Bliv medlem af Dansk IT's nye survey-panel: Skal bidrage med holdninger til vigtige spørgsmål

Dansk IT søger medlemmer til et nyt survey-panel, der skal bidrage med holdninger til aktuelle it-debatter og vigtige digitaliseringsspørgsmål.

Surveys

Dansk IT er Danmarks største uafhængige forening for it-professionelle. Med over 10.000 medlemmer favner foreningen stort set alle profiler fra det danske it-miljø; fra it-direktører, fagchefer, projektledere og konsulenter til medlemmer med ekspertviden inden for alt fra business intelligence, big data og kunstig intelligens til sundheds-it, finans-it og informationssikkerhed.

Med andre ord repræsenterer Dansk IT hele det danske it-miljø. Derfor er det også relevant at lave surveys om hotte it-debatter og vigtige digitaliseringsspørgsmål blandt medlemmerne af Dansk IT.

Vi søger nu medlemmer til vores nye survey-panel, der kommer til at skulle levere svar og holdninger til aktuelle sager og spørgsmål via online-spørgeskemaer.

Det kan du blive spurgt om
Deltagerne i undersøgelsen vil altid få en række foruddefinerede svarmuligheder og ofte også muligheden for at svare på spørgsmålet med egne ord. Her er et par eksempler på spørgsmål, som man vil kunne få mulighed for at forholde sig til som medlem af Dansk IT's survey-panel.

  • Hvad mener du om regeringens nye overvågningspakke til kriminalitetsbekæmpelse?
  • Hvad betyder mest for dig, når du skal finde dit næste job?
  • Bør den danske stat i højere grad end i dag sikre sig kontrollen med kritisk digital infrastruktur?
  • Hvilken af følgende teknologier forventer du vil få størst betydning for din arbejdsplads i de kommende fem år?
Anonyme undersøgelser
Vi benytter tjenesten Typeform til vores surveys. Typeform værner om brugernes privatliv, og derfor kan vi fra Dansk IT's side også love, at din stemme er anonym, når du er en del af vores survey-panel.

Resultaterne fra Dansk IT's surveys bliver brugt til både at gøre foreningen klogere på medlemmernes holdninger til aktuelle spørgsmål og til at fortælle omverdenen om, hvad Dansk IT og dermed det danske it-miljø mener om aktuelle debatter inden for it og digitalisering. Der vil blive stillet spørgsmål til survey-panelet cirka seks gange om året. Du kan altid afmelde igen.

Bliv medlem af Dansk IT's survey-panel
Du bliver medlem ved registrere din email her.