Sammenhængende løsninger på fælles platforme

De store mængder data i det offentlige giver alle muligheder for at udvikle effektive og sammenhængende løsninger. Decentral udvikling på fælles digitale platforme bør ifølge DANSK IT være den strategiske retning.

Af rapporten IT i praksis® 2015 udarbejdet af Rambøll i samarbejde med DANSK IT fremgår det, at it-ansvarlige i den offentlige sektor ser ”fokus på at få de eksisterende løsninger til at virke bedre og mere sammenhængende for borgere og virksomheder” som den vigtigste komponent i en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

- Når man tænker på, hvor længe der rent faktisk er arbejdet med de offentlige digitaliseringsløsninger, er det temmelig opsigtsvækkende, at det kan være en topscorer rent strategisk at få eksisterende løsninger til at virke bedre og mere sammenhængende, siger Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.

Pres fra borgere og virksomheder

Der er flere eksempler på manglende sammenhæng i løsningerne. Et typisk problem består i, at en sag, eksempelvis ansøgning om byggetilladelse, kører i en selvbetjeningsløsning, mens det meste af kommunikationen mellem borgeren og den offentlige myndighed foregår ved hjælp af digital post eller almindelig e-mail og dermed parallelt med selve sagen. 

- Der er ingen tvivl om, at det offentlige er under pres fra de forventninger til digital kommunikation, som kommer fra borgere og virksomheder, der efterhånden er vant til at bruge fleksible og hurtige digitale kommunikationskanaler, siger Ejvind Jørgensen og tilføjer, at netop satsningen på mail som kommunikationskanal udstiller udfordringen for det offentlige.

- Specielt de unge er i disse år i fuld fart på vej væk fra mail som kommunikationsform og over på kommunikation via sociale medieplatforme eller apps. For dem virker en eller anden for mail-løsning forældet og ufleksibel, siger han.

Decentral udvikling på fælles platforme

En strategi for at gøre udviklingen af digitale løsninger til det offentlige mere responsiv og agil, er ifølge DANSK IT at satse på en to-strenget model med udvikling af henholdsvis digitale fundamenter og digitale services. 

- Et digitalt fundament er en platform, der sætter flere aktører i stand til at udvikle effektive digitale services. E-indkomstregistret er at godt eksempel på sådan et fundament. Vi tror på, at man fra centralt hold ikke skal udvikle konkrete løsninger, men fælles standardplatforme, som understøtter decentral udvikling af services og dermed den konkurrence og innovation, som er så afgørende for at tilvejebringe sammenhængende og brugbare løsninger, siger Ejvind Jørgensen.  

Danmark har alle muligheder

Paradoksalt nok kan noget af den aktuelle udfordring forklares ved, at Danmark har været så tidligt fremme med digitale løsninger i det offentlige. Lige nu betaler man derfor en pris for at have nogle legacy-systemer kørende, som ikke længere fuldt ud matcher de aktuelle krav fra brugerne.

- Det er jo ikke fordi, det har været en dårlig idé at indføre digital post og selvbetjeningsløsninger, men udviklingen på det her område køre bare i så høj en clockfrekvens, at de digitale løsninger risikerer at virke gammeldags og usammenhængende, næsten inden de er blevet fuldt implementeret, siger Ejvind Jørgensen, der dog understreger, at Danmark i forhold til de fleste andre lande har alle muligheder for at bygge tidsvarende og effektive løsninger, da det offentlige råder over så store mængder data om borgerne. 


Læs her om DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor