Ny rapport sætter fokus på åbne data i Danmark – download den her

En ny undersøgelse af mulighederne med åbne offentlige data resulterer flere interessante konklusioner. Download rapporten her.

Før jul hjalp DANSK IT med at søge efter deltagere til en ny undersøgelse af mulighederne og udfordringerne med åbne data i kommunerne. Nu er resultatet af undersøgelsen offentliggjort, og der er flere interessante konklusioner om de åbne kommunale data. 

Rapporten, der er udarbejdet af Seismonaut for Partnerskabet for åbne offentlige data (Open Data DK, Erhvervstyrelsen, KL og Danske Regioner), tager udgangspunkt i, at der er et stigende fokus i Danmark på at gøre offentlige data frit tilgængelige for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

Blandt andet fremhæves det, at der i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er et initiativ, som har til formål at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

Kræver samarbejde på tværs
Rapporten, der kan downloades herunder, kommer med flere interessante pointer. Én af dem går på, at virksomhedernes efterspørgsel på åbne data ikke er begrænset til bestemte områder, men at en række forskellige dataområder kan have værdi for virksomhederne. 

- En virksomhed, som udvikler en app til boligsøgning, efterspørger eksempelvis data om kultur- og fritidstilbud, skoledistrikter og pasningstilbud, trafik, parkeringsforhold og offentlig transport samt borgerdata om befolkningssammensætning, til- og fraflytning etc. Virksomhedens efterspørgsel strækker sig således over minimum tre forskellige forvaltninger hos kommunerne, lyder det i rapporten. 

Og videre lyder det:

- Med denne indsigt er det tydeligt, at udstilling af kommunale data i høj grad er en koordinationsopgave, dels internt i kommunerne og dels kommunerne imellem. Det er vigtigt at involvere de rette fagfolk med specialviden inden for de enkelte dataområder, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er ligeså nødvendigt at involvere de rette generalister i kommunerne, som kan formidle efterspørgslen på tværs af kommunale forvaltninger i samspil med de øvrige kommuner og centrale nationale instanser.

Download rapporten og tilhørende dokumenter:

Rapport om læringspunkter (PDF)

Bilagsrapport (PDF) 

Guide om efterspørgselsdrevet udstilling af data (PDF)