Netværk af it-arkitekter finder løsninger i fællesskab

Dialog, diskussioner og inspiration er altid på programmet, når netværket It-arkitektur i Praksis mødes. For facilitator Allan Højgaard Jensen er det vigtigt, at medlemmerne får direkte output fra netværksmøderne.

Facilitator for netværket It-arkitektur i Praksis, Allan Højgaard Jensen, har været optaget af arkitekturelle problemstillinger i lige så lang tid, som han kan huske tilbage.

I starten var det arkitekturen af det enkelte modul og dets rolle i et system, der var det centrale. Senere inkluderede dette også arkitekturen mellem systemer, og senere igen blev dette udvidet til hele informationsøkosystemet”.

Allan Højgaard Jensen siger, at uagtet om man vil eller ej, så ender man med en ”arkitektur” for sit it-økosystem. Den arkitektur bør ikke ligge alt for langt fra det, man har brug for som virksomhed. Derfor er det en god ide at forsøge at styre arkitekturen i den rigtige retning for virksomheden.

Arkitekturen er vigtig for at få understøttet virksomheden aktivt i forhold til at nå dens mål omkring eksempelvis konkurrencekraft i markedet. Dette kræver typisk fokus på udviklingseffektivitet og hastighed fra ide til kørende løsning for de løsninger, der kan differentiere virksomheden i det marked, den konkurrerer i. I områder, hvor it ikke er differentierende, skal arkitekturen kunne levere kosteffektiv understøttelse af virksomheden”.

Allan Jensen vurderer, at de virksomheder, som kan finde balancen mellem disse ting, vil kunne bruge flest kræfter på det, der differentierer dem i et nyt eller bestående marked, og vil kunne vinde dette marked såfremt det produkt, man har, er godt nok.

Min vurdering er, at der aldrig har været en tættere sammenhæng mellem arkitektur og potentiel bundlinje for virksomheden end lige nu”.

Det er evnen og viljen til at ville opnå noget sammen, der gør dette netværk specielt

Allan Jensen har faciliteret netværket It-arkitektur i Praksis de sidste 10 år. Han mener, at netværket er lige så relevant i dag som for 10 år siden.  

Netværket er stadig relevant, fordi medlemmerne beslutter, hvad der er de største "painpoints" lige nu og dermed, hvad der fylder i dagligdagen. De har direkte indflydelse på, hvad der bliver behandlet i netværket og dermed hvilke emner, der skal belyses. Netværket bruges også til at se fremad i flok - evt. med hjælp af eksterne kræfter – og således finde ud af, hvilke påvirkninger der er på vej og på konkret vis forsøge at finde ud af, hvad dette betyder for den eksisterende it”.

 

Det er medlemmernes direkte input, som blandt andet gør netværket så velfungerende

Vi sætter fokus på de ting, der skaber størst værdi for medlemmer i netværket. De personer, der er i netværket, er travle mennesker. Det skal derfor give mening at tage fire dage ud af kalenderen i løbet af et år. Derfor skal hvert møde kunne forsvares for dem selv, for kollegaer og arbejdsgiver. Det er derfor essentielt, at man får noget med hjem - hver gang”.

Programpunkterne, som netværksmedlemmerne møder ind til, er altid nogle, som betyder noget for medlemmerne, og derfor er medlemmernes aktivitetsniveau højt på møderne.

I dette netværk får man en masse dialog, diskussioner, ærlige tilkendegivelser etc. Netværkets medlemmer er oprigtigt interesserede i at dele viden og hjælpe hinanden. Det er ofte medlemmerne selv, der kommer med problemstillingerne, som skal diskuteres/behandles på netværket, men vi har også eksterne foredragsholdere på. Nogle gang i forhold til at diskutere indlæg fra Youtube eller andet. Andre gange er det eksterne fra universiteter, virksomheder eller interesseorganisationer, der kommer forbi”.

 

Medlemmer fra forskellige baggrunde

Netværket består af arbejdende arkitekter i danske virksomheder, som i det daglige arbejder med alt fra udvikling af værktøjer, frameworks, kodekvalitet, produkter og metoder.

Det betyder, at vi både har source code på programmet ift. løsninger og eksemplificeringer, pipelines og diskussion af implementationsstrategier for eksempelvis continuous delivery, standarder og tooling ift. API versionering etc. Og selvfølgelig præsentationer, diagrammer etc. på projektoren. Vi bruger det værktøj, der passer til emnet. Medlemmerne har evnen til at abstrahere fra kodeniveau til mere abstrakte principdiskussioner. Det er den evne og særlige vilje til at ville opnå noget sammen, der gør dette netværk specielt. Det er tydeligt at medlemmerne vil hinanden og sammen vil finde løsninger på de ting der fylder”, afslutter Allan Højgaard Jensen.


Mere om facilitator Allan Højgaard Jensen

Allan Højgaard Jensen har en MSc. i Computer Science fra University of Edinburgh i parallelle og distribuerede systemer. Allan Jensen har arbejdet med teknologi inden for industri, medier og finans igennem 20+ år. Gennem det sidste stykke tid har dette være centreret omkring at få skabt værktøjer til at understøtte en konvention omkring, hvorledes API'er kan udvikle sig hurtigt. Dette skal kunne ske uden, at konsumere oplever dette som et kvantitativt eller kvalitativt problem. Da Allan Jensen stadig godt kan lide at kode, har han bidraget med lidt tooling til dette som open source.

Allan Jensen interesserer sig for mange faglige ting omkring infrastruktur og udvikling. Hvis han skal pege på nogle få, bliver det API'er og gøre dem klar til hurtig udvikling. Dette betyder også, at han er interesseret i, hvorledes den enkelte virksomhed får udnyttet mulighederne for cloud bedst mulig ift. hastighed og økonomi. Allan Jensen interesserer sig også for de regulative aspekter, som f.eks. PSD2, GDPR, eID etc., og hvorledes det påvirker arkitekturen. Det samme gælder for Blockchain. Det er meget interessant, hvilke muligheder Blockchain skaber det for virksomhederne, hvilke effekter det har på arkitekturen og hvordan løses de udfordringer der er omkring dette på en solid og ordentlig måde for de forskellige typer af blockchains, der er og for de applikationer, der anvender dem.

Til hverdag sidder Allan Højgaard Jensen som Platform Development Specialist ved Netic A/S.