Bliv virksomhedsmedlem af Dansk Datahistorisk Forening - og vær med til at bevare dansk IT-historie

Computere, IT og datakommunikation har lavet mere om på samfundet, end dampmaskinen, bilen og flyet. Dansk Datahistorisk Forening har bevaret mange af de ikoniske systemer, som kan illustrere den danske IT-historie – og foreningen har brug for din hjælp.

Dansk Datahistorisk Forening

Dansk Datahistorisk Forening har igennem mange år opbygget en samling i verdensklasse. Samlingen dokumenterer den unikke danske historie fra slutningen af 1950’erne sammen med væsentlige elementer fra resten af verden.

Foreningens frivillige vedligeholder og restaurerer udstyret, så kørende maskiner danner udgangspunktet for formidling af historien på en meget inspirerende måde. Som besøgende både hører og ser man de gamle maskiner fungere.

Danmark er hele to gange kåret til verdensmester i offentlig digitalisering af FN. Vi kan fortælle historien om de 60-70 års udvikling i Danmark, som skabte grundlaget for denne succes. Blandt foreningens klenodier findes et kørende eksemplar af Danmarks første serieproducerede computer, GIER (Geodætisk Instituts ElektronRegnemaskine) fra 1960.

Det er unik dansk industrihistorie, hvis pionerer kan være inspirationskilde for kommende generationer af iværksættere. Kun ved at forstå fortiden kan vi skabe fremtiden.

Datahistorien risikerer at gå tabt

Dansk Datahistorisk Forening har hidtil boet i lokaler, som Ballerup Kommune venligt har stillet til rådighed i mange år. Det er desværre ikke længere muligt, og foreningen har derfor måttet opmagasinere store dele af samlingen i lejede lagerlokaler.

De nuværende kontingentindtægter dækker ikke omkostningen til opmagasineringen af samlingen, hvorfor det er nødvendigt at skaffe yderligere indtægter. Hvis det ikke lykkes, er der fare for at en umistelig teknisk kulturarv i Danmark går tabt inden for få år. Vi har også behov for et økonomisk tilskud til at drive det værksted, hvor foreningens frivillige vedligeholder og restaurerer maskinerne. Det er netop dette, der gør foreningen og samlingen interessant.

På længere sigt ønsker foreningen gennem fondsmidler og donationer at etablere et egentligt arbejdende datamuseum, men på kort sigt må vi arbejde for at sikre samlingens overlevelse. Vi opfordrer derfor danske virksomheder og institutioner til at støtte os. Det kan ske via et virksomhedsmedlemskab af Dansk Datahistorisk Forening.

Som virksomhedsmedlem får man:

- Virksomhedens logo udstilles på foreningens hjemmeside.
- Virksomhedens medarbejdere kan deltage i foreningens aktiviteter som f.eks. arrangementer, foredrag eller arbejde i vores værksted.
- Vi tilbyder et årligt ”gå-hjem møde” for virksomhedens medarbejdere hos virksomheden.
- Virksomheden vil modtage foreningens nyhedsbrev med indhold, som kan distribueres på intranet eller lignende.
- Mulighed for at dokumentere virksomhedens egen IT-historie på vores wiki.
- Foreningens arrangementer styrker fagligheden for virksomhedens medarbejdere.

Dansk Datahistorisk Forening har mere end 600 medlemmer og en række virksomhedsmedlemmer.

Et virksomhedsmedlemskab koster 10.000 kr. årligt og kan tegnes ved at skrive til info@datamuseum.dk

Læs mere på datamuseum.dk