IT i praksis 2015: Her vil virksomheder grave efter data-guldet - mangel på big data-specialister kan bremse eventyret

De danske top-500 virksomheder vil inden for de næste to år for alvor begynde at grave efter big data, men manglen på specialister kan bremse eventyret, viser undersøgelse fra DANSK IT og Rambøll.

I undersøgelsen fortæller virksomhederne, at de forventer at skrue op for indhentningen af data på flere områder. Især vil de hente data fra de sociale medier. Her henter blot 13 pct. i dag deres data, men 44 pct. forventer inden for de næste to år at benytte data herfra.

Også når det gælder anvendelsen af data fra Tingenes internet, forventer man at skærpe indsatsen markant. I dag henter blot 13 pct. deres data gennem anbragte sensorer, der registrerer data af interesse for virksomheden. 39 pct. af virksomhederne forventer om to år at anvende denne datakilde.

- Der er ingen vej udenom. De virksomheder, der bliver bedst til at anvende big data, vil få et forspring i forhold til dem, der hænger i håndbremsen. Derfor er det et problem, at en stor andel af virksomhederne ikke har adgang til specialister, der kan behandle big data, siger Mikael Munck, næstformand, DANSK IT.

Det er blandt andet specialister i indsamling, klargøring og behandling af store, komplekse datasæt ved hjælp af moderne databaser, som 52 pct. af virksomhederne slet ikke eller i mindre grad har adgang til. Også specialister i data-mining og matematiskmodellering mangler virksomhederne adgang til (55 pct. svarer slet ikke eller i mindre grad).

- Cirka to tredjedele af såvel private som offentlige virksomheder har ikke adgang til de nødvendige kompetencer, når det gælder færdigheder inden for matematik, databehandling og visualisering, som er nødvendige for at få det fulde udbytte af big data-analyse. Det er også et faktum, at kun et meget begrænset antal virksomheder har det fornødne høje fokus fra top- og mellemledere til at høste gevinsterne af big data-analyse, lyder det fra Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll.

Han fortsætter: Når langt under halvdelen af toplederne ikke er i stand til at udpege den viden, som virksomheden skal besidde for at nå sine strategiske mål, kalder det på opmærksomhed.

DANSK IT efterlyser, at der skrues op for it-optaget på de videregående uddannelser, men også at virksomhederne investerer i den nødvendige efteruddannelse af it-medarbejdere.

- Som virksomhed kan man ikke alene sætte sin lid til, at der bliver uddannet flere it-specialister. Her og nu er der behov for efteruddannelse og rekruttering af udenlandske specialister, siger Mikael Munck.