Digital transformation kræver kompetenceudvikling af lederne og medarbejderne

I lyset af COVID-19 er digital transformation for alvor kommet på dagsordenen i mange danske virksomheder. Der er særlig fokus på, hvordan virksomhederne bliver (endnu) bedre rustet til at modstå fremtidige kriser, og hvordan de får skabt mest mulig synergi ud af den haste-transformation, der er sket siden den 11. marts.

Der er fokus på digital transformation, men hvad kræver en digital transformation, hvordan kommer man i gang med at lede en, og hvad kræves der af medarbejderne for, at de kan deltage aktivt i virksomhedens digitale omstilling?

Nøglen til at lykkes med en digital transformation kræver ikke kun kompetente ledere, men også kompetente medarbejdere, der deltager aktivt i den digitale omstilling. Det er derfor ofte nødvendigt at uddanne både lederne og medarbejderne inden den digitale transformation går i gang, så de får et nyt og fælles mindset og lærer hvordan, de sammen omsætter virksomhedens digitale strategier til konkrete projekter, handlinger og resultater.

Med andre ord – skal din virksomhed i gang med en digital transformation, kan være klogt at investere i kompetenceudvikling af de ledere samt medarbejdere, der er involveret i digitaliseringsprocessen.

Her er Masterclass i Digital Transformation og Diplomclass i Digital Transformation fornuftige valg.

Masterclass i Digital Transformation henvender sig til ledere og ledergrupper i den private og offentlige sektor, der har et ledelsesmæssigt ansvar for organisationens digitale omstilling. Diplomclass i Digital Transformation henvender sig derimod til medarbejdere og medarbejdergrupper i den private og offentlige sektor, der har et ansvar for at deltage aktivt i virksomhedens digitale omstilling. 

Gør som Karen Haumann fra Dansk Magisterforening og tilmeld dig Masterclass i Digital Transformaton.

”Min organisation står midt i en omfattende digital transformation. Det er helt afgørende, at vi har stærke digitale kompetencer in-house for at kunne gennemføre den nødvendige omstilling. Det gælder på alle niveauer og i alle funktioner i organisationen. For ledelsesmæssigt at kunne understøtte den digitale omstilling og sætte en meningsfuld retning, så var det vigtigt for mig at udvikle mit eget digitale begrebsapparat og mit digitale mindset […] Forløbet har klart givet mig en bedre ramme at lede ud fra og et skub i retning af at blive mere digital visionær som leder. Forløbet har bidraget til mit personlige lederskab – og jeg er i dagligdagen bl.a. blevet mere bevidst om de mange små men afgørende forandringer, som jeg konstant har mulighed for at skubbe til i en digitale udviklingsproces – i en god balance mellem drift og udvikling, mellem stabilitet og agilitet."
Karen Haumann, Vicedirektør, Dansk Magisterforening

Eller gør som Peter Bahnsen fra Viborg Kommune og Philipp Seefeldt fra Bankdata og tilmeld dig Diplomclass i Digital Transformation.

”I min organisation er der et stigende fokus på digitalisering og flere i topledelsen har taget Masterclass i Digital Transformation. Ved at deltage på Diplomclass har jeg fået bygget ovenpå min eksisterende viden og kompetencer og jeg har fået inspiration til hvordan jeg kan bruge den viden i vores videre arbejde med at gøre det digitale til en naturlig del af hele organisationen.”
- Peter Andreas Killemose Bahnsen, Digitaliseringskonsulent, Viborg Kommune

”Min deltagelse på Diplomclass har givet mig ny viden og nye ideer indenfor Digital Transformation. Det har inspireret mig til områder, jeg kan udfordre min organisation på, men endnu vigtigere områder hvor jeg kan flytte noget i min egen praksis.”
Philipp Seefeldt, Forretningskonsulent, Bankdata


Masterclass i digital transformation

Masterclass i Digital Transformation

På kurset får du nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra i relation til organisationens digitale omstilling, kendskab til den nyeste forskning og praksis indenfor Digital Transformation og viden om organisatoriske strukturer, kompetencer og mindset, som understøtter den teknologiske udvikling.
Diplomclass i Digital Transformation

Diplomclass i Digital Transformation

Diplomclass giver dig en øget forståelse for, hvad den Digitale Transformation skaber af forandringer og giver af nye muligheder.