Du får andre vinkler på dine udfordringer

Da Ivan Madsen fra Energinet blev koblet på et nyt projekt om outsourcing og service integration, blev han interesseret i at mødes med andre, som arbejdede med samme område for at dele erfaringer, få sparring og blive holdt ajour omkring teknologier og tools. Det fandt han i Dansk IT´s netværksgruppe SIAM.

Normalt sidder Ivan Madsen som Service Delivery Manager i Energinet. Men da selskabet skulle til at outsource en del af deres drift, fik Ivan muligheden for at blive koblet på projektet som projektleder. En spændende mulighed inden for et nyt område.

Derfor var Ivan interesseret i at komme i kontakt med andre it-folk, som sad med samme opgave, som han kunne sparre og få inspiration fra.

- Jeg kendte faktisk ikke til Dansk IT, men netværksgruppen Service Integration & multisourcing lød som en gruppe, hvor jeg netop kunne møde andre, som sad med samme øvelse som Energinet, og hvor jeg kunne få faglig inspiration og sparring til mit arbejde, fortæller Ivan og fortsætter,

- Jeg havde en klar forventning om, at jeg ville møde andre, som enten var i gang med implementeringen af service integration, som overvejede at gå i gang, eller som skulle vurdere, om det var noget for dem. Altså vi ville være forskellige steder i processen, og derfor have noget forskelligt at byde ind med.

Den forventning er blevet indfriet i løbet af de to år, som Ivan er været med i netværksgruppen.

- Sammensætning af medlemmerne er forskellig, da der er nogle, som sidder på leverandørsiden, andre på kundesiden. Vi er forskellige steder i forhold til implementeringen, så vi har masser af erfaringer, inspiration og viden, som vi deler mellem os. Service integration er jo lidt en svær størrelse af få hold på. Derfor er det meget spændende og giveligt at høre andre fortælle helt praktisk, hvordan de har grebet tingene an.

Faktaboks-SIAM-maj2021

De andre bøvler med det samme som dig

Diversiteten blandt netværksmedlemmerne giver forskellige indgangsvinkler til service integration og sourcing. Det skaber en klar fordel i drøftelserne om udfordringer og muligheder.

- Til hvert netværksmøde har vi en omgang ”bordet-rundt”, hvor vi fortæller, hvad der optager os i øjeblikket, og hvor vi kan efterspørge erfaringer eller sparring til at løse nogle udfordringer, som vi sidder med. Nogle gange kommer der bud på, hvordan du kan løse din udfordring. Andre gange konstaterer vi, at sådan er tingene, og vi kan ikke ændre dem. Og selvom det kan være træls, så bliver du bekræftet i, at du ikke er den eneste, som slås med dette, og det kan faktisk give en vis form for ro, fortæller Ivan og fortsætter,

- Ofte sidder du i din organisation og tror, at du er helt unik. Men virkeligheden viser, at de andre også sidder med problemstillinger, som minder uhyggeligt meget om ens egne. Når du så mødes med folk udefra, så får du ekstern inspiration, eller du hører, hvordan de har løst udfordringen. Det er det, et godt netværk kan. Skabe et fortroligt forum, hvor du kan komme af med nogle faglige frustrationer, og hvor du kan få inspiration til, hvordan du løser disse.

Ingen salg men masser af uformel sparring

Ivan er som de fleste en travl mand, hvor der ofte skal prioriteres mellem indbakken, opgaver og møder. Og selvom tiden er en af de større konkurrenter, er emnerne, som netværksgruppen beskæftiger sig med, ofte så relevante, at Ivan prioriterer de fire årlige netværksmøder.

- Vores netværksfacilitator Michael Imhoff er god til at have fingeren på pulsen omkring, hvad der rør sig inden for service integration. Så har han inviteret en eller to eksterne oplægsholdere ind til at præsentere et givent emne, som vi efterfølgende har en dialog om. På den måde bliver jeg holdt ajour. Og så er det i høj grad de uformelle snakke i pauserne, ved frokosten og over kaffen, som jeg kommer for. Det er her, jeg kan tage fat i et andet medlem og spørge ind til noget interessant, som vedkommende har nævnt. Så de uformelle snakke er rigtig vigtige og en stor del af netværksmedlemskabet.

Da Ivan i sin tid indmeldte sig i netværksgruppen, var han noget obs på, at det ikke var en salgsgruppe, han blev medlem af. Det har dog aldrig været tilfældet. 

- Mange andre leverandørtilbud smager jo af reklame. Men denne gruppe er neutral. Det er rent fagligt. Selvom der sidder konsulenter, har jeg aldrig oplevet, at de prøver at trække noget ned over hovedet på os. De bliver jo bare klogere på, hvad der optager os som kunder, og så kan de blive bedre til deres arbejde.

Ekstern viden udfordrer den interne

Ivan sætter pris på den frie dialog, som han oplever til netværksmøderne. Han sætter pris på, at medlemmerne sidder forskellige steder i implementeringen af service integration og sourcing, og at der sidder alt fra praktikere til ledere i netværksgruppen. Og så sætter han pris på at komme ud af kontoret og møde andre mennesker, som giver ham ny viden og inspiration. 

- Du kan ikke altid forvente, at du får svar med hjem efter et netværksmøde. Men du får i hvert fald en anden vinkel på tingene og typisk noget at tænke over. Det giver en helt særlig værdi for dig og din organisation, som du ikke får, når du kun mødes med kollegaerne.

 

Ivan Madsen faktaboks

Service integration and multisourcing

Service integration & multisourcing

Hvordan understøtter du bedst forretningen med flere underleverandører? Bliv klogere på tools og how to.