Tør politikerne lade den offentlige sektor disrupte?

I en tid, hvor disruption udfordrer gamle brancher med nye innovative løsninger, bør man vurdere potentialerne i disruption i den offentlige sektor, skriver DANSKIT’s direktør Rikke Hvilshøj i en kommentar i Børsen.

Hun peger på, at enkelte kommuner ganske vist eksperimenterer med deleøkonomi. F.eks. ved at stille deres bilflåde til rådighed for borgerne, når bilerne ikke bruges. Enkelte har oprettet Gomore-pladser ved trafikknudepunkter. Men herudover, er det småt med eksemplerne.
 
I den private sektor er det anderledes nemt at udpege f.eks. Uber og Spotify, som har brugt digitale muligheder til at skabe en ny forretningsmodel og på få år har udfordret deres brancher.
Så spørgsmålet er, om politikerne tør giver plads til at lade den offentlige sektor disrupte, giver slip på styringen og lader nye løsninger finde vej med mindre regulering.
 
I fx USA er der servicer, hvor man nemt kan få adgang til en læge via en app. Ligesom Airbnb giver mulighed for at udbyde ledig boligkapacitet, kunne man forestille sig at udbyde ledig arbejdskapacitet. Det kunne være via en hjemmehjælper-app, hvor ældre fleksibelt kan vælge tid, og hvem de vil have besøg af.
 
Giver politikerne ikke plads misser vi muligheden for sådanne innovative løsninger, der vil kunne give mere personligt tilrettelagte servicer og spare borgerne for tunge omkostningsstrukturer. Uden disruption af den offentlige sektor får vi heller ikke gavn af de muligheder, det giver for at inddrage borgerne i løsningen af velfærdsopgaverne, påpeger DANSK IT i kommentaren. 
 
Læs hele kommentaren på Borsen.dk (kræver login)