Formanden for udvalget for sundheds-IT: Sundhedsdata er nok det mest private, vi har

Spørger du formanden for sundhedsudvalget, Troels Andersen, skal DANSK IT agere fornuftens stemme i en kaotisk offentlig debat om brugen af sundhedsdata. Udvalget for sundheds-IT skal være det fyrtårn, hvis anbefalinger leder det danske sundhedsvæsen sikkert i mål med digitaliseringen.

 Formand for udvalget for sundheds it Troels Andersen

DANSK IT bringer en række artikler, hvor vi skaber overblik over hvor, hvordan og hvad man laver som frivillig i foreningen. I denne serie interviewer vi DANSK IT’s formænd for udvalg og fagråd, for at finde frem til essensen af, hvad det vil sige at være aktiv i en af verdens ældste, uafhængige foreninger for it-professionelle.

Faglighed, interesse og nysgerrighed

Hvad skal der til for at sidde i Udvalget for sundheds-it?

- Først og fremmest skal man være interesseret i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Derudover skal man have en faglighed. Det behøver ikke nødvendigvis at være en sundhedsfaglighed, men man skal have en faglighed, så man kan byde ind og også i forhold til de problemstillinger, der rejser sig, når man kombinere digitalisering og sundhedsvæsenet. Det kan være alt lige fra en forståelse af store systemer over, arkitekturproblemstillinger og standardisering til patientens og klinikerens perspektiv. De fleste i sundhedsudvalget har en professionel berøring med digitaliseringen af sundhedsvæsenet, men det er ikke et krav for at være medlem af udvalget. Man kan eksempelvis sagtens være studerende, hvis interessen og fagligheden er der. 

Sundhedsudvalget skal være fornuftens stemme

Hvad er udvalget for sundheds it’s rolle?

- Sundhedsudvalget skal være et forum, hvor mennesker, der er interesserede i digitaliseringen af sundhedsvæsenet, kan få viden om det, drøfte det og have holdninger til det. Det andet og måske ligeså vigtige er, at vi i fællesskab ved de drøftelser skal bidrage til at formulere de udadvendte holdninger, som DANSK IT de har i forhold til digitaliseringens af det danske sundhedsvæsen. Det er kernen i, hvad vi laver.

- Derudover mener jeg, at DANSK IT skal være med til modne debatten om brug af sundhedsdata. Vi skal agere fornuftens stemme; dem, der kan forstå argumenterne fra begge sider. Både de, som taler for at fremme forskningen ved at give samlet adgang til alle data hele tiden, men også de, som argumenterer for en meget vidtgående selvbestemmelse over sundhedsdata. Begge perspektiver skal høres, og det er vores opgave i sundhedsudvalget at sikre, at det sker.

Hvilke emner ser du som de mest interessante at arbejde med lige nu for udvalget for sundheds-IT?

- Sundhedsdata fylder meget. Man skal ikke slå op i særlig mange aviser for at falde over emnet, og det drejer sig både om databeskyttelse, store virksomheders brug og misbrug af data eller brug af private sundhedsdata i forsknings- eller behandlingsøjemed. Der er mange takes, men sundhedsdata fylder rigtig meget, og det slår jo også igennem, når vi taler om, hvordan vi udvikler fremtidens sundhedsvæsen: Hvad skal den enkelte kunne levere, og hvilke rettigheder har man i forhold til data om egen sundhed og helbred?

- Sundhedsdata er jo som udgangspunkt noget af det mest private, vi har. Hvem er det, der har retten til dem og kontrollen over dem? Hvordan kan man bruge de data på tværs af mange forskellige mennesker, til at forske og udvikle den måde, vi diagnosticerer og behandler på?

- At være med til at give et professionelt og sagligt bud på, hvordan vi håndterer de udfordringer, er nok det, jeg ser som vores største opgave.

Ser du sundhedsudvalget som et dataetisk udvalg eller som et mere praktisk funderet udvalg, der kommer med konkrete forslag til tiltag eksempelvis?

- Jeg ser sundhedsudvalget som en mere praktisk enhed, hvor vi har fokus på teknologiens muligheder for at udvikle vores sundhedsvæsen. Det, jeg synes, sundhedsudvalget skal beskæftige sig med, kan kortes ned til ’Hvordan bruger vi digitale teknologier til at forandre og forbedre sundhedsvæsenet’.

Hvordan kommer det til udtryk i praksis?

- Vi har gennem de senere år blandt andet produceret en del anbefalinger og gode råd til nyudnævnte sundhedsministre om, hvad de skulle se nærmere på i forbindelse med, at de fik overdraget nøglerne. Vi har i den forbindelse flere gange efterspurgt en klarere politik omkring brug og deling af sundhedsdata. Et tema, der gennem det seneste år eller to er blevet tydeligt, hvilket har afspejlet sig i de politiske aftaler og udspil, som er kommet på tværs af regioner, kommuner og stat.

- Vi har derudover fremlagt en række konkrete forslag, i forhold til, hvordan man kan bruge de teknologiske muligheder for at behandle borgerne hjemmeafstandsbehandle eller på anden måde tilrettelægge behandlingsmetoderne anderledes, eksempelvis ved brug af telemedicin.

DANSK IT’s udvalg for sundheds IT består af 15 medlemmer af DANSK IT. Udvalget afholder seks aften møder årligt, hvor der diskuteres og produceres publikationer. Har du spørgsmål eller er du interesseret i at deltage, så send en email til rhj@dit.dk eller ring på 5339 1515.

 


DPOens rolle i forbinedelse med beskyttelse af personlige oplysninger

Meet & Inspire - Torsdag - d. 29-11-2018

Sundhedsplatformen set fra et dataperspektiv

Hør om Danmarks hidtil største sundheds-it-projekt – Sundhedsplatformen - og de udfordringer og muligheder, der ligger i et proces- og databaseopbygget EPJ-system