Tidligere møder

Netværksmøde Torsdag - d. 10-12-2020
Sted Online via Teams

 

12:00

Fælles julefrokost - bordet rundt om udfordringer siden sidst

Under denne del drøfter vi desuden igen erfaringerne med den virtuelle projektledelse og online møder, som jeg er sikker på vi alle i større grad har begået os en del i, i den seneste tid.

13.00

Forandringsledelse i forhold til projektledelse

v/Mette Refsgaard, Principal, Devoteam Management Consulting A/S

Mange taler om forandringsledelse og hvor vigtigt det er, men hvad er forandringsledelse egentlig helt konkret? – Mette vil gennemgå hendes syn på hvad er formålet er med forandringsledelse, samt hvordan man kan arbejde med det op mod projektledelse. Desuden præsenteres de gængse metoder og begreber omkring forandringsledelse og hvor man bør starte i sin tilgang til forandringsledelse.

Mette vil lægge op til en diskussion om de forskellige dele og vil desuden facilitere nogle øvelser omkring emnet.

 

Mette Refsgaard er på 3. år konsulent hos Devoteam med speciale i læring og forandringsledelse. Mette har inden sin ansættelse hos Devoteam arbejdet med forandringsledelse og læring som selvstændig konsulent, som ansat og som ekstern konsulent i både danske, nordiske og multiinternationale virksomheder.

 

14.30

30 min. pause – med gløgg og tilbehør.

 

15.00

Styring i den agile verden

v/Alexander Strøm, Partner, Implement Consulting Group og facilitator for Dansk IT’s netværksgruppe Scrum og agile practices

Vi skal i fællesskab med Alexander blive afklaret på hvordan forskellige styringsmæssige opgaver foregår i den agile verden, drage paralleller til håndteringen i den traditionelle projektverden, og så vurdere om der er sammenhænge, forskelle etc. Vi vil blandt andet vurdere hvordan og hvem der har styr på tidsplanen, ressourcerne, risici, økonomien og gevinstrealisering. På dette grundlag vil vi afslutningsvis drøfte hvor projektlederen bliver af i den agile verden.

 

16.20

10 min. pause

 

 

16.30

Opsamling, emner til næste møde og afslutning
v/facilitator Jesper Grona

 

16:45

Tak for i dag og på gensynNetværksmøde Tirsdag - d. 15-9-2020
Sted Devoteam

 

På næste møde tager vi det længe ønskede emne om overdragelse til drift op. Og vi gør det til et samlet tema. Mødet indledes dog med emnet om software test som John Edemann har en række relevate budskaber om.

Alle it-projektledere kender helt sikkert udfordringen med at få it-løsningerne forankret godt i driftsorganisationen. Et utal af udfordringer kan oplistes og ingen har med sikkerhed den skudsikre løsning på udfordringerne for alle organisationer. Temaet om denne udfordring vil tage sit afsæt i rammerne som ITIL sætter, og vi vil høre en succesfuld case fra Novozymes og vi vil diskutere om alle erfaringer deltagerne har. Til dette er det lykkedes mig at få en af eksperterne fra Devoteam, Michael Imhoff til at stille op.

Der er hermed grundlag for endnu et spændende møde, hvor jeg meget håber at alle kan deltage.

12:00

Fælles frokost med bordet rundt om udfordringer siden sidst

Under denne del drøfter vi desuden erfaringerne med den virtuelle projektledelse, som jeg er sikker på vi alle i større grad har foretaget i den seneste tid.

13.00

Orientering om software test v/John Edemann

Fra deltagelse i kursus i software test giver John en orientering om indholdet af metoderne for test af software, naturligvis i forhold til rollen som projektleder, hvor test jo ikke er en ekspertdisciplin.

 

13.45

15 min. pause.

 

14.00

Tema: Overdragelse til drift

Som it-projektleder er det en kendt udfordring af få it-løsninger forankret tilstrækkeligt solidt i driftsorganisationen. Et utal af udfordringer kan oplistes. Ingen har med sikkerhed den skudsikre løsning på udfordringerne. Vi gør det på mødet til et tema som drøftes ud fra denne plan:

 

 1. Introduktion til overdragelse ifølge ITIL (40 min)

  Michael Imhoff der er Expert Director hos Devoteam arbejder med Infrastructure, Cloud & Service Management har rigtig godt styr på ITIL og hvad der er relavant i forhold til projektledelsen overdragelse til drift. Michael vi sammenfatte det vigtigste med relevans for temaet.

   

 2. Succesfuld overdragelse af Office 365 løsning til drift hos Novozymes (30 min)


Michael Imhoff gennemgår et projekt hvor var med til at det er lykkedes at få overdragelsen til drift til at køre på skinner.

 

15.10

20 min. pause med kaffe, kage og networking.

 

 

 1. Bordet rundt om de oplevede udfordringer (40 min)

  Alle deltagere skal forud for mødet udarbejde en liste over de væsentligste udfordringer de kender til ved overdragelsen til drift. Listen sendes til Jepser Grona senest dagen før mødet, altså 14. september.

  Listerne gennemgås på mødet som oplæg til efterfølgende punkt.

   

 2. Diskussion og sammenfatning om relevante tilbage at gøre (30 min)

 

16.30

Opsamling, emner til næste møde og afslutning
v. facilitator Jesper Grona

 

16:45

Tak for i dag og på gensyn


Risikostyring

Netværksmøde Torsdag - d. 18-6-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

Næste møde bliver en blanding af et oplæg samt en diskussion af et How-to-do emne. Oplægget er fra en af vores stabile deltagere, nemlig Anders Lindskov der skal fortælle om brugertræning. How-to-do emnet ligger mig rigtig meget på sinde og vil omhandle disciplinen at lave tidsplaner – de rette til forskellige formål.

Din forberedelse

Inden mødet skal du forberede følgende:

 

 1. Find et eksempel på en typisk tidsplan i et af de projekter du kender til
 2. Find den bedste tidsplan du har arbejdet med i et af de projeter du kender til – det kan være din egen, men også andres.


Begge eksempler sendes senest onsdag 17/6 til Jepser Grona


Vel mødt!

Jesper Grona, facilitator

Program

12:00

Fælles frokost med bordet rundt om udfordringer siden sidst

Under denne del drøfter vi desuden erfaringerne med den virtuelle projektledelse, som jeg er sikker på vi alle i større grad har foretaget i den seneste tid.

13.00

Brugertræning med Herskin-metoden
v. Anders Lindskov, Abakion A/S

Abakion bruger Herskin-metoden til undervisning af it-brugere. Metoden udmærker sig blandt andet ved, at underviseren ikke demonstrerer systemet for deltagerne, men at deltagerne selv lærer systemet at kende gennem praktiske øvelser.

Anders giver en præsentation af hvordan metoden bruges og hvilket fordele han ser ved den.

 

14.00

25 min. pause med kaffe, kage og networking.

 

14.25

How-to-do: Tidsplaner
v. facilitator Jesper Grona

Baseret på jeres input faciliter Jesper en gennemgang af samt søger at uddrage de bedste erfaringer om arbejdet med at anvende de bedste tidsplaner til forskellige formål. Hvordan skal du bruge hvilken tidsplan? – og hvad skal du passe på med? – disse spørgsmål vil vi komme til at jagte gode svar på.

15.50

10 min. pause

 

16.00

Opsamling, emner til næste møde og afslutning
v. facilitator Jesper Grona

 • Orientering om software test v/John Edemann
 • Driftsoverdragelse (ønsket af flere, hvem kan give oplæg?)

 

16:30

Tak for i dag og på gensyn

 

 

Ændringer til tilmelding bedes ske til DANSK IT på netvaerk@dit.dk.

 

Vi glæder os til at se dig!
Netværksmøde Torsdag - d. 23-4-2020
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

 

Der har kun været begrænsede tilsagn fra jer om emner I hver især er friske på at præsentere i netværksgruppen under vores How-to-do koncept.
Jeg har derfor valgt, at vi på næste møde sætter fokus på at håndtere styregrupper som et yderligere How-to-do tema, hvor jeg håber at I alle er med på at prioritere lidt tid på forberedelse.

Som et godt grundlag for at forstå en styregruppes rolle og opgaver, tager vi udgangspunkt i at komme godt rundt om styregruppeaftalen, der findes under Statens it-projektmodel.
Denne aftale fremstår måske umiddelbart som en stor mundfuld, men som en samlet ramme og som grundlag for at diskutere hvordan en styregruppe håndteres bedst muligt, er det et godt grundlag. Der er et hav af andre modeller mv. som kunne danne grundlag, og har du gode erfaringer her bedes du orientere mig, så vi kan få det med på mødet.

Læs om Statens it-projektmodel her:

https://digst.dk/styring/projektstyring/statens-it-projektmodel

Læs styregruppeaftalen med tilhørende vejledning her:

https://digst.dk/media/18242/styregruppeaftale.docx

Din forberedelse

Til mødet skal du forberede følgende.

 1. Læs de i alt 6 sider som skabelon for styregruppeaftalen består af.
 2. Noter hvad du finder særlig relevant og brugbart i forhold til styregrupper du har haft eller aktuelt har relation til.
 3. De angivne principper for en styregruppes arbejde i afsnit 0.3 synes du det er de rette eller giver det anledning til kommentarer?
 4. Styregruppemedlemmerne særlige fokus fremgår af bilag 1. Synes du det er de rette eller giver det anledning til kommentarer?
 5. Samarbejdsaftalen om styring af projektet fremgår af bilag 2. Synes du det er de rette eller giver det anledning til kommentarer?

Af styregruppeaftalen fremgår tre typer af styregruppemedlemmer. For at forstå disse har jeg klippet nedenstående tekst fra it-projektmodellens generelle beskrivelse.

Projektets styregruppe skal bemandes under hensyn til projektets prioritet i organisationen, og hvor stor en risiko, projektet udgør. Derudover er det vigtigt, at styregruppen bemandes under hensyn til organisationens almindelige hierarki og kompetenceniveauer. Det anbefales derfor, at:

 • styregruppeformanden har en senior ledelsesprofil (eksempelvis direktionsmedlem) med ansvar for de dele af organisationen, der vil blive påvirket af projektet
 • gevinstejere udpeges blandt de ledere, der skal sikre implementeringen af projektet og realiseringen af projektets gevinster (eksempelvis kontorchefer i driften)
 • der udpeges en intern seniorleverandør blandt de ledere, der har ansvar for ressourcer, som forventes at være involveret i projektet, herunder særligt knappe it-ressourcer (eksempelvis it-udviklingschef eller lignende).


Vel mødt!

Jesper Grona, facilitator

Program

12:00

Fælles frokost med bordet rundt om udfordringer siden sidst

13:00

Gennemgang af styregruppeaftalen fra Statens it-projektmodel

Gennemgangen vil basere sig på den beskrevne forberedelse til mødet. Jesper Grona vil facilitere at de enkelte punkter bliver diskuteret grundigt, herunder at opnå en fælles holdning til styregruppeaftalens indhold, evt. med enkelte justeringer.

14:30

Kaffe, kage og netværksdialog

15:00

Konkrete erfaringer med styregrupper
Input fra gruppens medlemmer med konkret erfaring i at håndtere styregrupper, bl.a. hvordan man som projektleder skal agere i forhold til en styregruppe, hvad man kan og skal forvente af de enkelte deltagere af styregruppen og hvor mange og hvem skal være i en styregruppe?

Blandt netværks medlemmer har følgende oplyst de er friske på at præsentere deres erfaringer:

 • Kenneth Jesper Sørensen, IT-projektleder, Professionshøjskolen Absalon
 • Helle Klindt, Porteføljeleder i IT, Københavns Professionshøjskole
 • Jesper Grona, konsulent/projektchef, Devoteam

16:00

Opsamling, emner til næste møde og afslutning
v/facilitator Jesper Grona

17.00

Tak for i dag og på gensyn
Risikostyring

Netværksmøde Torsdag - d. 12-12-2019
Sted Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø

 

Vi har som aftalt risikostyring som et How-to-do tema på programmet for hele næste møde i netværksgruppen.

Det vil være det første møde i række af forhåbentligt flere under temaet How-to-do, hvor formålet er at gå i dybden med forskellige værktøjer, metoder mv., der er særligt relevante for projektledere. 

Risikostyring har er valgt, da det ofte er et emne som er undervurderet af både projektlederen og beslutningstagere omkring projektet, fx styregruppen. Som projektleder i netværksgruppen er det vigtigt, at du har fokus på det relevante ved risikostyring i de projekter, du arbejder med. How-to-do vil således i stor udstrækning bidrage til, at du kan fungere endnu bedre som projektleder.

Vel mødt til årets sidste møde! 
Jesper Grona, facilitator

 

 

12:00

 

Fælles frokost med bordet rundt om udfordringer siden sidst 

13:00

 

Præsentationer af metoder og tilgange for at håndtere risici i dine projekter fra netværkets medlemmer

1. Helle Klindt, Københavns Professionshøjskole - modeller der fungerer frem for store og komplekse modeller.

2. John Edemann, ALK-Abelló A/S - med særligt fokus på patientsikkerhed og produktkvalitet.

3. Jesper Grona, Devoteam Management Consulting A/S – aktiv risikostyring med fokus på at få den nødvendige attention på risici fra ledelsen.

15:00

 

Fra light til full-scale risikostyring
v. Søren Randrup-Thomsen, Chef for risiko og sikkerhed v. Rambøll

Vi er heldige, da det er lykkedes at lokke Søren Randrup-Thomsen, chef for risiko og sikkerhed hos Rambøll, til at stille op. 
Om nogen kender Søren de største projekter/programmer, hvor der har været tårnhøje risici at håndtere. Men selv om et projekt har adgang til de mest avancerede værktøjer til projektstyring så kan det nemt ske, at det færdige projekt ikke opfylder de opstillede succeskriterier eller, at den realiserede økonomi og tid er langt fra de opstillede mål. 

En god del af forklaringen er måske, at risikostyringen ikke har været grebet an som den burde. De fleste større projekter arbejder i dag med risikostyring, men uden at opnå den ønskede effekt. Projektdeltagere og bygherren oplever ikke, at risikostyringen tilfører egentlig værdi.  

Søren vil gennemgå nogle grundlæggende ting, som projekter bør overveje at sætte i værk i deres risikostyring. Det omfatter både processer, procedurer og værktøjer til at sammenkæde risikostyring, budgetlægning og tidsplanlægning, så projektet løbende kan vurdere behovet for yderligere risikoreduktion.

16:00

 

Opsamling, emner til næste møde og afslutning


Kodeks for kunde-/leverandørsamarbejde samt UX

Netværksmøde Torsdag - d. 5-9-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

 

Det er lykkedes at få hele to af de vigtige emner fra vores pipeline i gruppen på dagsordenen til næste møde. 

Således er det hotte emne UX (brugeroplevelse af it-systemer) på dagsordenen, hvor en super kollega fra Devoteam stiller op. Desuden har jeg fået emnet kunde-/leverandørsamarbejde på dagsordenen, hvor selveste Lars Mathiesen (mangeårigt medlem af Statens It-råd og tidl. CIO hos Nykredit) stiller op. 

To meget forskellige emner, men begge rigtig interessante og spændende at se og høre på i en projektleders perspektiv.

Dagens program

12:00

 

Fælles frokost med "bordet rundt siden sidst" 

12:40

 

Udfordringer i samarbejdet med leverandører
v. Jesper Grona, facilitator

Inden præsentationen af det fællesstatslige kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde (næste punkt på dagsordenen) holder vi en brainstorm, hvor vi i fællesskab drøfter hinandens største udfordringer ved at samarbejde med leverandører.

Vi får hermed skabt et godt og fælles grundlag for at drøfte emnet videre med Lars Mathiesen.

Medlemmernes forberedelse til mødet: 
Du skal afklare de 3-5 væsentligste udfordringer din virksomhed/du har haft med leverandører i it-projekter eller it-leverancer. Forbered, at du kan præsentere dem på ca. 5 min på mødet.


13:30

 

Kodeks for kunde-/leverandørsamarbejde
v. Lars Mathiesen, Frost Management ApS

Statens It-råd har taget en række initiativer for at opnå større succes i de statslige it-projekter. Foruden den fællesstatslige projektmodel med tilhørende faseforløb er der udarbejdet principper for, hvordan der kan skabes et godt samarbejde mellem myndigheder og it-leverandører. I 2015 gik Statens It-råd, DI Digital, It-Branchen, Dansk IT, en række it-leverandører og udvalgte statslige myndigheder sammen om at udarbejde et kodeks for at styrke indsatsen for at samarbejdet i statslige it-projekter lykkes.

På mødet vil Lars Mathiesen, der er flerårigt medlem af Statens It-råd og tidligere CIO hos Nykredit, præsentere kodeksets principper samt give seneste status på arbejdet. 

Afslutningsvis drøftes de spørgsmål om de væsentligste udfordringer i samarbejde med leverandører, som gruppens medlemmer har identificeret. 

Læs mere kodekset og hent selve publikationen her:
https://digst.dk/styring/statens-it-raad/kodeks-for-det-gode-kunde-leverandoersamarbejde

 

14:30

 

Pause og networking 

15:00

 

Projektlederens viden og forståelse for UX og design
v. Rasmus Arendal, Senior Consultant, Devoteam Management Consulting

UX, design og Design Thinking er begreber, som efterhånden har eksisteret længe, men der er helt sikkert stor forskel på omfanget af aktiviteter omkring det i forskellige projekter.
Vi får en grundlæggende introduktion til, hvad UX og design handler om, understøttet af konkrete eksempler fra udvalgte cases. Dette som grundlag for at tage diskussionen om, i hvor stort omfang du som projektleder skal vide noget om UX og design:

 • I hvilke projekter er det vigtig at inddrage UX eller andre discipliner herom
 • Hvad skal du som projektleder kunne, og hvad skal du holde dig fra?
 • Hvordan skal du tilrettelægge at inddrage UX, design etc.?

16:30

 

Afslutning

Opsamling på mødet og plan for næste møde. 


PMO og Porteføljestyring

Netværksmøde Mandag - d. 17-6-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25a, 1260 København K

 

Velkommen til netværkets sidste møde før sommeren.

Denne gang vil vi få besøg af Thomas Røygaard, som vil holde et oplæg om PMO og Porteføljestyring.
Thomas har i en årrække været både specialist og leder af projektledere og PMO-funktioner i en række store virksomheder der bl.a. tæller PostDanmark, Region H, Mærsk, KOMBIT og nu hos GN Store Nord. Han er desuden certificeret i IPMA-B, PRINCE2 og ScrumMaster.

Med udgangspunkt i Thomas’ store erfaring i at etablere og videreudvikle PMO organisationer, vil vi på mødet høre mere om dette og drøfte dette med Thomas.

Derudover vil Charlotte fra netværket præsentere et Tool hos Lundbeck, som løser kommunikationsudfordringer når projekter skaber forandringer i organisationen.

Dagens program

12:00

 

Frokost og status

13:00

 

PMO og Porteføljestyring.
v. Thomas Røygaard, Portfolio Manager, GN Store Nord A/

Thomas har i en årrække været både specialist og leder af projektledere og PMO-funktioner i en række store virksomheder, der bl.a. tæller PostDanmark, Region H, Mærsk, KOMBIT og nu hos GN Store Nord. Han er desuden certificeret i IPMA-B, PRINCE2 og ScrumMaster.

Med den store erfaring Thomas har at etablere og videreudvikle PMO organisationer, vil vi komme til at høre mere om dette og drøfte dette med Thomas.

Indledningsvis vil Thomas sætte scenen om det generelle ved PMO:

 • Hvilket ydelseskatalog skal PMO vedligeholde og hvordan kan interessenterne bruge det effektivt.
 • Modenhed om projektstyring og PMO som løftestang til etablering af en udviklingsplan
 • Planlægning af projektstyringsprocesser og -værktøjer
 • Tillid og synergi mellem projektlederne og PMO

 
Efterfølgende vil vi dykke ned i nogle af dilemmaer ved styring af porteføljen:

 • Etablere porteføljen i forhold til at drive porteføljen (porteføljestyring og governance) – brug af roadmaps i dialogen med forretningen med scoring af projektidéer og prioritering af knappe ressourcer
 • Porteføljestyring i forhold til Ressourcestyring
 • Effektiv risikostyring – hele vejen fra problem i projekt til portefølje og ledelsesbeslutning
 • Datadrevet rapportering – har du det rette datagrundlag og fungerer opsamlingen?
 • Statusrapporten – hvad og hvorfor rapporteres?
 • Ledelsens behov for rapportering – hvad og hvordan skal projektlederen prioritere det rette niveau?


