk

 11.00   Velkommen til netværkets 56. møde og 10 års jubilæum 
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket.

Velkommen med kort præsentation af dagens program.
 11.02   Dagens tema: Selvindsiagt og lederskab 
v. Bente Bøllingtoft Lindstrøm, facilitator for netværket

På sidste møde var der ønsker om at lære om persontypen Enneagrammet og anvendelsen. Fordi vi har haft om Enneagrammet for ca. 4 år siden, bliver fokus på selvindsigt, lederskab og selvudvikling, så det også vil være interessant for de som tidligere har hørt om Enneagrammet.

Bente giver et oplæg et oplæg om Enneagrammet og de 9 typer. Der vil være deltagerinvolvering og debat om anvendelsen til selvindsigt og lederskab i hverdagen.

Bente B Lindstrøm ejer og driver firmaet UdviklingSvej på 11. år. Bente er oprindelig cand.mag. (dansk + datamatik) og hun har arbejdet indenfor IT fra 1987 – 2005. I 2002 startede hun på en række overbygningsuddannelser. Hun er certificeret HR Coach (en 3 årig udd.), NLP Træner, Enneagram Træner og stress Coach. Bente har arbejdet med udvikling af ledere, medarbejdere og teams på danske arbejdspladser siden februar 2005.
12.45   Frokost
 14.40  

Pause med kaffe/the og lidt festligt til 10 års jubilæet

15.00   Udbytte af dagens emne - det vi tager med os fra mødet. Det vi hver især vil bruge fremover. Check ud rundt.
v. alle
 15.10   Runde - erfa - sparring
v. alle

Runde om ’hvad er der sket siden sidst’ – og erfadeling / sparring / fri snak
om aktuelle emner.
15.55   Opsamling af daen og kort om mødet den 10.09.2015
16.00   Tak for i dag