Survey: Hvordan påvirker coronakrisen kompetencebehovet på din arbejdsplads?

Hvilken betydning har medarbejdernes digitale kompetencer under coronakrisen? Og er krisen med til at skabe et behov for nye kompetencer? Deltag i Dansk IT’s survey om digitale kompetencer her.

Kompetencer

Coronakrisen har påvirket vores arbejdsdag på en lang række områder. Videomøder er blevet omdrejningspunktet på mange arbejdspladser, ligesom digitale samarbejdsplatforme også er helt afgørende for, at arbejdspladsen kan fungere, når medarbejderne kun i et begrænset omfang er fysisk til stede på kontoret.
 
Dansk IT ønsker at undersøge, hvilken rolle medarbejdernes digitale kompetencer spiller for, hvordan man kan udnytte de teknologiske muligheder i en svær tid. 

Vi benytter tjenesten Typeform til vores surveys. Typeform værner om brugernes privatliv, og derfor kan vi fra Dansk IT's side også love, at din stemme er anonym

Din besvarelse bliver brugt til at gøre foreningen klogere på kompetencesituationen og til at fortælle omverdenen om, hvordan Dansk IT og dermed det danske it-miljø forholder sig til dette emne.

Det tager kun tre minutter at deltage. På forhånd tak for din tid.

Deltag i undersøgelsen.