Behov for nyt teleforlig

Tiden er løbet fra teleforliget fra 1999. Derfor anbefaler DANSK IT sammen med en række organisationer og virksomheder politikerne til at indgå et nyt forlig, der kan fremtidssikre Danmark.

DANSK IT er blandt de organisationer og virksomheder, der har sendt en fælles henvendelse til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen om behovet for et nyt teleforlig.

Uddrag fra brevet:

Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling har ført til, at det i 2013 i høj grad er bredbånd og digitalisering, som har skabt og stadig skaber udvikling og grundlæggende forandringer i vores samfund. Det er dog en enorm udfordring, at dette sker på et 14 år gammelt fundament.

Tiden er løbet fra forliget fra 1999 – teknologisk, samfundsmæssigt og markedsmæssigt. Det gør det utidssvarende og utilstrækkeligt overfor kommende digitale udfordringer.

På flere punkter stemmer den førte tele- og bredbåndspolitik ikke længere overens med 1999-teleforliget. Det bevirker, at der – til trods for gode intentioner – iværksættes initiativer uden fundament i en langsigtet og bred politisk strategi.

Der er et stærkt behov for, at der sættes gang i en politisk proces med at få skabt et nyt teleforlig, som tager afsæt i nutiden, fokuserer på fremtiden og ikke er bundet unødigt op på fortiden.

Bag brevet til Henrik Sass Larsen står Dansk Energi, Forbrugerrådet, Landbrug & Fødevarer, Håndværksrådet, Landdistrikternes Fællesråd, Foreningen af Kommunale IT-chefer, Telenor, SE, EnergiMidt, Telia, SEAS-NVE, Energi Fyn, GlobalConnect, Waoo!, Altibox, Bredbånd Nord, Verdo Tele, Galten Elværk, HEF Fibernet, Concepy, Ikast Værkerne Fibernet, NRGi Fibernet, Sydfyns Intranet, Tre-For Bredbånd, Østjysk Energi og DANSK IT.