Sæt borgerne først i den digitale udvikling

Af Ejvind Jørgensen, formand, DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, direktør, Rambøll Management Consulting

I Jyllands-Posten 27/7 beretter journalist Hanne Fall Nielsen om en ny rapport om status på digitaliseringen i Danmark fra Institut for Menneskerettigheder.

Konklusionen er, at for de, som ikke er dus med teknologien, er den en begrænsning i deres rettigheder. Ældre Sagen udtaler, at de har ydet en stor hjælpeindsats for at få borgerne med på digitaliseringsvognen, og fra KL lyder, at man er indstillet på at finde en mere gelinde måde at møde borgerne på.

Hovedsigtet bag den digitale bølgeplan, som regeringen, kommunerne og regionerne står bag, er at opnå effektiviseringsgevinster. Her er vi så ved sagens kerne, for sigtet er for ensidigt, og det skal der gøres op med. Branche efter branche er under en enorm omstilling i disse år – eller vil meget snart komme det – på grund af digitaliseringen.

Internettet ændrer forbrugsmønstret og forbrugernes adfærd. Vi henter information og handler ind via nettet som aldrig før. Forskellen mellem det private og det offentlige er, at for forbrugerne er alternativet eller konkurrenten blot et tastetryk væk. Derfor har erhvervslivet blik for, at løsningerne skal være attraktive i form af at give forbrugerne en god serviceoplevelse fra start til slut.

Det er helt afgørende, at den offentlige sektor for alvor begynder at tage afsæt i borgernes situation og vilkår, når der digitaliseres.

Kun på den måde får man borgerne med sig i det lange løb. Borgerne skal have en reel oplevelse af, at de digitale services er nemme at forstå, at de er hjælpsomme, at de er sikre og trygge, at der er sammenhæng i forløbet, og at de sparer tid for borgerne.

Kort sagt at de rammer borgerne i øjenhøjde, og at de opleves som nyttige. At den offentlige sektor samtidig bliver mere effektiv, er helt fint – det er bare ikke nok i sig selv.

DANSK IT finder den nuværende strategi som modig derhen, at Danmark er det første land i verden, som gør digital kommunikation til borgerne obligatorisk. Det har positive effekter på den måde at forstå, at det gør Danmark mere digital. Fra utallige undersøgelser ved vi, at der er en sammenhæng mellem digitalisering af processer og værditilvækst. Det gør dermed Danmark rigere og mere konkurrencedygtig.

Ved årsskiftet igangsatte den forrige regering et strategiarbejde med henblik på at formulere en afløser til den nuværende nationale digitaliseringsstrategi. Den nye regering fortsætter nu det arbejde.

Fra DANSK IT’s side vil vi anbefale, at en ny strategi bliver en digitaliseringsstrategi for samfundet Danmark og ikke kun for den offentlige sektor. På den måde sikres, at den offentlige sektor ikke lukker sig om sig selv, men i højere grad tager borgerne og virksomhederne som højeste kontekst, når målene formuleres. Der er brug for at digitalisere med afsæt i borgerne og deres situation og ikke den offentlige sektors siloopbygning.

Samtidig bør en ny strategi styrke borgerne. I stedet for at borgerne opfattes som et passivt objekt, bør borgerne inddrages og inviteres med indenfor. Digitaliseringen rummer mulighed for, at borgerne kan få mere indflydelse på egen situation. F.eks. når det gælder tidsbestilling til samtaler, hvad enten det er på sygehuset eller hos arbejdsformidlingen, adgang til journaler, mulighed for at borgerne kan ”skrive med”, mulighed for at spille ind med oplysninger og idéer til det offentlige etc.

Tiden er nu til at sætte borgerne først i den digitale udvikling – ellers risikerer vi, at de står af.