Dataetik på agendaen: DANSK IT’s 18 anbefalinger giver genklang

De 18 dataetiske anbefalinger fra DANSK IT giver genklang på de sociale medier, i pressen og på Christiansborg. Få overblikket her.

Dataetik
DANSK IT’s arbejdsgruppe for dataetik offentliggjorde i sidste uge en ny publikation om dataetik med 18 konkrete anbefalingerne til, hvordan dataetikken kan styrkes i Danmark.
Arbejdsgruppen har arbejdet på anbefalingerne på en række møder i det seneste halve års tid. Resultatet er en publikation på 24 sider, hvor de 18 dataetiske anbefalinger opsummerer de mange overvejelser og diskussioner, der har været i arbejdsgruppen. 

DANSK IT’s anbefalinger har allerede givet genklang: Der har været en livlig debat om anbefalingerne på de sociale medier (se eksempelvis DANSK IT’s Twitter-profil).Vores egen artikel om anbefalingerne er samtidig den suverænt mest læste artikel i de seneste måneder blandt de flere end 10.000 modtagere af DANSK IT’s nyhedsbrev (tilmeld dig nyhedsbrevet her).

Derudover har en række medier beskæftiget sig med DANSK IT’s dataetiske anbefalinger.

Det skriver medierne
Det seneste eksempel er Børsen, der den 28. november bringer en længere kronik af DANSK IT. Kronikken handler om behovet for at styrke opmærksomheden på dataetik ikke bare hos virksomhederne, men også i den offentlige sektor. I kronikken kan man blandt andet læse:  

- DANSK IT anbefaler, at der i Danmark sikres en bedre demokratisk kontrol med myndighedernes dataanvendelse. Den til enhver tid siddende regering bør udarbejde en årlig udredning af myndigheders dataanvendelse, der behandles i Folketinget. Redegørelsen skal indeholde bidrag fra alle ministerier og skal sikre en åben og demokratisk drøftelse af udviklingen i anvendelsen af data. 

- Mens vi som samfund skal udnytte de muligheder, teknologierne giver os, bør det altid være med udgangspunkt i mennesket og de værdier, vi som samfund vil have som bærende elementer. Et konkret eksempel: I den offentlige sektor vil man i de kommende år i højere og højere grad kunne anvende algoritmer helt eller delvist til at sagsbehandle og fremkomme med endelige afgørelser. 

- Her mener vi, at borgeren (og virksomhederne) altid bør kunne få indsigt i, hvilke data der ligger til grund for afgørelsen, og hvordan algoritmen fungerer. Afgørelsen skal kunne begrundes, og det er ikke nok, at der henvises til, at det er det svar, som algoritmen har givet i den konkrete sag. 

Læs kronikken i Børsen (kræver login).

IT Watch har også bragt en længere artikel om DANSK IT’s anbefalinger. Her skriver mediet: 

- En dataetisk mærkningsordning, flere ressourcer til Datatilsynet og ikke mindst etablering af whistleblowerordninger. Sådan lyder et udpluk af de 18 anbefalinger til virksomheder og det offentliges brug af data, som DANSK IT står bag. De er resultatet af en arbejdsgruppe under DANSK IT, der har brugt det seneste halve år på at udarbejde de dataetiske anbefalinger. 

- Mængder af data vokser eksplosivt i disse år. Offentlige myndigheder såvel som private virksomheder benytter i stigende grad data som grundlag til at træffe beslutninger og drive forretning. Det rummer en række udfordringer og faldgruber, som anbefalingerne fra DANSK IT forsøger at give en rettesnor til.

Læs artiklen i IT Watch (kræver login). 

Ingeniørens nye datafaglige medie, DataTech, har bragt et interview med et af medlemmerne af arbejdsgruppen, Gitte Mathiasson, hvor fokus er på DANSK IT’s anbefaling om 'et dataetisk løfte' for it-professionelle. Her skriver DataTech blandt andet: 

- Det dataetiske løfte skal ses som en pendant til lægernes lægeløfte og juristernes adfærskodekser, forklarer Gitte Mathiasson, der er COO i virksomheden Hoej.dk og har været med i arbejdsgruppen.

- På samme måde kunne man have et løfte, ikke nødvendigvis for den enkelte it-professionelle, men for en virksomhed eller en afdeling, der tilkendegiver, at man følger nogle faste spilleregler. Dette skal gælde både offentlige og private virksomheder, siger hun.

- Gitte Mathiasson forestiller sig, at et sådan løfte vil kunne bruges i rekrutteringssammenhæng, fordi de professionelle er interesseret i arbejdspladser med styr på dataetikken.

- En virksomhed kunne vælge nogle etiske spilleregler, som man skriver under på, når man bliver ansat, som siger, når du er hos os, så kan du forvente, at vi sammen holder øje med, at spillereglerne bliver overholdt, siger Gitte Mathiasson.

Læs artiklen hos DataTech (kræver login). 

Berlingske Tidende har i den forgangne uge også skrevet om dataetik med udgangspunkt i både de ni anbefalinger, som regeringens ekspertgruppe om dataetik er kommet med og DANSK IT’s 18 anbefalinger på området. Her skriver Berlingske:
 
- Interesseorganisationen DANSK IT, der samler IT-professionelle uden for selve IT-verdenen, udgav onsdag »Dataetik - 18 dataetiske anbefalinger fra Dansk IT« som resultatet af et halvt års arbejde. En række af anbefalingerne - heriblandt et dataetisk råd, et dataetisk løfte og en dataetisk mærkningsordning - er identiske med ekspertgruppens. DANSK IT anbefaler samtidig flere ressourcer til Datatilsynet, en årlig udredning af myndighedernes dataanvendelse, en dataetisk whistleblowerordning og et krav om, at computergenererede afgørelser i sagsbehandlingen skal kunne begrundes.

Læs artiklen i Berlingske (kræver login). 

Høring på Christiansborg
Også på Christiansborg er DANSK IT’s dataetiske anbefalinger blevet omtalt i den seneste uge. Folketingets uddannelse- og forskningsudvalg afholdte sammen med minister for området Tommy Ahlers høring om kunstig intelligens i Landstingssalen på Christiansborg.

Med til høringen var medlem af DANSK IT og professor i jura på Københavns Universitet, Henrik Udsen. Han fremhævede under høringen flere anbefalinger fra DANSK IT’s nye dataetiske udgivelse, blandt andet anbefalingen om et styrket mandat til Datarådet, så rådet fremover også kan deltage i de retspolitiske aspekter af den dataetiske debat. Også anbefalingen om at sikre en bred faglig sammensætning af et kommende dataetiske råd lagde han vægt på.

Læs mere om høringen og se den på video. 

 

Dataetik

Nyhed - Onsdag - d. 21-11-2018

Læs DANSK IT's 18 dataetiske anbefalinger

DANSK IT's arbejdsgruppe for dataetik har udgivet en publikation om dataetik. Den indeholder 18 konkrete anbefalingerne til, hvordan dataetikken kan styrkes.

Nyhed - Tirsdag - d. 29-5-2018

Her er Dansk IT’s nye arbejdsgruppe for dataetik: Er netop gået i gang med det vigtige arbejde

Den nye arbejdsgruppe for dataetik under Dansk IT skal udpege de store dataetiske udfordringer i vores samfund og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre god dataetik i fremtiden. Se medlemmerne af arbejdsgruppen her.