Kære alle medlemmer af DANSK IT

Måske så I for en måneds tid siden offentliggørelsen af, at jeg skulle være den nye direktør for DANSK IT her fra den 1. december. Jeg har nu endelig sat mig stolen, og glæder mig til at løfte DANSK IT ind i en tid med lidt mere gang i økonomien og en stigende opmærksomhed på, hvilke muligheder digitaliseringen giver for udviklingen af vores virksomheder og vores samfund.

Af Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT

Mange har allerede spurgt om ansættelsen af mig betyder en omkalfatring af DANSK IT’s aktiviteter, og skal det hele nu til at handle om politik. Svaret er nej. DANSK IT har et stærkt fundament i sit udbud af kurser, konferencer, netværk og certificeringer. Kvaliteten her er høj og tilfredsheden hos medlemmerne for disse aktiviteter er stor. I DANSK IT skal vi fortsat udvikle og udbygge disse aktiviteter og dermed give direkte værdi til medlemmerne.

Men jeg har også fået et klart mandat fra bestyrelsen. Min opgave bliver på dette fundament at skabe større synlighed for DANSK IT og vores aktiviteter. Vi skal fortsat afsøge potentialerne for, at endnu flere har lyst til at være medlem. Vi skal være en stærkere stemme i den offentlige debat, der hvor DANSK IT kan byde ind fagligt og kvalificeret. Vi skal markere os stærkere overfor politikerne med fagligt funderede indspil, og endelig skal det sikres, at vi i Bredgade er et sekretariat, der understøtter medlemmerne, når de f.eks. er aktive deltagere i fagrådene og udvalgene, eller på anden måde ønsker at være aktive i DANSK IT regi.

Jeg ser rigtig meget frem til at møde jer, indgå i dialogen, samt sikrer, at I som medlemmer fortsat føler jer godt hjemme i DANSK IT.