Tre ting der skal til for at lave god og moden arkitektur

Sådan skaber du en moden arkitekturpraksis. Her får du tre gode råd til, hvordan du laver en moden arkitekturpraksis fra Carsten M. Rasmussen, som underviser på DANSK IT's kursus Enterprise Arkitektur inkl. TOGAF-certificering.

TOGAF

 

Vi har før talt om, hvordan du kommer i gang med at lave arkitektur. Nu er det så tid til at komme i gang. Men hvad kræves der egentlig af en rigtig, moden arkitekturpraksis?

Her er tre ting, der skal til for at lave arkitektur som en ”voksen”:

1. Etabler en overordnet proces

Det er forståeligt, at mange fokuserer på processen: Hvad skal vi gøre? Hvordan når vi frem til målet om at skabe forandring eller transformation? Hvordan arbejder vi sammen med andre?

I TOGAF, det mest udbredte rammeværk for arkitektur, er processen da også kernen. Det ganske særlige ved TOGAF-standarden i forhold til andre er netop, at den giver et godt overblik over de aktiviteter, der skal til for at opstarte, designe, planlægge, implementere og vedligeholde arkitektur for en virksomhed, et team eller et projekt, hvor mennesker udfører arbejdsopgaver med brug af it-systemer og teknologier.

Processen i TOGAF hedder Architecture Development Method, men her er en hemmelighed: TOGAF er ikke en kogebog, men mere en generel, forenkelt skematisk oversigt over, hvilke ting man laver, når man laver arkitektur.

Enterprise Arkitektur
Kilde: The Open Group / Essentive


I virkeligheden er den praktiske proces meget rodet og forskellig fra gang til gang. Især i de indledende faser, hvor der skabes en vision, en målarkitektur og senere en masterplan eller et roadmap for implementationen, er arkitekturarbejdet en kreativ og iterativ design-proces, hvor forskellige løsningsalternativer overvejes og hver beslutning om et system, en proces, en teknologiplatform osv. har indflydelse på alle andre dele af arkitekturen og planerne.

Og selvom der lægges planer, så opdateres arkitektur og planer løbende og hele tiden, når arkitekturen implementeres og møder virkeligheden.

Med sådan en kreativ proces er det godt at have en fælles ramme i form af en overordnet proces at relatere til.

2. Byg arkitekturens indhold på en model af virksomheden

Det der virkelig driver arkitektur er ikke så meget processen, men indholdet: Arkitekter producerer tegninger og andre beskrivelser for at guide implementation af nye, innovative eller måske bare gode løsninger.

Her vil den unge og ivrige arkitekt måske kaste sig over tegningerne med det samme og producere helt nye tegninger og beskrivelser, hver gang man har et ny projekt.

Men den voksne arkitekt vil derimod definere en fælles, tværgående model for virksomhedens, teamets eller projektets organisation, roller, processer, it-systemer og teknologiplatforme, der hele tiden kan udvides og opdateres i takt med nye projekter eller nye prioriteter, mål og krav i virksomheden.

I TOGAF-standarden definerer det såkaldte Content Framework alt det indhold, som vi beskriver arkitekturen med:

  • De elementer eller byggestene vi bruger til at skabe modeller af virksomheden: For eksempel afdelinger, roller, processer, services, applikationskomponenter og teknologikomponenter
  • De diagrammer og andre gode beskrivelser, som man kan bruge til overskueligt at illustrere relevante områder af arkitekturen
  • De dokumenter, som skal leveres og godkendes undervejs.


Et godt rammeværk for indhold gør, at man hurtigere kommer i gang med en 'voksen' og moden arkitektur.

 

Enterprise Arkitektur
Kilde: The Open Group

3. Skab et lager til arkitekturmodel og dokumentation

Den tredje ting du skal have for at lave arkitektur som en voksen er et lager.

Arkitektur er en proces, der producerer indhold, og det skal gemmes og lagres. TOGAF beskriver hvordan man vedligeholder et lager, og giver en god oversigt over, hvilke informationer sådan et lager indeholder – fra det indhold, referencemodeller og standarder, der beskriver arkitekturen selv; over styringsinformation med mødereferater og beslutninger, vores arkitekturpraksis med roller og ansvar; til mere detaljeret information om krav og løsninger.

TOGAF-standarden kalder det for Architecture Repository, eller på dansk et lager, et register eller et opbevaringssted.

Specialiserede arkitekturværktøjer kan vedligeholde de informationer, der beskriver selve arkitekturen, herunder modellen af virksomheden, referencemodeller og standard. Dygtige konsulenter vil dog kunne vedligeholde informationen sikkert og velstruktureret med almindelige Office-værktøjer i hvert fald et stykke tid.

De mere 'bløde' informationer udenom selve arkitekturen vedligeholdes ofte med et værktøj som SharePoint, dokumentstyring – eller et versioneringsværktøj som Git, hvis man går med en hacker i maven.

Enterprise Arkitektur
Kilde: The Open Group / Essentive

Konklusion

For at lave arkitektur som en voksen skal du altså gøre tre ting:

    Etabler en overordnet proces
    Byg arkitekturens indhold på en model af virksomheden
    Skab et lager til arkitekturmodel og dokumentation

Held og lykke med at skabe en moden arkitekturpraksis.

Enterprise arkitektur

Bliv certificeret i TOGAF®

Certificer i TOGAF med kurset Enterprise Arkitektur. Kurset introducerer dig til TOGAF, verdens førende rammeværk til enterprise arkitektur. Kurset forbereder dig til den internationalt anerkendte TOGAF 9.2 certificering hos The Open Group.