Vincent Hendricks om it-giganternes fremtid, fake news og de it-professionelles rolle

Vincent Hendricks, dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier, var taler på DANSK IT's årskonference 2019. Her stillede vi ham tre hurtige spørgsmål om it-giganternes fremtid, fake news og de it-professionelles rolle i den sammenhæng.

Hvordan ser udviklingen ud for de store it-giganters dominans

Det er svært at spå om men som deres forretningsmodel ser ud for indeværende og som er baseret på recommender systems, altså at du får mere af det samme. Så vil det være sådan, at der er et marked for at give folk mere af det samme. For det giver rigtig meget trafik og trafik er godt, fordi at det allokerer opmærksomhed og det tager data.

Hele deres forretningsmodel er baseret på recommender systems, og så længe det ikke er tronkeret nævneværdigt, så kommer vi til at se at de bliver endnu større. Medmindre at anti-trust begynder at ramme dem.

Er det offentlige myndigheders opgave at uddanne befolkningen i kildekritik?

Det står i den nye grundskolereform og i den nye gymnasiereform, at dannelse er en del af uddannelsen. Det er også med henblik på at sikre myndigheden hos den enkelte og autonomien hos fremtidige borgere.

Vi har lavet tiltaget digitaluddannelse.org, hvor vi fortæller den næste generation til at forstå hvad strukturen og dynamikken i informationssamfundet er samt hvilke sociale påvirkninger, der findes og hvordan markedet fungerer, så de kan generobre den myndighed, som i disse dage er lidt under pres.

Hvad er de it-professionelles rolle?

It-professionelle spiller en kæmpe stor rolle, da de jo er dem, der har kontakt både til kunder og selv interagerer i dette marked, og det der nok er det mest centrale for tiden er, at eftersom at det allerstørste aktiv er ens opmærksomhed. Det er det, som alle kæmper om i informationstidsalderen og som er en begrænset ressource.

Så de it-professionelles opgave er, at gøre deres brugere, men også dem selv opmærksomme på, at vi er sikre på at vi bruger opmærksomheden rigtigt eller at vi bare bliver spændt foran en vogn.

Det kræver refleksion om, hvad man synes er vigtigt og uvigtigt. Men også en redaktionel proces omkring hvilke problemstillinger, synes vi er vigtige og uvigtige.

Og lad mig lige sige en sidste ting: Siden 2013 har World Economic sagt, at misinformation på nettet skal anses som en global udfordring på lige linje med klima, migration, flygtninge og verdensomspændende sundhed og alt det andet.