Ugens nyhed: Virksomheder flytter i digitalt momsly

Digital grænsehandel er en udfordring for statskassen. Senest har boghandlen Saxo.com flyttet salget af e-bøger til Luxembourg, hvor momsen kun er 3 % mod 25 % i Danmark. Der er behov for, at man fra politisk hold tager principiel stilling til, hvordan udfordringen håndteres, mener DANSK IT.

Boghandlen Saxo.com flytter nu salget af e-bøger til Luxembourg, hvor momsen kun er 3 % mod 25 % i Danmark.

Læs også "Førende e-boghandel flytter i momsly" (eksternt link)

Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det fuldt forståeligt, at Saxo.com gør, som de gør. Det er vel nærmest deres pligt over for aktionærerne at gøre, hvad de kan for at nedbringe omkostningerne og sikre konkurrencedygtige priser til forbrugerne. Ifølge Politiken bliver også apps, musik, bøger, film og programmer hos iTunes, Netflix og Microsoft solgt med den lave Luxembourg-moms.

Det er altså ikke noget banebrydende nyt, Saxo.com har fundet på. Og de er næppe heller de sidste, der gør det. Udflytning af triviel produktion til lande med lavere omkostninger har vi kendt i mange, mange år. Det samme gælder grænsehandel med alt fra chokolade, spiritus og tobak til hårde hvidevarer og benzin. Når markederne er åbne, søger handlen helt naturligt derhen, hvor den bedste pris kan opnås. Sådan er det selvfølgelig også i den digitale verden. Blot i endnu højere grad. Her er omkostningerne ved at flytte aktiviteterne fra et land til et andet meget lave. Og man kan gøre det på meget kort tid. Derfor må vi også forvente, at flere ydelser vil søge mod lande med lavere beskatning. Nyhedsformidling, undervisning, psykologisk eller finansiel rådgivning og andre former for konsulentydelser vil let kunne leveres via udenlandske selskaber og servere. Om de enkelte lande vælger at opkræve skatter og afgifter baseret på principper som ”sælgers land”, ”købers land”, ”landet hvor webserveren står” eller noget helt fjerde, er efterhånden ligegyldigt, fordi det så let kan omgås.

Læs også "Let at slippe for dansk moms på digital kultur" (eksternt link)
Derfor er der tale om en alvorlig udfordring for statskassen, som risikerer at miste et væsentligt skatteprovenu.

DANSK IT ser det ikke som sin opgave at pege på, om det er rigtigst at beskatte arbejde, boliger, vare- og tjenestehandel, ressourceforbrug eller noget helt femte. Men vi vil stærkt opfordre de politikere og embedsmænd, der udformer skattepolitikken, til at holde skarpt øje med den digitale virkelighed og udvikling, som hastigt ophæver de gamle landegrænser. Som nævnt er e-bøgerne blot ét område; endnu flere kan forventes i den kommende tid. Man bør tage et mere grundlæggende kig på, hvilke produkter og tjenester der kan forventes at følge i e-bøgernes fodspor. Og så bør man begynde at tage mere principiel stilling til, hvordan udfordringen håndteres, så der ikke bliver tale om individuelle hovsaløsninger fra gang til gang.