Mød DANSK IT på Folkemødet

DANSK IT er troligt til stede på Folkemødet på Bornholm i denne uge, hvor blandt andre adm. direktør Rikke Hvilshøj kan opleves i debat om dataetik. Er du selv på Folkemødet og interesseret i at mødes med os over en kop kaffe eller bare for at få vendt verdenssituationen, står vi fuldt til rådighed mellem torsdag og lørdag.

Torsdag d.  13/6

Dataetik – hvor går grænsen for cool og creapy? Kl. 14.30-15.00

v/ Forsikring & Pension, G3 (yder-/indermolen)

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici, men hvor langt må vi gå. Befolkningen forventer at data op-bevares og behandles forsvarligt. Dataetik skal naturligvis være i top. Men hvor skal vi lægge barren? Branchen er klar med principper for dataetik – men er politikere også klar til at give branchen mulighed for at bruge data til gavn for forbrugerne?

Adm. direktør i DANSK IT Rikke Hvilshøj deltager i debatten.

Lørdag d. 15/6

Det digitale Norden: sætter vi borgernes tillid på prøve? kl. 12.20-13.00

v/ Nordisk Ministerråd, Nordens Telt, C35 (Cirkuspladsen)

Hvordan ser fremtidens brugere af digitale tjenester på den offentlige sektor og den digitale stat ud? Bæredygtighed, mobilitet, nærhed og demokrati – en nordisk pasunion 2.0: den gradvise digitalisering af den offentlige sektor og tilhørende tjenester påvirker den enkelte borgers hverdag. Men sætter den digitale stat også borgernes tillid på prøve, og hvad gør regeringerne i Norden for at opretholde tilliden til borgerne i en tid, hvor den digitale transformation af de offentlige sektorer påvirker de tjenester, som de tilbyder?

Adm. direktør i DANSK IT Rikke Hvilshøj deltager i debatten.

Skal der være ret til privatliv i den digitale tidsalder? Kl. 13.30-14.15

v/ Tænketanken Justitia, Menneskerettighedsteltet, F6 (Ved Folkemødehuset)

Den digitale tidsalder indebærer nye muligheder for myndighedernes overvågning af borgerne. Men det rejser samtidig spørgsmål om, hvor grænsen skal gå. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter bl.a. retten til privatliv, men beskyttelsen er ikke absolut, og vi ser en tendens til, at der accepteres mere og mere overvågning, når formålet bliver anset for legitimt. Hvordan sikrer vi, at den digitale virkelighed ikke kompromitterer borgernes grundlæggende ret til privatliv? Kom og tag del i diskussionen, når vi beder dig tage stilling til tre cases om dit privatlivs fred i den digitale tidsalder. Hvor går din grænse?

Adm. direktør i DANSK IT Rikke Hvilshøj deltager i debatten.

Hvordan får vi mere innovation i SMV’er? Kl. 15.00.15.45

v/ Innovationsfonden, Iværksætterskibet, H8 (Allinge Havn)

SMV’er er drivkraften i dansk økonomi. Af landets over 300.000 virksomheder, er 99,7% af dem SMV’er. Tilsammen står SMV’erne for omkring halvdelen af den samlede beskæftigelse. Samtidig er det også i SMV’erne, hvor innovation har sværest kår. Vi ved også at innovation er en forudsætning for produktiviteten og derfor er et stadig mere afgørende konkurrenceparameter for SMV’er.  SMV’er bruger væsentligt færre penge på IT end de større virksomheder, og bruger færrest midler til F&U. Digitalisering er en væsentlig del af innovationsmulighederne for SMV’er. Men kun hver femte mindre virksomhed har en høj grad af digitalisering, mens det gælder for over halvdelen af de større virksomheder.

Men hvad skyldes SMV’ernes tilsyneladende problemer med at innovation? Og hvad kan vi gøre for at tilskynde til mere innovation i små og mellemstore virksomheder? Har vi overhovedet et offentligt innovationssystem som er gearet til SMV’er?

Annemarie Vitoft, medlem af DANSK IT’s Erhvervsudvalg deltager på vegne af DANSK IT