Strategisk netværk: Program- og porteføljeledelse

Strategisk netværk for Program- og porteføljeledelse giver deltagerne mulighed for at udveksle praktiske erfaringer blandt ligesindede. 

Udbytte af netværket

Modeller og metoder er beskrevet i talrige bøger, fremlagt på diverse konferencer men oftest passer disse ikke lige til din virksomhed. Hvad er grunden til det? Hvordan får din virksomhed det optimale ud af jeres til rådighedsværende midler, ekspertise og ikke mindst kultur? 

Strategisk netværk for Program- og porteføljeledelse giver dig de optimale rammer for at tilegne dig den nyeste viden samt udvikle dine kompetencer og udfordre dine overbevisninger. Alt sammen i et fagligt stærkt og fortroligt forum. 

Netværket arbejder ud fra aktualitet og output. For at sikre at dette bliver realiseret, er netværksmøderne opbygget med en rundt-om-bordet session, eksterne oplægsholdere, sparring, faglige diskussioner og afsluttes med middag for at opretholde den personlige kontakt mellem netværksmedlemmerne. 

Som medlem af Strategisk netværk for Program- og porteføljeledelse er du, i fællesskab med facilitator Thomas Steinmetz, med til at beslutte, hvilke temaer netværket skal beskæftige sig med. 
På den måde bestemmer netværksmedlemmerne den strategiske ambition og relevante temaer baseret på aktuelle tendenser eller emner, som berører dem i deres professionelle hverdag. 

Se tidligere programmer her

Der lægges vægt på at udveksle viden og erfaringer til gavn for den enkelte deltager samt dennes virksomhed. Medlemmerne giver ærlig og direkte feedback på hinandens udfordringer og oplæg.  
Det forventes derfor, at netværksmedlemmer bidrager aktivt med viden, erfaring og inspiration og til tider selv at holde indlæg.

Søger du sparring og ønsker du at udvide og få testet dine kompetencer, er Strategisk netværk for Program- og porteføljeledelse netværket absolut noget, du skal være en del af.  

Netværkets overordnede fokus 

  • At skabe et rum hvor du frit kan dele og få udfordret dine erfaringer men samtidig med også søge og få inspiration fra ligesindede professionelle med lignende arbejdsopgaver
  • At sikre solide og effektive resultater ved brug af Program- og Porteføljeledelse i en svær forudsigelig fremtid med nye agile arbejdsmetoder, Bimodal IT og store Digitale Transformations agendaer
  • At dele og drøfte de seneste trends og hvilken betydning den nye bølge af teknologier vil have på eksekveringen af vores nuværende og fremtidige opgaver 
  • At støtte og udvikle medlemmernes kompetencer 
  • At fjerne gætteriet og skabe de rette rammer for at investere

Program for næste møde

Kommende møder

Netværket henvender sig til

Faglig facilitator

Som netværksmedlem får du

Praktisk info

Afholdelsessted: Hovedstadsområdet
Antal møder årligt: 4
Tidspunkt: 09.00 - 20.00

Pris:

  • Medlemskab af DANSK IT og netværket kr.: 16.085,- ekskl. moms per år.

  • Er du allerede medlem af DANSK IT, koster medlemskab af netværket kr.: 14.500,- ekskl. moms per år.

  • DANSK IT har en række virksomhedsaftaler, hvori medlemskab af et netværk indgår. Skriv til netvaerk@dit.dk for høre, om din virksomhed har en aftale med DANSK IT.  

 

Repræsenterede virksomheder i netværket:
EG A/S, HOFOR A/S, JN Data A/S, Kombit A/S, LEO Pharma A/S, Odense Kommune - ServiceCenter IT, PenSam A/S, Region Sjælland, Widex A/S.


Læs DANSK IT's persondatapolitik.


Program- og projektledelse

Netværk - Tirsdag - d. 26-3-2019

Projektledelse

DANSK IT sætter fokus på projektledelse med to it-professionelle netværk. 
Program- og projektledelse

Artikel - Torsdag - d. 25-4-2019

Projekt-, program- og porteføljeledelse

Øg dine kompetencer inden for områder som projektledelse og kravhåndtering.