MT Højgaards sprint mod Virtual Design and Construction

Netværket Scrum & Agile Practices var på virksomhedsbesøg hos MT Højgaard, for at høre om deres digitale transformation med Virtual Design and Construction (VDC).

Denne gang var rammerne eksterne, og netværket blev modtaget hos MT Højgaard af Niels Wingesø Falk, Divisionsdirektør, VDC og Sascha Vesterlund, Afdelingschef, VDC Design og Tilbud, der med stor entusiasme førte netværket igennem MT Højgaards rejse med VDC fra pioner til praksis og gav medlemmerne indblik i virksomhedens igangværende DTU-projekt, der er udviklet og styret med VDC-processer og ny teknologi.

Planlæg baglæns og lav rettelser forlæns

Med VDC kan man bygge projekter virtuelt, før de bygges i virkeligheden. Niels Falk beskriver det på følgende måde ”Med VDC planlægger vi baglæns og laver rettelser forlæns.”
Når et projekt er designet som 3D modeller, kan man pille projektet fra hinanden flere gange og bygge det op igen, indtil projektet er på plads. Med VDC-processer og en række teknologier er MT Højgaard i stand til at finde fejl, som man oftest først møder på byggepladsen, allerede i designfasen. Og i byggefasen kan involverede aktører altid tilgå den seneste opdatering af projektet elektronisk.

Niels Falk fortalte, at brugen af set-based design, hvor man laver flere forskellige design, som alle opfylder ønsker, krav og regler, er en fantastisk måde at arbejde og kommunikere på, specielt i start-fasen. MT Højgaard lavede for eksempel 19 forskellige design af en børnehave, hvilket gjorde det meget lettere for bygherre og bruger at vælge den helt rigtige designløsning. Udfordringen er, at denne proces, med traditionelle midler, er meget lang og omkostningstung, og at det derfor er en sjældenhed at der udvikles mange forskellige designløsninger. Med brug af digitale værktøjer er MT Højgaard nu i stand til at generere fx 1.000 design på bare 15 minutter, og herefter udvælge løsninger ud fra en række forskellige kriterier.

Sascha Vesterlund, eksemplificerede, hvordan VDC og teknologi spillede en væsentlig rolle, da DTU i februar valgte MT Højgaard som hovedentreprenør på en 10.000 m2 ny forsknings- og laboratoriebygning på DTU’s campus i Lyngby. Her involverede bygherre alle relevante parter, brugere, arkitekt, ingeniører, entreprenører samt leverandører allerede fra starten af designfasen, gennem endelig projektering frem til udførelse. Samarbejdstilgangen er primært foregået på digitale platforme med blandt andet 3D-visualiseringer af byggeriet samt tidsplanlægning og økonomistyring med afsæt i 3D-modeller.

Fra strategi til brug af VDC på 1/3 af projekterne

I 2013 skød MT Højgaard på det strategiske plan gang i VDC-satsningen. Herefter fulgte i 2014 nogle måneders inspirationsture verden rundt, hvor den nyeste viden og teknologi på området blev indhentet. På baggrund af dette blev en solid Business Case stablet på benene, som ledte til en 70 millioner kroner investering i VDC. Allerede i september 2014 fik MT Højgaard etableret et VDC-lab i kælderen på MT Højgaards hovedkontor i Søborg. Et VDC-lab med udstyr og en pulje softwarelicenser. Herefter fulgte 3 år med pionerprojekter.

I dag har 130 byggeprojekter arbejdet med VDC og været igennem VDC-lab’et. VDC bruges på ca. en 1/3 af MT Højgaards volumen, og investeringen i VDC-lab er tjent hjem medio 2018.

Laver egen fødekæde

VDC Divisionen har en flad struktur, hvor alle fra ledelse til studentermedhjælper er i øjenhøjde. Niels Falk præsenterede en model, hvor processen er kernen i arbejdsstukturen, og at processen er omgivet af fire parametre: Kompetencer, ledelse, teknologi og samarbejde.

Filosofien er, at det mest optimale arbejdsmiljø består af 20 % teknologi, 40 % learning by doing og 40 % great role models. Det afspejler sig også i VDC Divisionen. De har, udover den faste stab på små 35, altid ca. 15-20 praktikanter og studentermedhjælpere ansat og har derigennem lavet deres egen fødekæde til velkvalificerede medarbejdere.

En spændende dag, hvor netværket fik masser af inspiration med hjem.

Kunne du være interesseret i at høre mere om netværket Scrum & Agile Practices og se hvad de ellers fordyber sig i, så læs mere her.

Netværk DANSK IT Scrum