Digitaliseringen giver umådelig værdi - men det er ikke lige meget, hvad vi digitaliserer

I DANSK IT har vi i nu 60 år arbejdet for at fremme it og digitaliseringen dér, hvor den giver værdi for samfundet. Det betyder, at vi med udgangspunkt i vores medlemmers it-faglighed aldrig har været bange for at forholde os til de enorme muligheder, udviklingen stiller os i udsigt, og det betyder, at vi har arbejdet for at sikre, at så mange som muligt har forudsætningerne for at gribe disse mange muligheder.

Det betyder på ingen måde, at vi går ind for enhver digitalisering for enhver pris. Det indebærer, at foreningen kommer med gode anbefalinger til at digitalisere – og af og til også til ikke at digitalisere.

Et godt eksempel er arbejdet med lovgivning i en digital verden, som er forankret i foreningens Udvalg for it i den offentlige sektor. Her har foreningens frivillige i mange år langt et stort stykke arbejde, der kulminerede i 2016 med ”Anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund”. Siden da har politikerne fulgt med, og for nylig blev der indgået en aftale mellem alle Folketingets partier om digitaliseringsklar lovgivning, deriblandt at al ny lovgivning fra juli 2018 skal være digitaliseringsklar. Det venter vi os meget af, og vi ser frem til, at man også begynder at gennemgå eksisterende store lovkomplekser om eksempelvis bolig eller beskæftigelse for at luge ud i særregler og undtagelser, så vi kan høste den digitale dobbeltgevinst i form af en forøgelse af borgernes retssikkerhed og en større effektivitet.

Nogle gange har digitaliseringen store gevinster, men på andre tidspunkter kan man med en digitalisering ofre mere, end man vinder. Det gælder eksempelvis med den danske valghandling, der til stadighed foregår analogt med blyant og papir og optælling med rigtige valgtilforordnede af kød og blod. Foreningen nedsatte en ekspertgruppe, der kom frem til, at de værdier, der underbygger det danske folkestyre, slet og ret bevares bedst ved at fastholde en analog valghandling, selv imens det meste af resten af samfundet digitaliseres. Dertil kommer den utroligt store kontrol og sikkerhed – ingen har endnu formået at hacke en blyant.

Den balance mellem at gribe digitale muligheder og passe på digitale faldgruber er jeg sikker på, at DANSK IT også i de næste 60 år vil søge at opretholde, imens samfundet skifter på helt uforudsigelige måder og nye teknologier giver nye muligheder og dilemmaer.