Den offentlige sektor kan vinde på disruption

Den offentlige sektor må finde opskriften på at agere mere disruptivt, hvis den skal komme på højde med den digitale revolution, der foregår i resten af samfundet.

Sådan lyder det fra Rikke Hvilshøj, adm. direktør i DANSK IT. Hun hæfter sig ved, at mens den private sektor i stigende grad bliver distruptet af nye innovative løsninger, der vender op og ned på forretningsmodellerne, så er det samme ikke tillfældet i den offentlige sektor.

- Enkelte kommuner eksperimenterer ganske vist med deleøkonomi. F.eks. ved at stille deres bilflåde til rådighed for borgerne, når bilerne ikke bruges. Og enkelte har oprettet Gomore-pladser ved trafikknudepunkter. Men ud over det er det småt med eksemplerne”, fortæller hun, og peger på, at i den private sektor er eksemplerne anderledes talrige.

- Uber, Spotify og Airbnb er blandt dem, som viser vejen for, hvordan man kan bruge de digitale muligheder til at skabe en nye forretningsmodeller til gavn for forbrugerne. Den offentlige sektor skal også turde lade sig disrupte. For ellers går vi glip af muligheden for innovative løsninger, der vil kunne give os borgere bedre og mere personligt tilrettelagte servicer og spare os for tunge omkostningsstrukturer, siger Rikke Hvilshøj.

Bedre service for pengene

Uden disruption af den offentlige sektor er der ifølge Rikke Hvilshøj risiko for, at danskerne kommer til at hænge på omkostningstunge offentlige services, der er mange år bag efter de digitale services, de kan finde hos private spillere.

 -Hver dag hører vi, hvordan den offentlige økonomi er udfordret, at kommunerne og regionerne finder det svært at levere service til borgerne i det omfang og til den kvalitet, som man kunne ønske sig. Samtidig kan man se, at i den private sektor har digitaliseringen banet vejen for de disruptive løsninger, der både reducerer omkostningerne og leverer høj service. Den udvikling har den offentlige sektor ikke råd til at stå udenfor.

Hjemmehjælper-app

Det er digitaliseringen, der har givet plads til disruption, og Rikke Hvilshøj vurderer da også, at her er der mange potentialer. Ikke mindst, fordi digitale løsninger giver rige muligheder for at inddrage borgerne i løsningen af velfærdsopgaverne.

- Ligesom Airbnb giver mulighed for at udbyde ledig boligkapacitet, kunne man forestille sig, at det ville være muligt for borgere at udbyde ledig arbejdskapacitet til opgaver i det offentlige. Det kunne være via en hjemmehjælper-app, hvor ældre fleksibelt kan vælge tid, og hvem de vil have besøg af. Det kunne også være services, som man kender fra USA, hvor man nemt kan få adgang til en læge via en app.

Tør politikerne lade det offentlige disrupte?

Spørgsmålet er, om den offentlige sektor og de ansvarlige politikere er gearet til disruption.

- Min første bekymring er, om man fra politisk side tør tage de nødvendige skridt i forhold til at mindske reguleringen, så der kan blive åbnet for den slags løsninger. Min anden bekymring er, at myndigheder – ligesom mange private virksomheder - organisatorisk ikke er gearet til disruption.

En af udfordringerne er, at få offentlige organisationer er præget af den risikovillighed, der skal til for at gå nye veje. Ifølge undersøgelsen IT i praksis 2015 fra Rambøll og DANSK IT er kun 15 procent af de offentlige organisationer præget af risikovillighed.

 - Nogle virksomheder inviterer iværksættere, der ikke har rod i de traditionelle brancher ind i organisationen, og gør det på en måde, så der er afstand til den eksisterende organisation, så den ikke skaber begrænsninger. Danske Banks Mobilepay er et godt eksempel. Det har krævet stor risikovillighed, fordi der ikke var nogen garanti for succes. Skal den offentlige sektor gøre det samme kræver det, at der bliver skruet op for risikovilligheden og det forudsætter, at politikerne har modet til at lade den offentlige sektor disrupte, slutter Rikke Hvilshøj.