14:30

 

Pause

14:45

 

Tool til Organizational Change Management 
v. Charlotte Blom, Project manager, H. Lundbeck A/S

Alle projekter forandrer noget i organisationen, de vedrører. Det kræver, at der bliver kommunikeret godt til alle berørte parter - både dem, der er en del af projektet og dem, der skal modtage løsningen efter projektet. 

Charlotte vil fortælle om et Tool hos Lundbeck, som løser denne udfordring. Det er en kommunikations-template med mulighed for at dokumentere stakeholders, Engagement Strategy og detaljeret kommunikationsplan.

16:15

 

Opsamling og mødeemner

16:30

 

Afslutning af formelt program


Netværksmøde i Program- og Projektledelse

Netværksmøde Torsdag - d. 25-4-2019
Sted DANSK IT, Bredgade 25A

 

Velkommen til årets første netværksmøde. Til mødet skal vi både være praktiske og teoretiske, så vi får rig mulighed for at få en masse viden og inspiration. 

Vel mødt.

Dagens program

12:00

 

Frokost og status

13:00

 

Workshop facilitering – konkrete teknikker for afholdelse af workshops

v. John Bartram, Head of Solutions, vil gennemgå processer og teknikker for afholdelse af workshop med afsæt i problemstillinger og udarbejdelse af behov til kravspecifikation.

14:00

 

Networking

14:30

 

Projektplatform til styring, opfølgning etc. samt evt. automatisering af processerne (som Ulrik gør det via Podio/Xmind)

v. Ulrik Uhre Brink, Project & Delivery Manager, gennemgår Podio som en projektplatform samt anvendelsen af forskellige værktøjer til optimering af opgaver og rapportering.

15:30

 

Networking og kage

16:00

 

Opsamling og mødeemner

16:30

 

Afslutning af formelt programÅrets sidste netværksmøde

Netværksmøde Torsdag - d. 13-12-2018
Sted DANSK IT, Bredagde 25A, 1260 København K
 

Traditionen tro samles vi i den travle julemåned til deling af vores oplevelser omkring program- og projektledelse. 
Som noget nyt baseres dette møde denne gang sig fuldt ud på os selv, idet en hel del af netværkets medlemmer forbereder spændende oplæg til gavn for os alle.

Og da det nu er december kan jeg love alle, at der serveres god gløgg til den i forvejen gode stemning, vi har.
/Jesper Grona, facilitator 

12.00

 

 

Fælles frokost inkl. bordet rundt og siden sidst
v. alle

13.00

Udenlandske ressourcer møder danske regler
v. Benjamin Vogensen, Project Manager, IT Governance, Capgemini Sogeti Danmark A/S

Vi skal her høre om det at have ressourcer fra forskellige lande i et projekt med fokus på de udfordringer, det giver i forhold til fremadrettet at være bedre beredt.

 • De komplekse danske regler når udenlandske ressourcer arbejder i Danmark
 • Den større koordineringsopgave i at få folk mobiliseret
 • Den generelle usikkerhed/risiko omkring internationale ressourcer
 • Det større ansvar som (projekt)leder idet linjelederen befinder sig langt væk
 • Hvordan de kulturelle forskelligheder påvirker et teams samarbejde
 13.40  

Projektopstart når man i forvejen ligger vandret
v. Kenneth Jesper Sørensen, IT-projektleder, Professionshøjskolen Absalon

Kenneth vil fortælle om at håndterede endnu en projektopstart, når man i forvejen ligger vandret og dermed forhåbentlig kunne inspirere andre i gruppen med nogle af de tilgange, som han personligt har erfaret, der virker. Det er fx at få skabt struktur i starten af projektet og for projektdeltagerne. Men også hvilke værktøjer han selv tager i brug i forhold til opgaven som projektleder, så man undgår at sande til i opgaver og overarbejde i den travle fase som specielt en projektopstart kan være. 

Tænk gerne over dine egne erfaringer inden vi mødes! 
Har nogen lyst til at pinpointe deres egne gode værktøjer og tilgange, vil det være oplagt at dele med os andre, eller hvis du skulle dele dit bedste tip som projektleder - som du selv anvender, når du har allermest travlt. Hvad er det så?

14.20  

Procesdiagrammer som værktøj til kravspecificering
v. Anders Lindskov, Senior Project Manager, Abakion A/S

Anders gennemgår sine oplevelser og gode udbytte ved at anvende procesdiagrammering som grundlag for kravspecificering. Og du vil høre, hvorfor det er så interessant i en kravspecificeringsfase, da det gør, at man fokuserer på forretningsbehov og -processer frem for funktioner og systemer. Når man arbejder med it-systemer, er det nemt at falde i fælden og fokusere på teknikken frem for de forretningsbehov, der skal understøttes. 

 

 14.50    Pause/networking

 15.10  

Tool til Organizational Change Management
v. Charlotte Blom, Project manager, H. Lundbeck A/S

Alle projekter forandrer noget i organisationen, de vedrører. Det kræver, at der bliver kommunikeret godt til alle berørte parter - både dem, der er en del af projektet og dem, der skal modtage løsningen efter projektet. 

Charlotte vil fortælle om et Tool hos Lundbeck, som løser denne udfordring. Det er en kommunikations-template med mulighed for at dokumentere stakeholders, Engagement Strategy og detaljeret kommunikationsplan.

 

 15.50  

Etablering af taskforces på tværs af projekter
v. Peter Knudsen, programleder for Ejendomsdataprogrammet hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

I grunddataprogrammet har man haft gode erfaringer med at få nedsat taskforces, når man er stødt på særlige problemstillinger. På baggrund af oplæg fra Peter skal vi diskutere følgende:

 • Hvordan ved man, at en problemstilling har en størrelse eller kompleksitet, der kalder på nedsættelse af en tværgående taskforce?
 • Hvornår ved man, at det er tid til at skifte gear og nedsætte en taskforce?
 • Hvordan sikres det, at en taskforce’s arbejde ikke står i vejen for fremdrift i øvrigt?
 • Hvilken proces er relevant ift. etablering med kommissorium og finansiering mm.?
 

16.20

Møde pipeline opdateres
v. alle

Emner til næste møde og videre.

16.40

 

Afslutning


Coaching i forhold til projektlederens rolle

Netværksmøde Torsdag - d. 6-9-2018
Sted DANSK IT, Bredagde 25A, 1260 København K
 

Efter en varm sommer er vi i gang igen i netværket.

Vi skal lære om coaching i forhold til projektlederens rolle og så får vi en overflyvning omkring den agile tilgang.

 

12.00

 

 

Fælles frokost inkl. bordet rundt og siden sidst
v. alle

13.00

Former for agile projektledelse
v. Martin Mouroux Dam, seniorkonsulent hos Devoteam Consulting, København

Indledningsvis får vi et solidt overblik over de forskellige agile grundstoffer, og i den forbindelse diskuterer vi hvad det ’agile’ egentlig er - hvad vil det sige at dyrke adaptiv udvikling?

Derefter gennemgås de mest udbredte agile rammeværker, henholdsvis Scrum og AgilePM®. Vi vil drøfte, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de hænger sammen med mulighederne for at skalere til store udviklingsprojekter ved hjælp fra eksempelvis metoden SAFe®.

Afslutningsvis gennemgår Martin et par konkrete cases for Scrum og SAFe® med fokus på i fællesskab af diskutere udfordringerne ved at bruge rammeværkerne i praksis.

 14.30  

Pause og networking


14.50   Projektlederen som coach
v. Jes Ravn, principal hos Devoteam Consulting, København 

Dette oplæg handler om coaching som metode i en projektkontekst. Coaching kan ikke stå alene for projektlederen, men er oplagt til at supplere den ledelsesstil, man som individuel projektleder allerede har. Coaching som metode er relevant for projektlederen, fordi den er generisk, dvs. den kan anvendes i alle typer af projekter og kræver ikke teknisk eller faglig indsigt i det domæne, projektet lever i.

Man kan bruge tekniker fra coachingen på sig selv og sammen med andre.

Der er særligt en ting ved coaching, som er virkelig svær – og især når man er projektleder. Det kommer vi til at tale en del om på mødet – og vi afprøver alternativer.
 

16.20

Møde pipeline opdateres
v. alle

Emner til næste møde og videre.

16.40

 

Afslutning


Estimering

Netværksmøde Torsdag - d. 7-6-2018
Sted DANSK IT, Bredagde 25A, 1260 København K
 

Som netværket aftalte på sidste netværksmøde, bliver dette møde til noget ekstra særligt, idet medlemmerne skal trænes i at estimere via teori, øvelser og drøftelse af erfaringer.

Senior Project Manager Michael Berth fra netværket vil føre medlemmerne igennem forløbet.

12.00

 

 

Fælles frokost inkl. bordet rundt og siden sidst
v. alle

13.00

Estimering
v. Michael Berth, Senior Project Manager (consultant) ved ATP

Estimering i projekter er frygtet af mange, og historien er fyldt med eksempler på, hvor det er gået frygtelig galt. På netværksmødet gennemgår vi forskellige tilgange til estimering, herunder nogle af de praktiske metoder og praktikker der kan bruges i forskellige typer af projekter og på forskellige tidspunkter i projektets livscyklus. Vi afprøver nogle af metoderne i praksis, og ser om vi i fællesskab kan nå frem til nogle best practices.

16.30

Afslutning og opdatering af pipeline (emner til næste møder)
v. alle

17.00

 

Tak for i dag


Den agile tilgang til projekter og projektledelse

Netværksmøde Torsdag - d. 8-3-2018
Sted DANSK IT, Bredagde 25A, 1260 København K

På første møde i 2018 er den agile tilgang til projekter og projektledelse heraf sat på agendaen. 

Via Kenneth Sørensen i netværket er lykkedes at få en af de velbevandrede konsulenter fra Implement Consulting Group til at give et perspektivrigt indlæg om emner. Desuden vil Peter Knudsen fra netværket præsentere sit projekt, det store Ejendomsdataprogram, hvor vi kommer til at høre om håndteringen af de helt store udfordringer i samarbejdet med det gigantiske fællesstatslige Grunddataprogram.

Jeg håber at se rigtig mange til mødet om disse to højaktuelle emner og deltage i debatten til gavn for dig selv og os alle.

12.00

 

Fælles frokost inkl. bordet rundt og siden sidst
v. alle

13.00

Agil projektledelse
v. Mads Lomholt, konsulent hos Implement Consulting Group

Projektledelse har ikke været genstand for radikal udvikling eller gennemgribende optimering i 40 år, selvom det står klart, at potentialet er enormt, og det allerede er bevist, at der findes metoder, der kan halvere gennemløbstiden og øge værdiskabelsen af det enkelte projekt med 30% eller mere.
 
Implement Consulting Group er sammen med Industriens Fond, Aarhus Universitet, DTU og en række virksomheder om at finde en projektmetode – Half Double – der kan hæve succesraten for projekter og samtidig øge hastigheden, hvormed nye produkter og services udvikles. De er overbeviste om, at de på den måde kan øge Danmarks konkurrenceevne og bidrage med en vigtig brik i kampen om fremtidens arbejdspladser og velfærd.
 
Formålet med Half Double er at øge dansk industris konkurrenceevne ved RADIKALT at øge træfsikkerhed, tempo og effekt af de udviklings- og innovationsaktiviteter, der foregår i projektform.

Indlægget vil omfatte en indsigt i den agile tilgang til projektledelse, herunder Half Double metoden og erfaringer – og der bliver rig mulighed for, at vi kan have en dialog herom.

14.30

 

Pause / networking

15.00

 

Grunddataprogrammet med mange delprojekter og mange dagsordener
v. Peter Knudsen, Programleder for Ejendomsdataprogrammet hos SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)

Det fællesstatslige grunddataprogram har kørt siden 2012, men har allerede bidraget til nemmere adgang for alle til data for fx ejendomsdata og geodata. Der er tale om et program, ledet af Digitaliseringsstyrelsen, med mere eller mindre uafhængige omkring 34 tilhørende programmer og et utal af underprojekter i omkring en snes styrelser og andre offentlige  virksomheder. Det har derfor helt naturligt været en stor udfordring at efterleve både scope, tid og økonomi for alle projekterne.
 
Hvordan er det så gået? – hvad kan vi lære at forløbet indtil nu?

Peter Knudsen vil på mødet præsentere sit program og tilhørende projekter med fokus på udfordringerne og læringen. Følgende emner vil blive berørt:

 • Grunddataprogrammet overordnet
 • Ejendomsdataprogrammet overordnet
 • Ejendomsdataprogrammets udfordringer undervejs
 • Den oplagte læring
 • Case med konkret eksempel på et godt resultat

16.15

 

Opdatering af emne pipeline
v. alle

Emner til næste møde og videre

16.45

 

Afslutning

Den fællesstatslige it-projektmodel & styregruppens vurdering af den gode projektleder

Netværksmøde Onsdag - d. 13-12-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Næste møde i projektledernetværket er midt i den søde juletid. Men glem alt om julegaver for vi skal kigge os omkring ved to spændende emner; nemlig at blive klogere på Den fællesstatslige it-projektmodel samt høre om en styregruppes vurdering af den gode projektleder.

Mød op og deltag i debatten og blive kvalificeret yderligere som en kompetent projektleder.

12.00

 

Fælles frokost inkl. bordet rundt og siden sidst

13.00

Den fællesstatslige it-projektmodel
v. Cecilie Winterø & Henriette Kjær Aagaard, Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyelsen

De større offentlige it-projekter følger den fællesstatslige it-projektmodel mht. især at få projekter godkendt og følge de kritiske faseskift.

På mødet præsenteres modellen overordnet med formål og værktøjskasse samt erfaringerne med del og dens fremtid.

 •  Kort intro til den fællesstatslige it-projektmodel, herunder formål og værktøjskasse og modellens fremtid
 • Erfaringer med modellen – bl.a. udfordringerne hos myndighederne og de gode løsninger er

14.30

 

Pause / networking
I pausen vil der blive serveret gløgg og lidt juleknas

15.00

 

Den gode projektleder - set fra styregruppens side
v. kontorchef Egon Loke, DTU

Egon Loke er kontorchef for koncern-IT på DTU har i de sidste 10 år siddet i mange styregrupper i projekter af varierende størrelse, både som seniorleverandør og som formand. Egon har desuden 10+ års erfaring som projektleder for større projekter.

Egon vil præsentere sit bud på hvad det vil sige at være en god projektleder, herunder hvilken adfærd og interaktion der bør være med styregruppen. Eksempler på god og dårlig håndtering vil blive gennemgået, og hvordan projektledere her bør håndtere afvigelser, kriser, politiske forviklinger og andet godt.

16.15

 

Opdatering af emne pipeline

Emner til næste møde og videre

16.45

 

AfslutningImplementeringen af et styringsværktøj til projektportefølje samt persondataforordningen for projektledere

Netværksmøde Torsdag - d. 31-8-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

På næste møde den 31/8 2017 er der to spændende indlæg fra vores egne deltagerne i netværket.
Kom og hør og deltag i debatten om implementeringen af et styringsværktøj til projektportefølje samt, hvad der er relevant at vide om den nye persondataforordning for en projektleder. Vi drøfter og diskuterer naturligvis også emner i relevant omfang.

 

 

 

 12.00

 

Fælles frokost med velkomst og bordet rundt
v. Jesper Grona, facilitator, DANSK IT 

 

13.00

Implementering af styringsværktøj og projektportefølje hos ALK-Abelló
v. Senior IT Project Manager John Edemann ALK-Abelló A/S

ALK er i gang med at anskaffe nyt it-system til styring af deres it-projektportefølje. Følgende vil blive gennemgået og debatteret: 

• Baggrunden for implementeringen af løsningen
• Udgangspunktet har været en meget projektlederafhængig projektplanlægning
• Ønsket har været en samlet ”pool” af tilgængelige ressourcer for at undgå dobbeltbooking af nøgleressourcer og forkerte estimater på især varighed af projekter
• Overblik over projektporteføljen og status på igangværende og nye projektinitiativer
• Mere realistiske tids- og omkostningsestimater
• Bedre evne til at planlægge allokering af interne ressource
• Procedurer og skabeloner til en forbedret projekt-governance og -standardisering

14.00

Pause og networking

14.20

 

EU Peronsdataforordningen - de relevante projektledere
v. Projektchef Jens Jørgen Aakard, TDC Group A/S

Der er nye og skærpede regler for håndtering af persondata i hele EU fra 25. maj 2018. Fra at kun en inderkreds af it-sikkerhedsfolk og jurister har talt om emnet, er der nu stribevis af foredrag, kurser og øget medieomtale. Som projektleder vil du i fremtiden skulle tage stilling til håndtering af persondata i selve projektet og i mange projektleverancer, hvor der indgår it-løsninger.

• Hvad går reglerne overordnet ud på og hvor kan man møde persondata i projekter?
• Hvem skal inddrages for at sikre, at reglerne bliver overholdt i dit projekt eller i din afdeling?
• De nye regler er en ”game changer” – der kommer nu løbende øget fokus på sikkerhed og håndtering af persondata

 

15.20

 

Pause og networking

15.40

 

Andre emner
v. facilitator Jesper Grona

Vi diskuterer, hvad der aktuelt rør sig på projektlederområdet og opdaterer netværkets pipeline for emner til kommende møder

17.00

 

Afslutning af dagens møde
v. facilitator Jesper GronaErfaringer om programledelse

Netværksmøde Onsdag - d. 7-6-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

 

 

12.00

 

Velkommen og frokost
v. Jesper Grona, facilitator, DANSK IT

Vi tager nu hul på den nye møderække med 4 årlige, lidt længere møder end tidligere. Møderne indledes med frokost, og første gang kommer vi til at bruge lidt ekstra tid på at få talt igennem hvad vi fremadrettet skal arbejde med i netværket samt hvordan formen skal være.

 

Til mødet onsdag 7/6 får vi en af de store kapaciteter på banen, idet Lars M. Anker fra Devoteam holder et både spændende og lidt anderledes indlæg om hvad de vigtigste erfaringer om programledelsen kan fortælle.

13.00

Erfaringerne om programledelse – hvad er vigtigst?
v. Lars M. Anker, Project Director, Devoteam Consulting

Lars har omfattende erfaringer med program- og projektledelse, og har ledet mange større programmer både i ind- og udland. Det vigtigste ifølge Lars, og som vi kommer til at diskutere med ham, er interessentstyring/kommunikation, mål/leverancestyring og risikostyring/afhængigheder.

14.00

Pause og networking

14.20

 

Bordet rundt
v. alle

Hvad er der nyt og hvad er der sket siden sidst?

15.00

 

Hvordan følges fremdrift?
v. Jesper Grona, Project Director, Devoteam Consulting

Indlægget vil fungere som et diskussionsoplæg. Emnet var på programmet i december 2016 i et af de tidligere fora, men tåler en gentagelse for dem der ikke tidligere kender det.

15.30

 

Pause og networking

15.50

 

Emner fremadrettet

Bruttoliste af emner samt aftaler for næste møde. Vi vil også tale de 4 mødedatoer for 2018.

16.40

 

Afslutning og opsamling på dagens møde


SAFe: Overblik og udvalgte erfaringer

Netværksmøde Torsdag - d. 30-3-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 

 

 

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. afgående facilitator Hans Marius Rasmussen

13.05

 

Netværkets fremtid
v. Claudia Zöllner og Jonas Damgaard, DANSK IT

13.20

 

Introduktion af medlemmerne

14.00

 

Pause

14.15

 

Dagens emne: SAFe: Overblik og udvalgte erfaringer
v. Hans Marius Rasmussen, Agile Coach, Plan A Projects

Hans vil tage udgangspunkt i SAFe i 8 slides, og derefter fortælle kort om hans egne erfaringer og udvalgte udfordringer fra to implementeringer. Netværket skal herefter diskutere Program-/Projektlederens rolle i SAFe.

15.00

 

Mingle om dagens emne

15.15

 

Diskussion i plenum om dagens emne

15.30

 

Pause

15.45

 

Program for de næste netværksmøder

Arbejde videre med de to netværks hidtidige arbejdsplaner, og nye ideer. Udarbejde backlog for 2017 samt planlægge emner/temaer for de resterende møder i indeværende år.

