Debat: Digitalisering kan hjælpe de mest udsatte - men der er ikke nok fokus på det

Vi bør have langt mere fokus på digitalisering som en løftestang til at realisere FN’s verdensmål, skriver Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen fra Udvalget for it i den offentlige sektor i kronik i Altinget.

FN’s 17 verdensmål, som blev vedtaget 25. september 2015, forpligter FN’s medlemslande til ”helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst”.

Der skal mange ressourcer og redskaber i spil for at realisere disse mål. Det er imidlertid iøjnefaldende, hvor lidt opmærksomhed målene har fået fra it-folket. Digitalisering og teknologi bør nemlig spille en helt central rolle.

Læs kronikken i Altinget