Hvorfor skal it-folk lære visuel facilitering?

Ikke al information kan beskrives med de tegn, vi forbinder med ord. Megen data såsom frekvens, kausalitet og placering kalder på andre genrer end tekst og lader sig gerne visualisere med storyboards, swimlane-diagrammer eller statistiske oversigter. Desværre er mange it-folk ikke i stand til at omdanne denne data til koncis, visuel formidling.

Mon ikke mange danskere husker den grønne og den røde COVID-19 graf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020. Grafen var en visualisering af data, der skulle tegne et forståeligt billede af samfundssituationen.

Det kan være komplekst at tyde og forstå data, hvis man ikke arbejder med det til dagligt. Det er derfor vigtigt at kunne visualisere data på en måde, så alle forstår det. 

Men hvad er visualisering egentlig? Ifølge Mie Nørgaard, som er interaktions- og UX-designer, er det en teknik, der hjælper dig med at formidle f.eks. komplekse data og budskaber med skitser eller modeller på en forståelig måde.

Når man får nye visuelle indtryk, aktiverer det ens hjerne og styrker ens refleksion og hukommelse. Det gør det, fordi hjernen holder tegningerne op mod, hvad den selv har forstået, og bagefter bliver den nødt til at forholde sig til den kontrast for at skabe mening. Visualisering får dig med andre ord til at reflektere over pointerne fra f.eks. et møde eller en workshop – fordi du slet ikke kan lade være,” forklarer Mie.

Mie argumenterer, at visualisering er et nyttigt redskab for it-folk - uanset om man kalder sig designer, agil udvikler eller proceskonsulent. Det giver hun ni grunde til: 

  1. Det understøtter idégenerering og undersøgelsen af ideerne.
  2. Det er en effektiv måde at analysere, systematisere og kortlægge processer på. Det er det, fordi en tegning lettere kan rumme flere informationer end ren tekst.
  3. Det giver medarbejderne en oplevelse af at være inddraget og hørt i processen.
  4. Det skaber et aktivt læringsrum, der engagerer deltagerne og gør det let at bidrage.
  5. Det kommunikerer effektivt på tværs af faglighed og kompetencer i organisationen.
  6. Det understøtter udviklingen af et fælles overblik på tværs af mange mennesker.
  7. Det giver andre og nye perspektiver, fordi det er muligt at kommunikere en stor mængde data samtidig uden at forvirre.
  8. Det gør afrapportering og formidling nem, enkel og levende for modtageren.
  9. Det gør det let at improvisere under en præsentation, fordi tegning er et generisk fortælleværktøj med mange lag af data.

Visuel facilitering af komplekse data

 

Mie er underviser på Dansk IT’s kursus Visuel facilitering af komplekse data. Kurset henvender sig til professionelle, der ønsker at blive bedre til at kommunikere visuelt på arbejdet. Du lærer principperne bag visuel facilitering, så du let kan anvende det i din egen formidling af data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesigns.  

Læs mere om kurset her:

Design sketching og grafisk facilitering

Visuel facilitering af komplekse data

NEJ - dette kursus handler ikke om at tegne pæne rammer om overskriften. Kurset er målrettet it-professionelle, der kan se en fordel i at bruge visuel facilitering som værktøj i udviklingsprocesser. På kurset lærer du at visualisere data og skabe overblik over komplekse problemstillinger. Derudover lærer du, hvordan du kan bruge visualisering som et tænke- og samarbejdsredskab.