Fagligheden er Dansk IT's DNA – og grunden til at omverdenen efterspørger vores input og kompetencer

Et nyt digitaliseringspartnerskab, som regeringen har nedsat, skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i Dansk IT, er et af de 27 medlemmer af partnerskabet. Det understreger endnu engang, at Dansk IT’s faglighed og uafhængighed efterspørges af omverdenen.

Lisa

Med flere end 11.600 individer som medlemmer repræsenterer Dansk IT mange af de danskere, der arbejder professionelt med it og digitalisering og således er med til at skabe fremtidens offentlige og private sektor. Mens antallet af medlemmer, der i Dansk IT aldrig har været højere, i sig selv er med til at give foreningen en stærk stemme, er det i virkeligheden sammensætning af medlemmer, der gør, at omverdenen gang på gang – og med god grund - efterspørger vores forenings viden, kompetencer og input. 

I Dansk IT er der medlemmer, der har deres daglige gang i kommuner, regioner og statslige myndigheder. Der er også medlemmer, der er ansat i it-organisationer i både store private koncerner og i små- og mellemstore virksomheder. De er kunder og brugere af it og af digitalisering. I Dansk IT mødes de med alle de medlemmer, der til daglig arbejder for it-leverandører og i konsulentvirksomheder, der sælger, leverer og rådgiver til både den offentlige og private sektor. Vi har også mange helt almindelige borgere som medlemmer.

Denne sammensætning af medlemmer er Dansk IT’s største styrke og grunden til, at vi som forening og interesseorganisation kan bidrage med noget, andre ikke kan.

Derfor har Dansk IT en særlig rolle

Dansk IT’s DNA har altid været fagligheden og det faktum, at vi aldrig repræsenterer særinteresserer eller specifikke virksomheder, organisationer eller faggrupper. Når Dansk IT udgiver publikationer og konkrete anbefalinger og i det hele taget blander sig i den offentlige debat, sker det altid med udgangspunkt i it-faglige argumenter og analyser. Dansk IT er ikke sat i verden for at fremme leverandørernes salg. Dansk IT skal ej heller tale kundernes sag. Vi er heller ikke en arbejdsgiverorganisation eller en fagforening.

Dansk IT befinder sig derimod et helt andet sted, hvor der er fagligheden og kompetencerne, der er omdrejningspunktet: Vi er et fagligt forum og en forening, der er i stand til at se en sag fra mange sider og derfor kan argumentere nuanceret, afbalanceret og reflekterende. Det er nødvendigt, når man skal forme fremtidens digitaliserede Danmark.

Denne mangfoldighed ses blandt andet i sammensætningen af Dansk IT’s bestyrelse og i vores arbejdsgrupper, politiske udvalg og fagråd. I de senere år har vi samtidig etableret os som en stærk samarbejdspartner for projekter, der netop bygger på en bred forankring – senest i form af projektet Sikker SMV, som Industriens Fond støtter.

Dansk IT’s input efterspørges ofte, når der etableres nye udvalg og arbejdsgrupper, som det senest er tilfældet med regeringens nye digitaliseringspartnerskab. Her er Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i Dansk IT, udpeget som et af de 27 medlemmer af partnerskabet. Digitaliseringspartnerskabet skal blandt andet levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen. Dansk IT er naturligvis mere end klar til at bidrage til dette vigtige arbejde.

Fagligheden går på tværs

Når et nyt partnerskab som dette etableres, er der altid nogen, der ikke har fået en plads ved bordet. Det ærgrer de sig naturligvis over – og det har også været tilfældet for nogle af de organisationer, der ikke er blandt de 27 medlemmer af digitaliseringspartnerskabet. Det er ikke Dansk IT’s rolle at vurdere, hvem der skal med, og hvem der ikke er plads til. Vi sætter blot pris på endnu engang at få mulighed for at byde ind med vores faglighed. 

Når det er sagt, så vil jeg i denne klumme godt argumentere for, at regeringen ved at udpege Dansk IT’s administrerende direktør som et af de 27 medlemmer af partnerskabet faktisk sikrer sig, at der er en bred repræsentation, netop fordi Dansk IT har 11.600 medlemmer med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og stillinger. Vi repræsenterer ikke én faggruppe eller én branche. Vi repræsenterer fagligheden – og fagligheden går på tværs. 

Vi glæder os til at være med til at hjælpe regeringen.