Dansk IT's survey-panel: Vi har i høj grad et ansvar for at italesætte dataetiske dilemmaer

Har man et særligt ansvar for at italesætte eventuelle dataetiske dilemmaer på sin arbejdsplads, når man arbejder professionelt med it og digitalisering? Det spørgsmål har vi stillet til Dansk IT' nye survey-panel. Se resultatet her.

I hvor høj grad mener du, at du som en person, der arbejder professionelt med it og digitalisering, har et særligt ansvar for at italesætte eventuelle dataetiske dilemmaer på din arbejdsplads?

Det spørgsmål stillede vi for et par uger siden til Dansk IT's nye survey-panel. Spørgsmålet er ikke mindst relevant, fordi debatten om dataetik har fyldt meget i de senere år. Dataetik børe være et vigtigt emne for alle faggrupper, men it-professionelle har trods alt typisk en særlig funktion i forhold til både det meget konkrete arbejde med algoritmer og datamodeller og de mere strategiske overvejelser om, hvordan digitaliseringen af et givent område kan udnyttes.

Men har de af samme årsag også et særligt ansvar for at italesætte eventuelle dataetiske dilemmaer?

Svaret på spørgsmålet er ikke til at tage fejl af: Langt de fleste medlemmer af survey-panelet mener, at de har et ansvar for at italesætte eventuelle dataetiske dilemmaer - og størstedelen af respondenterne (70 procent) svarer, at det er "i meget høj grad."

Survey-panelet tilkendegiver samtidig, at dataetiske overvejelser i dag ofte er noget, der indgår i arbejdet på deres arbejdsplads (37,5 procent).

Undersøgelsens resultater
Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men derimod en survey, der giver en idé om, hvordan denne specifikke gruppe forholder sig til konkrete dataetiske spørgsmålet.

40 personer deltog i undersøgelsen. Herunder kommer resultaterne af de tre spørgsmål, der blev stillet til Dansk IT's survey-panel:

Dataetik

Dataetik

BornHack

Bliv medlem af Dansk IT's survey-panel
Du har også mulighed for at blive en del af Dansk IT's nye survey-panel. Vores første rundspørge handlede om dataetik, men mange flere surveys vil blive udført i takt med, at survey-panelet vokser.

Vi benytter tjenesten Typeform til vores surveys. Typeform værner om brugernes privatliv, og derfor kan vi fra Dansk IT's side også love, at din stemme er anonym, når du er en del af vores survey-panel.

Resultaterne fra Dansk IT's surveys bliver brugt til både at gøre foreningen klogere på medlemmernes holdninger til aktuelle spørgsmål og til at fortælle omverdenen om, hvad Dansk IT og dermed det danske it-miljø mener om aktuelle debatter inden for it og digitalisering. Der vil blive stillet spørgsmål til survey-panelet cirka seks gange om året. Du kan altid afmelde igen.

Tilmeld dig Dansk IT's survey-panel