Dansk IT’s Rikke Hvilshøj med i nyt digitaliseringspartnerskab: Skal bringe Danmark ud af krisen og føre til ny strategi

Regeringen etablerer et nyt digitaliseringspartnerskab, der skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen. Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT, er medlem af partnerskabet.

Et nyt digitaliseringspartnerskab nedsat af regeringen skal være med til at bringe Danmark og de danske virksomheder ud af krisen og føre til regeringens kommende digitaliseringsstrategi.

Coronakrisen har fungeret som et forstørrelsesglas for de digitale muligheder og en accelerator for en udvikling, som allerede var i fuld gang. For at udnytte de store muligheder, som udviklingen fører med og få endnu flere virksomheder med på rejsen mod digital omstilling, har regeringen inviteret erhverv, arbejdsmarkedets parter og førende eksperter med i det nye digitaliseringspartnerskab. 

Partnerskabet, som vil få Jim Hagemann Snabe som formand, skal løbende frem til efteråret komme med anbefalinger og udvikle ideer til en samlet digitaliseringsstrategi, som regeringen forventer at præsentere sidst i 2021. Finansminister Nicolai Wammen udtaler i en pressemeddelelse:

Danmarks stærke digitale infrastruktur, gode offentlige it-løsninger og det høje digitaliseringsniveau hos danske virksomheder er en vigtig årsag til, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end mange lande, vi normalt sammenligner os med. Men vores stærke position skal ikke blive en sovepude.” 

”Derfor etablerer vi nu digitaliseringspartnerskabet, som med anbefalinger skal udfordre og styrke grundlaget for regeringens kommende digitaliseringsstrategi. Den digitale dagsorden er helt central i regeringens reformspor, og det er helt afgørende for danske virksomheder, vores konkurrenceevne og for dansk økonomi i det hele taget, at vi fastholder vores position som et af de lande i verden, der er længst med digitaliseringen. Samtidig er den digitale omstilling tæt forbundet med den grønne omstilling. Så der er tale om et win-win.” 

Dansk IT er repræsenteret

Blandt de 27 medlemmer af digitaliseringspartnerskabet er Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT. 

Dansk IT har gennem mange år været en stærk og synlig aktør, når det handler om at påvirke udviklingen af den offentlige sektor. Dansk IT har årtiers erfaring med at løfte både de it-professionelles og danskernes digitale kompetencer, og senest har Dansk IT modtaget midler fra Industriens Fond til projektet Sikker SMV, der skal løfte SMV’ernes it- og informationssikkerhed. 

”Den erfaring og viden, som Dansk IT har og arbejder aktivt med hver eneste dag, vil jeg bringe i spil i digitaliseringspartnerskabet. Det glæder mig, at regeringen har nedsat partnerskabet, for det er nødvendigt hele tiden at sikre, at danskerne har de rette kompetencer i en digitaliseret verden, hvor nye teknologier tages i anvendelse i vores arbejdsliv. Det kræver livslang læring,” siger Rikke Hvilshøj og fortsætter: 

”Danskernes kompetencer og adgangen til it-professionelle er forudsætningen for, at virksomhederne kan være med i front, når de skal udvikle nye produkter og services og skabe arbejdspladser i Danmark, og så kræver det omtanke, når vi fortsat skal udvikle vores offentlige sektor, så vi sikrer, at en øget digitalisering og anvendelse af nye teknologier har borgeren i centrum.” 
”Jeg glæder mig meget til arbejdet i digitaliseringspartnerskabet. Vi skal komme med forslag, der reelt kan gøre en mærkbar forskel for de danske virksomheders konkurrenceevne og danskernes oplevelse af at være klædt på til fremtidens arbejdsmarked,” lyder det fra Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT.

Danmark som foregangsland

Regeringen skriver i pressemeddelelsen, at partnerskabet bl.a. skal bidrage med anbefalinger til, hvordan regeringen får danske virksomheder styrket ind i en digital fremtid, og hvordan vi som samfund sikrer fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser. Formålet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre fremtidig dansk eksport af digitale løsninger og teknologi. 

Erhvervsminister Simon Kollerup siger: 

”I Danmark har vi mange virksomheder, som er rigtig gode til digitale løsninger. Men jeg er også klar over, at en digital omstilling kan være et stort bjerg at bestige – især for små og mellemstore virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med erhvervslivet om en digitaliseringsstrategi, så vi kan dele erfaringer og kompetencer med hinanden og forhåbentlig inspirere endnu flere til at starte en digital omstilling.” 

”Fordi digitaliseringen styrker vores virksomheders konkurrenceevne, skubber på den grønne omstilling og skaber sunde danske virksomheder og arbejdspladser. Det skaber kort sagt velstand.” 

Her er opgaven

Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau til regeringen inden for fem hovedspor: 

1) Fremtidens offentlige sektor
2) Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser
3) Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation
4) Et datadrevet samfund og 
5) Danmark i fremtiden. 

Partnerskabet skal i sit arbejde inddrage andre landes erfaringer på digitaliseringsområdet, ligesom der skal tages højde for særligt digitaliseringsinitiativer fra EU. 

På baggrund af partnerskabets anbefalinger vil regeringen lancere en ny samlet digitaliseringsstrategi for Danmark i sidste del af 2021.

Læs mere om regeringens digitaliseringspartnerskab.