DANSK IT er tovholder for nyt dansk-europæisk digitalt samarbejde

Samarbejdet har til formål at styrke de digitale kompetencer i Danmark igennem en tværfaglig koalition. EU-initiativet blev lanceret i 2016, og er allerede i fuld gang i blandt andet Sverige, Holland og Østrig.

DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer er henover sommeren lykkedes med en ansøgning om at komme til at fungere som tovholder på en dansk Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC). Det kommer blandt andet til at betyde, at udvalget tager hul på en række nye tværfaglige samarbejder og udløser samtidigt en støttebevilling, som DANSK IT vil anvende til at sekretariatsunderstøtte koalitionens arbejde.

Formålet med den EU-støttede koalition er at bringe en lang række tværfaglige interessenter i det digitale Danmark sammen, så man bedst muligt kan koordinere og udvikle nye initiativer for at styrke de digitale kompetencer i Danmark.

Foreløbig består koalitionens parter af organisationer, som er repræsenteret i udvalget for digitale kompetencer, herunder DANSK IT, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Biblioteksforening, Center for digital dannelse og University College Lillebælt. Derudover er Niels Bjørn Andersen, danmarks ’Digitale Champion’ og professor emeritus fra CBS, tilknyttet koalitionen.

Mulighederne er uendelige
Klaus Kvorning-Hansen, formand for DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer, fremhæver at der er rigeligt plads til flere initiativer, der kan forbedre danskernes generelle it-dannelse og jobrelaterede digitale evner:

- Den danske koalition supplerer flere forskellige initiativer som eksempelvis Teknologipagten. Hvor teknologipagten fokuserer på at styrke de såkaldte STEM-kompetencer for at dække det store behov for disse på arbejdsmarkedet, så vil DSJC se bredere på de mere almene digitale kompetencer.
- Sigtet er i al almindelighed at øge vores evne til at udnytte og forholde os aktivt og medvidende til de muligheder og problemstillinger, der er forbundet med, at vi lever i et gennemdigitaliseret samfund. Det gælder i arbejdslivet og i privatlivet. I det lys er der meget vide rammer for, hvilke typer af initiativer, der kan omfattes af koalitionens virke. 

DSJC Danmark forventes opstartet i løbet af efteråret 2018. Sidder du eller din organisation med en god idé til et initiativ som koalitionen kan bidrage til, så skriv en mail til rhj@dit.dk. Læse mere om koalitionen på EU’s DSJC site her.