16.20

 

Evaluering af dagen

16.30

 

Tak for i dag

Tema: Overgang fra projekt til forankring, gevinstrealisering

Netværksmøde Onsdag - d. 1-2-2017
Sted DANSK IT, Bredgade 25A (3. sal), 1260 København K

 

 

 

13.00

 

Velkomst og dagens program
v. Peter Rahr, facilitator

13.10

Netværk – check-in ”siden sidst”

13.30

Præsentation af dagens emne
v. Jacob Primault, nextpuzzle

14.15

 

Diskussion

14.40

 

Opsummering

15.00

 

Pause

15.15

 

Den varme stol – et medlem af netværket

15.30

 

Feedback fra netværkets øvrige medlemmer

15.50

 

Opsummering

16.00

 

Evaluering af dagen og netværksåret 2016

16.15

 

Program for næste netværksmøder

16.30

 

Tak for i dagPræsentation af dagens emne
v. Jacob Primault, nextpuzzle


Enterprisearkitektur møder projektledelse - Hvilke rolle spille enterpriserarkitektur, hvorledes er sammenhæng til projektledelse, og vigtigheden af applikationsporteføljestyring.

Netværksmøde Torsdag - d. 15-12-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.10

 

Netværk - check-in

"Siden sidst"

13.30

 

Præsentation af Enterprise arkitektur og appl.porteføljestyring
v.Jan Staack, Maersk Oil og Dansk IT’s EA fagråd

14.15


Diskussion

14.40

 

Spørgsmål til projektledernetværket
v. Jan Staack, Maersk Oil og Dansk IT’s EA fagråd

15.00

 

Pause

15.15

 

Den varme stol

Præsentation af aktuel udfordring fra eet af netværkets medlemmer

15.30


Feedback fra netværkets øvrige medlemmer

 15.50
 

Opsummering

16.00
 

Evaluering af dagen

16.15
 

Program for næste netværksmøde

16.30
 

Tak for i dagFremtidens projektledere - hvorledes ser unge projektledere på deres rolle, og hvad er de primære udfordringer?

Netværksmøde Torsdag - d. 13-10-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

 

13.00


Velkommen og dagens program
v. Peter Rahr, facilitator, netværk for program- og projektledelse hos DANSK IT

13.10


Netværk - "check in" 
Siden sidst

 13.30  

Fremtidens projektleder
v. Christoffer Skov & Julie Ovesen, IPMA Young Crew

     14.15


Diskussion med netværket

 14.45  

Pause                 

 15.00  

Den varme stol 
Præsentation af aktuel udfordring fra et netværksmedlem

 15.20  

Feedback fra netværkets øvrige medlemmer

15.45


Opsummering

16.00


Evaluering af dagen

16.15


Program for de næste netværksmøder

16.30


Tak for i dag

 

Den umodne organisation - hvordan løfter man opgaven som projektleder i en umoden organisation?

Netværksmøde Onsdag - d. 31-8-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.15

 

Netværk - check-in
"Siden sidst"

 13.45   Den umodne organisation - hvordan løfter man opgaven som projektleder. Oplæg til dagens emne
v. facilitator Peter Rahr

14:00

 

Den umodne organisation. Erfaringer fra netværket
Hver netværksdeltager forbereder ca. 10 minutter

15.00


Pause

15.15

 

Hvilke angrebsvinkler kan man anvende over for en umoden organisation?

 16.00  

Opsummering og konklusion på dagens emne

16.20

 

Program for næste netværksmøder

 16.30  

Tak for i dagStatens IT. Projektmodel/projektråd

Netværksmøde Tirsdag - d. 3-5-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København H

Program

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.10

 

Introduktion til rammeværk om Statens IT-projektmodel (20-30 min.)
v. DIGST

a. Projektmodel
b. IT-projektrådets rolle og formål
c. Risikovurderinger og deres natur
d. Statens IT Business Casen

 13.40   Kort pause

13:50

 

Status og erfaringer m. nuværende model (20-30 minutter)
v. DIGST

a. Hvad er brugernes erfaring og oplevelser med rammeværket
b. Hvad er oplevelsen  medlemmerne af rådet?
c. Hvad siger DIGST sekretariatet?

14.20


Kort pause

14.30

 

Diskussion af udfordringer generelt (30-45 minutter) 
(DIGST og ERFA deltagere)

a. Hvordan finder man den rette balancegang imellem et passende metodeomfang (så vi kan sikre os, at vi laver det rigtige projekt på den rigtige måde) i forhold til styring på vigtige parametre (er vi løbende på rette kurs)? Hvordan finder man balancen i en pragmatisk tilgang, der er praktisk anvendelig i den løbende projektledelse?

b. Kan det være en udfordring, at der ikke altid er et 1-til-1 match imellem metode og den virkelighed projektet møder? Hvordan håndterer vi dette? (Hvordan kan vi håndtere at antagelser om effektmålinger og gevinster rykkes, som vi bliver klogere eller forudsætninger/markedet/lovgivning ændrer sig?)

15.15

 

Kort pause

15.25

 

Rundbordsdiskussion (30 - 45 minutter) 
De enkelte ERFA medlemmer fremlægger deres tanker og/eller erfaringer med Statens IT-Råd eller lignende rammeværk til fælles diskussion (DIGST  og ERFA deltagere).

 16.10  

Kort pause

16.20

 

Opsummering af dagens diskussion og kommende møder

 17.00  

Tak for i dag og afgang til middagen

 17.30  

Middag
Bistro Pastis
Gothersgade 52, 1123 København KProgramledelse. Praktisk erfaring med organisering og ledelse af store programmer i den finansielle sektor

Netværksmøde Onsdag - d. 9-3-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 KBH K

Program

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.10

 

Programledelse
v. Programdirektør Jens Galatius, BEC 

Oplæg , spørgsmål 

14:25

 

Diskussion

- udveksling af erfaringer på baggrund af oplægget.

15.00


Pause

15.15

 

Netværket

- ”Siden sidst” 
- NYT! Bring en aktuelt problemstilling, som netværket kan sparre omkring (Yammer  kan også anvendes inden mødet)

16.00

 

Opsummering og konklusion på dagens emne

16.20

 

Program for næste netværksmøder

16.30

 

Evaluering af dagen


Styregruppen

Netværksmøde Onsdag - d. 27-1-2016
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.15

 

Netværk - check-in

- "siden sidst"

13:45

 

Styregruppen. Erfaringer fra netværket (hver deltager forbereder ca. 15 minutter)

15.00


Pause

15.15

 

Hvilke angrebsvinkler kan man anvende over for styregruppen?

16.00

 

Opsummering og konklusion på dagens emne

16.20

 

Program for næste netværksmøder

16.30

 

Evaluering af dagen


Den gode projektleder + præsentation af Improviability procesforbedringsmodellen

Netværksmøde Onsdag - d. 14-1-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program

09.00  

Netværket - check-in

Programmet + "siden sidst" / præsentation af nye (5 minutter fra hver deltager)

 10.00   Pause 
 10.15  

ImprovAbility – Succes med forbedringer
v. Jørn Johansen, Direktør Process Improvement DELTA

Talent@IT var et 3 årig innovationskonsortium, der resulterede i modellen ImprovAbility til anvendelse for sikring af succes med forbedringer. I dag er ImprovAbility en del af standarden ISO/IEC 33014 – Guide for Process improvement.

