Netværk: Program- og Projektledelse

Netværket Program- og Projektledelse problematiserer og udfordrer problemstillinger knyttet til rollen som Program- og projektleder. Via konstruktive diskussioner vurderes aktuelle perspektiver i en omskiftelig hverdag.

Netværkets overordnede fokus 

  • Management versus leadership
  • Modeller og metoder (eksempelvis Prince2, MSP, IPMA og PMI)
  • Program versus projekt
  • Hvad kendetegner ”den gode projektleder"?
  • Sikring af gevinstrealisering 
  • Styregruppens rolle
  • Program- og projektlederens forskellige roller og ansvarsområder

Udbytte af netværket 

Som medlem af DANSK IT´s netværk Program- og Projektledelse får du mulighed for at styrke dit professionelle netværk og skabe relationer til andre projektledere inden for it.

Du kan forvente et højaktuelt mødeprogram, inspiration og input fra eksterne oplægsholdere. Netværksmøderne er et mix af interne og eksterne oplæg, sparringssessioner, faglige diskussioner samt besøg hos medlemmernes virksomheder. 

Der lægges vægt på at udveksle viden og erfaringer til gavn for den enkelte deltager samt dennes virksomhed. Det forventes derfor, at netværksmedlemmer bidrager aktivt med viden, erfaring og inspiration og til tider selv holde oplæg om it-projekter. 

Faglig funderet facilitator 

Jesper Grona, Project Director ved Devoteam, faciliterer netværket Program- og Projektledelse. 

Jesper Grona har siden 2014 deltaget aktivt i netværket for Program- og Projektledelse og fik i 2017 rollen som facilitator. Det er især den frie tone og ærlige diskussioner, som Jesper Grona har i fokus for netværket, idet det i stor udstrækning bidrager til yderligere kvalificering i en tid, som er meget omskiftelig for den typiske projektleder. 

Medbestemmelse og engagement 

Som faglig netværksfacilitator leder Jesper Grona de fire årlige netværksmøder og sørger for en inspirerende og velplanlagt mødeagenda. 

Du har dog som netværksmedlem stor indflydelse på kommende møders tematikker. Det er dine og de andre medlemmers udfordringer og behov, der er i centrum for netværksmøderne, hvorfor medlemmerne er med til at bestemme, hvad netværket skal beskæftige sig med. Således er der på hvert møde en livlig debat om, hvad der for tiden rør sig set i projektledernes objektiv.  

Det er derfor forventeligt, at du deltager aktivt til møderne og prioriterer de fire årlige møder samt evt. forberedelse forud for møderne. Netværket arbejder ud fra, at du mere du selv bidrager, jo mere får du ud af dit medlemskab. 

Se de tidligere programmer her.

Netværket Program- og Projektledelse er for dig 

Program- og Projektledelse er målrettet Program - og projektledere, som er nysgerrig på nye værktøjer og modeller/metoder, viden om best practice inden for it-projektledelse samt søger inspiration gennem faglig sparring med andre it-projektledere. 

Netværket er en mulighed for dig at få et fortroligt fagligt netværk til at udvikle din rolle som program- og projektleder og holde dig faglig opdateret. Mere om Program- og Projektledelse

Program for næste møde

Kommende møder

Praktisk info

Afholdelsessted: Hovedstadsområdet
Antal møder årligt: 4
Tidsrum: 12.00 - 17.00 (inkl. frokost)

Medlemspris: 7.650,- 
*Prisen er ex moms og dækker et års medlemskab af netværket. Det forudsættes, at du er medlem af DANSK IT. 

Repræsenterede virksomheder:
Abakion A/S. ALK-Abello A/S, Capgemini Sogeti, Devoteam Consulting A/S, DSB IT, DTU, GN Store Nord A/S, H. Lundbeck A/S, KMD, Miracle A/S, Montecristo, Rockwool International A/S, Sabinsky Consult, SOS International A/S, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivsering, TDC A/S