Program- og projektledelse

Netværksgruppen Program- og projektledelse problematiserer og udfordrer problemstillinger knyttet til rollen som Program- og projektleder. 

Som medlem af Dansk IT´s netværksgruppe Program- og projektledelse får du mulighed for at styrke dit professionelle netværk og skabe relationer til andre projektledere inden for it.

Du kan forvente et højaktuelt mødeprogram, inspiration og input fra eksterne oplægsholdere samt livlige diskussioner og sparring fra andre it-professionelle til gavn for din personlige og faglige udvikling.


For de som interesserer sig for projekt- og programledelse kan jeg anbefale både gruppen og facilitator Jesper Grona. I fjor foreslog jeg min kollega fra Loop Partners at deltage i gruppen, og jeg ved, at hans berøring med kunder har nydt godt af det perspektiv gruppen har givet ham.

Dit udbytte som netværksmedlem

Faglig facilitator

Netværksgruppen er for dig

Deltag som gratis prøvemedlem

Medlemmer i netværksgruppen

Program for næste møde

Kommende møder

Vigtig information