På et tidligere møde i netværket har Jan Pries-Heje fortalt om ImprovAbility primært i forhold til valg af den rette strategi. Jørn vil fortælle mere om det bagvedliggende formål med ImprovAbility, koblingen til evne til service- og produktudvikling og hvordan ImprovAbility kan anvendes i praksis til sikring af en større succesrate med procesforbedringsprojekter og hvad de praktiske erfaringer er.

 11.15  

Erfaringer med Procesforbedringer af projekter i netværket
- Deltagerne byder ind

 11.45   Procesforbedring af projekter - opsummering 

12.00


Frokost

12.45


”Den gode projektleder” – Ændring i rollen og udviklingstendenser
v. Kim Hildebrandt og Claus Løfberg, ChangeGroup

IT projektleder versus forretningsprojektleder, hvorledes sikres fokus på forandringsledelse i IT projektledelse?

13.45


Erfaringer fra Netværksdeltagerne – ”Hvad er en god projektleder?”

Hver deltager forbereder et oplæg på 4-5 minutter om dagens emne ud fra egne erfaringer.

14.30


"Hvad er en god projektleder?" - opsummering

 15.00

  

Pause

 15.15   Netværkets fremadrettede form og indhold - brainstorm
15.30   Program for næste netværksmøde 21. april 2015
 15.45   Evaluering af dagen

COBIT - et rammeværktøj til bedre it-governance

Netværksmøde Tirsdag - d. 14-4-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K
 • COBIT modenhedsmåling kan udpege fokusområder for forbedring af IT-funktionen 
 • COBIT giver et udgangspunkt for processer, roller og ansvar til styring af IT 
 • COBIT giver et forslag til mål og KPI’er for alle væsentlige dele af IT 
 • COBIT er tilpasset brug med øvrige standarder – CMMI, ITIL, PRINCE2, TOGAF, ISO 20000, 27000, 29119, 31000, 38500

Program

09.00  

Netværket - check-in
Programmet + siden sidst / præsentation af nye medlemmer

10.00   Pause 
10.15  

Præsentation af deltagernes virksomhed og udfordringer
Alle deltager laver en kort præsentation – virksomhed, project governance og aktuelle udfordringer. Der er tilsendt en skabelon til slides, som kan bruges. 

11.30  

Projekter der ikke når sine mål
Diskussion af hvor udfordringerne findes

12.00


Frokost

12.45


COBIT
v. Erik Haahr, Capgemini Sogeti

COBIT som rammeværktøj kan være med at strukturer og forbedre it-governance.
Her vil I få en kort introduktion til rammeværktøjet og en gennemgang af muligheder og udfordringer som standarden adresserer med forslag til processer, roller og ansvar samt mål og tilhørende KPI’er.

Om Erik Haahr:
Gennem hele karrieren har Erik befundet sig i spændingsfeltet mellem teknologi og forretning. Han ønsker at finde den optimale balance mellem forretningspotentialet i ny teknologi og de potentielle risici ved implementeringen.
Til dagligt rådgiver Erik om enterprise arkitektur og it governance.

14.00


COBIT - opsummering

14.15


Pause

15.00   Netværkets formål og indhold - diskussion og konklusion
15.30   Program for næste netværksmøde 10. april 2015
15.45   Evaluering af dagen
16.00   Tak for i dag

Risikostyring

Netværksmøde Onsdag - d. 2-12-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program
Hvordan kan risikostyring anvendes som et aktivt værktøj til at sikre projektets mål, og hvorledes hænger det sammen med de øvrige elementer i projektledelse? 

12.00


Frokost

13.00


Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr 

13.15


Netværket - check in
"Siden sidst"

14.00


Risikostyring
v. Hans Helbo, Management Consultant ved Peak Consulting Group

 15.15

  

Pause

 15.30   Diskussion
- udveksling af erfaringer på baggrund af oplægget
16.00   Opsummering og konklusion på dagens emne
 16.20   Program for næste netværksmøder 
 16.30   Evaluering af dagen

Projektlederens værktøjskasse - i praksis.

Netværksmøde Tirsdag - d. 6-10-2015
Sted Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1092 København

Program
Hver deltager tager et par eksempler på værktøjer med og præsenterer for netværket 

13.00


Velkommen ved dagens vært
v. Thorbjørn Munck-Alstrup, Danske Bank

13.20


Dagens program 
v. facilitator Peter Rahr

13.25


Netværk - check-in
"Siden sidst"

 14.00

  

Præsentation af egne projektledelsesværktøjer
v. netværkets medlemmer

 15.00   Pause
15.15   Præsentation af egne projektledelsesværtøjer - fortsat
v. netværkets medlemmer
 15.45   Opsummering - hvad kendetegner gode projektledelsesværktøjer?
16.15   Program for næste netværksmøder
 16.30   Evaluering af dagen


Styregruppen - ansvar og commitment.

Netværksmøde Mandag - d. 31-8-2015
Sted DANSK IT Bredgade 25A, 1260 København K

Program
Hvorledes ser ledelsen på deres rolle i styregruppen, og hvorledes sikrer projektlederen at få commitment fra styregruppens forskellige medlemmer?

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. Facilitator Peter Rahr

13.15


Netværket - check-in
Siden sidst

14.00


Diskussion af programledelse Ledelsens rolle i Styregruppen
v. Henriette Kronborg, Virksomhedsrådgiver fra Center for Ledelse

15.15


Pause

 15.30

  

Diskussion af styregruppens ansvar og commitment

- udveksling af erfaringer på baggrund af oplægget

 16.00   Opsummering og konklusion på dagens emne
16.30   Program for næste netværksmøder
16.45   Evaluering af dagen

MSP og Programledelse

Netværksmøde Onsdag - d. 24-6-2015
Sted DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K

Program
Programledelse er beslægtet med projektledelse, men har en række særegne karakteristika. På netværksmødet zoomer vi ind på sammenhængen til strategi realisering, værktøjskassen med udgangspunkt i MSP og kigger på kravene til programlederen (linieledelse versus forandringsledelse). Vi har invitereret Kenny Munck fra Mentorix, som har mange års erfaring med programledelse, og Martin fra netværket vil dele erfaringer fra sin virksomhed.  

13.00

 

Velkommen og dagens program
v. facilitator Peter Rahr

13.10


Hvad er programledelse?
v
. direktør, Kenny Munck, Mentorix 

Eksempel på stort program
Hvad kendetegner et program?
Hvornår vælger man at organisere et program i stedet for et projekt?
Forskel på projektledelse og programledelse

14.15


Diskussion af programledelse
Udveksling af erfaringer på baggrund af oplægget

14.45


Netværket - check-in
"Siden sidst"

 15.30

  

Programledelse i JNData
v. IT-Projektleder, Martin Cederberg, JNData

Martin fra netværket giver konkrete eksempler på, hvordan JNData har grebet programledelse an, og hvilke udfordringer og muligheder dette har medført.

 16.45   Pause
17.00   Opsummering og konklussion på dagens emne - Programledelse
 17.30   Program for næste netværksmøde
 17.45   Evaluering af dagen
 18.00   Middag